Vahinkotilanteen sattuessa vakuutusyhtiö voi auttaa asiakastaan nopeasti, kun tarvittava data on helposti saatavilla. Myös moni muu toiminto, kuten markkinointi, sekä tuottaa että tarvitsee dataa. Siksi vakuutusyhtiö If päätti selkeyttää dataekosysteemiään kuuden eri datatuotteen avulla. Tässä artikkelissa vieraskynän varteen pääsee Ifin asiakasanalytiikasta ja datan hallinnasta vastaava Jaakko Mikkonen.

Asiakkaat haluavat helppokäyttöisiä digitaalisia palveluita, ja niiden kehittämiseen meillä Ifissä on myös suunnattu paljon resursseja. Meillä on Pohjoismaissa kaikkiaan noin 7 900 työntekijää, joista IT-ammattilaisia on jo 1 100. Tuo osuus on kasvanut viime vuosina huomattavasti, ja Ifistä on tullut entistä selvemmin teknologiayritys.
 

Digitalisaatio ja data ovat tiivis pari


Tärkein tehtävämme on asiakkaiden auttaminen vahinkotilanteissa. Vahinkoilmoituksista noin puolet tulee meille digitaalisesti, ja ilmoituksista kaikkiaan 60 % käsitellään 24 tunnin aikana. Asiakkaat haluavat myös ostaa uusia vakuutuksia verkosta. 

Verkkomyynti on meille erittäin tärkeä, mutta samalla myös hieman haastava kanava. Vakuutukset ovat suhteellisen monimutkaisia tuotteita. Tässä on kuitenkin edistytty, ja nykyisin hinnan voi laskea verkossa noin minuutissa. Ostoprosessia on saatu yksinkertaistettua huomattavasti, mikä nähdään myös myyntiluvuissa: digimyynti on tuplaantunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Digitalisaatiokehitys ja data kulkevat käsi kädessä, vaikka vakuutukset ovatkin jo pitkään olleet dataintensiivisiä. Viime vuosina datan tuotanto on kiihtynyt ja lähteitä on runsaasti. Vakuutusjärjestelmien ja verkon lisäksi dataa tuottavat sensorit, markkinointi, asiakaskontaktit ja ulkoiset lähteet.

 

LUE MYÖS ► Data, analytiikka ja IT vauhdittivat kasvua Salesforce Livessä
 

Raporttien tulkintaa, koneoppimista ja markkinoinnin kohdentamista


Työntekijämme toivovat datalta helppokäyttöisyyttä. Dataa tarvitaan sekä raakamuodossa että pohjoismaisesti ja temaattisesti standardisoituna, lähdejärjestelmästä riippumatta. Datan käyttäjiä on eri puolilla organisaatiotamme:

  • Tableau-alustan Business Intelligence (BI) -käyttäjiä on noin 5 000. Suurin osa heistä on raporttien lukijoita, mutta osa heistä myös tuottaa raportteja. 

  • B2C-toiminnoissa on yli 100 analyytikkoa ja data scientist:ia. He hyödyntävät dataa monipuolisesti raportoinnista koneoppimiseen. Sovelluskohteina voivat olla esimerkiksi myynti tai vakuutusten hinnoittelu.

  • Lisäksi dataa käytetään operatiivisesti viestinnän kohdentamiseen. Meillä on Pohjoismaissa 15 ketterää markkinointi- ja asiakasviestintätiimiä.

Eri lähteistä kertyvä data on organisaatiomme käyttäjien kannalta kiinnostavaa, mutta sen datarakenteet, laatu ja jopa varastointiteknologia vaihtelevat. Käyttämätön data on yritykselle vain kuluerä. Miten olemme siis pyrkineet estämään dataekosysteemin pirstaloitumista? Miten dataa voisi hyödyntää entistä paremmin? 
 

Datan ajattelu tuotteena parantaa sen käytettävyyttä


Maaliskuussa 2020 perustimme Ifissä kuusi datatuotetta: 1) Vakuutus, 2) Myynti, 3) Vahingot, 4) Asiakaskontaktit, 5) Web & Markkinointi ja 6) Ulkoinen. Halusimme helpottaa datan käytettävyyttä eri osa-alueilla yli teknologia- ja kielirajojen. Miten esimerkiksi suomalainen analyytikko saisi helposti laskettua Ruotsissa vakuutettujen Volvojen määrän ilman, että hän tuntee ruotsalaisia lähdejärjestelmiä tai ruotsin kieltä? Huomasimme, että datan ajattelu tuotteena resonoi organisaatiossamme hyvin ja malli oli monille helppo ymmärtää. 

Jokaisella datatuotteella on tuoteomistaja, joka käyttää rooliinsa 50–100 % työajastaan. He edustavat liiketoiminnan näkökulmaa, vaikka heillä onkin myös vahvaa teknologiaosaamista. Jokaista datatuotetta varten on lisäksi räätälöity oma kehitystiimi, joka koostuu IT-osaajista. 

Tuoteomistajien asiakkaina on koko Ifin organisaatio. He ovat kädet savessa, mitä tulee datakehittämiseen, mutta samalla he vievät eteenpäin tuotteensa visiota ja tiekarttaa. Juuri tuoteomistajat ovat mielestäni meillä ratkaisevan tärkeässä roolissa siinä, että käytettävissä oleva data on paitsi laadukasta ja lainmukaista, myös helppokäyttöistä. 
 

 🎤 Katso puheenvuoroni Salesforce Liven Markkinointi ja verkkokauppa -jaksossa!

 


LUE MYÖS:

Kulttuuri ja kunnianhimoiset tavoitteet ohjaavat Wärtsilän markkinointia

[Vieraskynä] Generalisti vai tiimi asiantuntijoita – millaista osaamista markkinoinnissa tulevaisuudessa tarvitaan?

[Vieraskynä] Aalto-yliopiston vinkit: näin onnistut digitaalisessa muutoksessa