Alle kolmannes markkinointijohtajista on tyytyväisiä kykyynsä mitata markkinoinnin tuloksellisuutta, kertoo State of Marketing -raportti. Sekä markkinoinnin tuloksellisuuden parantamisessa että sen mittaamisessa avainasemassa on data ja sen fiksu käyttäminen.

Markkinoinnin mittaaminen ei ole helppoa nykymaailmassa, joka muuttuu hengästyttävällä tahdilla. Markkinoinnille asetetaan myös paljon vaatimuksia: sen tulisi vaikuttaa sekä asiakaskokemukseen että myyntiin, ja kokonaisuudesta tulisi pystyä keskustelemaan johtoryhmässä lukujen kautta.

Viisasten kiveä haetaan tietysti datasta. Mutta miten dataa tulisi katsoa ja tulkita, jotta se auttaa markkinoinnin tehokkuuden saavuttamisessa ja osoittamisessa?
 

LATAA TÄSTÄ ► State of Marketing -raportti
 

Valitse oikeat tuloksellisuuden mittarit


Asiakkaille hyvä tuote tai palvelu on vasta puoli ruokaa: 84 % State of Marketing -tutkimuksen vastaajista sanoo, että yrityksen tarjoama kokemus on aivan yhtä tärkeä. Markkinoijien täytyy siis keskittyä koko asiakkaan matkaan, joka on yhä useammin digitaalinen.

Monella asia onkin jo hoidossa: 79 % vastaajista kertoi johtavansa organisaatiossaan asiakaskokemushankkeita. Tämä tarkoittaa, että yhä useampi markkinointijohtaja tarkastelee koko asiakkaan elinkaarta varhaisista ostoaikeista alkaen ymmärtääkseen, miten markkinointi voi tuottaa liiketoiminnalle parempia tuloksia.

Näkymä koko asiakkaan matkaan tulee huomioida myös mittarien valinnassa. Asiakaspalvelun laadun käytetyin KPI on asiakastyytyväisyys, mutta se itse asiassa mittaa vain lopputulosta. Sen ohella kannattaa seurata asiakkaan elinkaaren arvoa, joka kertoo asiakkaiden kokemuksista ja odotusten täyttymisestä pitkin matkaa.
 

LUE MYÖS ► Kuinka mitata asiakaskokemusta verkkomyynnin aikakaudella?
 

Huomioi monikanavaisuus


Asiakkailla on käytössään ostamiseen enemmän kanavia kuin koskaan, eivätkä he epäröi käyttää niitä. Markkinoijien on siis huomioitava, missä kaikissa kanavissa asiakkaat haluavat asioida.

State of the Connected Customer -raportin mukaan 71 % of asiakkaista on käyttänyt yhtä kanavaa ostamisen alussa ja toista oston viimeistelyyn. 

Jotta kullekin ostajalle voidaan tarjota eri kanavissa yhtenäinen kokemus, tarvitaan dataa. Kun tunnetaan ostajan kuluttamat sisällöt ja ostohistoria, voidaan häntä auttaa ostopolulla eteenpäin personoidun viestinnän keinoin.
 

LUE MYÖS ► Mitä asiakaspolut ovat ja miksi niihin kannattaa panostaa?
 

Kokoa data yhteen


Kaiken edellä mainitun edellytyksenä on toki eri datalähteiden kokoaminen yhteen. Datan valjastaminen markkinoinnin päätösten tueksi ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin nyt. 

Jos tavoitteena on markkinoinnin parempi mitattavuus ja saumaton asiakaskokemus, pitäisi teknologiatarpeet suunnitella tukemaan tätä tavoitetta. Huolellisella suunnittelulla ja oikeilla työkaluilla voidaan tuoda markkinoijan hyppysiin kokonainen datasetti loppuasiakkaasta, ja yhdistää käyttäytymisdata myynnin ja asiakaspalvelun, sekä muiden taustajärjestelmien  tuottamaan tietoon. 

Tuloksena voidaan tuottaa personoituja ja saumattomia asiakaskokemuksia. Kun datasta opitaan lukemaan ostoaikeita, saadaan myös autettua yhä useampi asiakas ostokynnyksen yli. Yhtenäisen datan avulla myös toiminnan mitattavuus ottaa valtavan loikan eteenpäin, kun koko ostopolku saadaan tuotua näkyväksi. 

Toisaalta jos asiakas kokee asioivansa yhtenäisen yrityksen sijaan eri siilojen kanssa, on kokemus hajanainen ja saattaa heikentää asiakaspitoa.

 

Lue lisää State of Marketing -raportista


Digitalisaatio etenee vinhasti ja sen keskellä menestyvät myös markkinoinnissa ne, jotka osaavat mukautua uusiin vaatimuksiin. Miten yritykselläsi menee verrattuna muihin? Lue State of Marketing -raportti täältä ja saat kattavan näkemyksen markkinoinnin tilasta lähes 7000 markkinoijalta ympäri maailman. 💯
 

LUE MYÖS:

► Asiakas odottaa nyt elämyksiä – kanta-asiakasohjelmien uusi aikakausi on täällä

► Kuinka teknologiapelko kesytetään? Markkinointi ja myynti muuttuvat uuden osaamisen mukana

Millenniaalit vs. Z-sukupolvi: Nämä erot ratkaisevat markkinoinnissa

Kulttuuri ja kunnianhimoiset tavoitteet ohjaavat Wärtsilän markkinointia