Kulunut vuosi pisti valmistavan teollisuuden arvoketjut hyrskynmyrskyn: äkkiä moni asia kysynnän ennustamisesta asiakkaiden kohtaamiseen piti ajatella uusiksi. Trends in Manufacturing -raportti kertoo, mikä yhdistää tästä selvinneitä ja hyvin myös tulevaisuuden haasteisiin varautuneita teollisuusyrityksiä.

Trends in Manufacturing -tutkimukseen vastasi 750 teollisuusyrityksen johtajaa ympäri maailmaa. Tulokset antavat hyvän läpileikkauksen teollisuusyritysten haasteisiin tässä ajassa ja toisaalta tulevaisuuden menestysreseptin aineksia, jotka kuka tahansa alalla voi kopioida. Seuraavassa poimintoja tärkeimmistä opeista.
 

LATAA KOKO RAPORTTI ► Trends in Manufacturing
 

Älä jää odottelemaan vanhan normaalin paluuta


Kun pandemia iski, tapaamiset ja tehdasvierailut peruttiin ja niiden tilalle piti keksiä jotain muuta. Voidaan sanoa, että asiakkaiden kohtaaminen muuttui kertaheitolla. Tämä toki heijastui esimerkiksi myynnin mittareihin, joissa oli perinteisesti painotettu muun muassa asiakastapaamisten määrää.

Erityisen huomionarvoista on kuitenkin tämä: noin puolet tutkimuksen vastaajista uskoo tämän muutoksen olevan pysyvä. Liekö moni huomannut pakon edessä etätapaamisten kiistattomat edut ja haluaa pitää kiinni niistä jatkossakin.

Resilienssin merkitys näkyy menestyjien ajattelussa laajemminkin. Kyse ei ollut vain kertaluonteisista muutoksista, joita tehtiin nopeasti uuteen tilanteeseen sopeutumiseksi, vaan uusista ajattelutavoista ja työkaluista, jotka mahdollistavat jatkossakin toimimisen muuttuvissa olosuhteissa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmien on tarjottava helposti kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta, luoda jopa itsenäisesti myyntimahdollisuuksia tekoälyn avustamana ja yhdistää kaikki asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt yhdeksi asiakastiimiksi sijainnista riippumatta. Nyt monelle keittiöstä on tullut myynti- tai asiakaspalvelukeskus. Ajantasainen tieto on elinehto ensiluokkaisen myynti- ja palvelukokemuksen luomiseksi. 

 

Modernisoi kysynnän ennustaminen


Perinteiset, usein manuaaliset kysynnän ennustemenetelmät eivät pysty vastaamaan nopeisiin toimintaympäristön ja kysynnän muutoksiin. Tarvitaan siis ketterämpiä, digitaalisia malleja ja työkaluja.

Tämä on vielä monen teollisuusyrityksen kompastuskivi: alle puolet vastaajista käyttää enimmäkseen automatisoituja työkaluja. 

Muutoksen tarve on onneksi monin paikoin tiedostettu. Kahdeksan kymmenestä tietää tarvitsevansa sekä uusia lähestymistapoja että uusia työkaluja parempaan kysynnän ennustamiseen ja yhtä moni pitää pilvijärjestelmiä ja datan ajantasaisuutta kriittisenä tai tärkeänä asiana.

 

Siirrä järjestelmät pilveen


Raportin vastaajilta kysyttiin, kokevatko he organisaationa olevansa valmiita tulevan vuosikymmenen haasteisiin – mitä ikinä ne ovatkaan. Reilu kolmannes koki olevansa hyvin varautunut. 

Tulevaisuuteen luottavaisesti katsovia organisaatioita yhdisti mm. se, että niiden S&OP-järjestelmät ovat enimmäkseen tai täysin pilvessä. Heikosti varautuneista kukaan ei käyttänyt puhtaasti pilvijärjestelmiä ja niissä oli yleisemmin käytössä vanhanaikaisia tapoja kuten ennusteiden tekemistä edellisvuoden datan perusteella.

 

Panosta palveluistamiseen


Myynti ei tietenkään lopu kaupantekoon, vaan lisäksi tarvitaan erilaisia palveluita koko elinkaaren ajalle. Varaosat, tuki ja huolto ovat tärkeä osa palveluistettua tarjoomaa.

Tulevaisuuden voittajayritykset ymmärtävät tämän hyvin. Valtaosa näkee palvelut erittäin tärkeänä tai jopa elintärkeänä osana tarjoomaansa. Sitä vastoin heikommin tulevaisuuteen varautuneissa yrityksissä tukipalvelut nähdään useammin kuluina liiketoimintamahdollisuuden sijaan.

 

Oletko valmis tulevaisuuteen?


COVID-19 oli ennennäkemättömän suuri mullistus myös teollisuusyrityksille, mutta se tuskin oli viimeinen. Tulevaisuuteen varautuminen on siis syytä aloittaa viimeistään heti. Lue lisää vinkkejä Trends in Manufacturing -raportista, jonka saat ladattua alta 👇🏼

LATAA TRENDS IN MANUFACTURING -RAPORTTI 

LUE MYÖS:

► Salesforcen pilviratkaisut auttavat Vaisalaa paremman tulevaisuuden luomisessa

Valokuitunen rakentaa tulevaisuuden yhteyksiä Salesforcen avulla 🚀

Uusi CRM vie Marttojen neuvot entistä sujuvammin perille – Kumppanina järjestösektorin tunteva Sofigate

Mitä kaikkea Salesforce oikeastaan on?