Jenni Mansner päätyi työskentelemään Salesforcen pariin sattumalta. Nyt hän tekee Salesforcen kumppanilla Sofigatella projekteja maailmaa muuttaville voittoa tavoittelemattomille organisaatioille. Työssä häntä motivoi ennen kaikkea monipuolisuus, projektien kirjo ja vapaus valita mihin suuntaan itse haluaa kehittyä. 

 

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot asiakkaina


Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eli non-profitit ovat tärkeä asiakassegmentti Sofigatelle, ja asiakkaina on merkittäviä kansainvälisiä voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. 

”Sofigatella on hyvä maine non-profittien keskuudessa. Onnistuneet projektit puhuvat puolestaan. Olemme myös tehneet töitä tämän asiakassegmentin eteen ja ymmärtäneet haasteet muun muassa varainhankinnassa, jäsenrekisterihallinnassa ja lahjoitusten hallinnassa”, Jenni lisää. 

Kaupallisella liikeyrityksellä ja hyväntekeväisyysjärjestöllä ei tuntuisi olevan paljoakaan yhteistä. Vai onko sittenkin? Digitalisaatio muokkaa kummankin toimintakenttää rajusti, ja molemmat tarvitsevat menestyäkseen maailmanluokan työkaluja. Varainkeruu muuttuu ja digitalisoituu: toiminnan rahoitus ei enää perustu siihen, että seisotaan lipas kädessä keräämässä. Organisaatiot pitävät huolta jäsenkunnastaan, vapaaehtoistyöntekijöistään, tukijoistaan ja kannattajistaan sekä muista sidosryhmistään ennen kaikkea viestimällä heille kiinnostavasti ja kohdennetusti. Onnistunut viestintä puolestaan luo pohjan toiminnan rahoittamiselle varainhankinnalla, joka voi koostua esimerkiksi lahjoituksista tai kannatustuotteiden myynnistä. 

”Myös kolmannessa sektorissa on havahduttu siihen, että asiakkaita pitää pystyä palvelemaan digitaalisesti. Haasteina ovat kuitenkin rajalliset resurssit ja pienet budjetit: hankkeesta halutaan siten saada kaikki potentiaali irti”, Jenni kertoo. 

 

Kevyesti liikkeelle


”Alkuun pääsee jo hyvinkin kevyellä toteutuksella, ja meillä onkin tapana aloittaa minimistä ja laajentaa projektia aina tarvittaessa. Usein projektin aikana nousee uusia toiveita, kun järjestelmän potentiaali ja laajuus avautuvat”, Jenni taustoittaa. 

Varainhankinnassa jo lahjoittajatietojen keskittäminen useista eri järjestelmistä ja Excel-taulukoista yhteen pilvipohjaiseen järjestelmään tehostaa valtavasti työskentelyä ja auttaa hahmottamaan toiminnan kokonaistilanteen. Yhtenäisen alustan myötä toimintaan liittyvä data on aina ajan tasalla, ja sitä voidaan käyttää reaaliaikaisesti hyväksi erilaisten analytiikkatyökalujen avulla.

Monelle järjestökentän toimijalle voi tulla yllätyksenä, että maailmanluokan CRM-alustat ovat saatavilla omaan käyttöön joko alkuun maksutta tai erittäin kohtuullisella kustannuksella. Paras ei välttämättä ole enää kalleinta.

 

Oppiminen ja yhdessäolo kehittymisen kulmakiviä


Sofigatella Jenni vetää kymmenen hengen tiimiä, joka keskittyy ensisijaisesti järjestöjen ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden Salesforce-projekteihin. Jenni toimii tiiminvetäjän roolin ohella myös teknisenä arkkitehtina, joka etenkin suunnittelee ja mallailee Salesforcen käyttöönottoa asiakkaille. Niin sanottuun tavalliseen työpäivään kuuluu muun muassa teknistä suunnittelua, asiakkaiden kanssa workshoppailua ja tiimin sekä asiakkaiden tukemista. 

Sofigatella projektityötä tehdään myös yli tiimirajojen eri toimialojen ja projektien parissa. Jenni kertoo, että on  itse ollut yli neljä vuotta yhden teollisuusasiakkaan projektissa mukana. Tässä projektissa Jenni on toiminut osana asiakkaan tiimiä, päässyt Salesforce-asiantuntijana kehittämään ratkaisuja ja lisäksi ollut tiiviisti käytännön työssä mukana. 

Jennin vetämä tiimi pyrkii tapaamaan tiistaisin toimistolla. 

”Tiistait ovat pyhitetty tiimityöskentelylle ja pyrimme välttämään muita palavereita, jotta aikaa jäisi spontaaneille keskusteluille ja yhdessäololle”, Jenni kertoo. Tiimillä on tapana järjestää kuukausittain knowledge sharing -tilaisuus, jossa opitaan yhdessä valitusta aiheesta tai teemasta lisää. 

”Session voi pitää oma tiimiläinen tai muu Sofigaattori, tai sitten pyydetään yrityksen ulkopuolinen henkilö avaamaan tiettyä aihetta.” Jenni pitää näitä tilaisuuksia suuressa arvossa ja tärkeinä jatkuvan kehityksen kannalta. Lisäksi tiimi viettää välillä myös aikaa vapaa-ajalla lautapeli-iltojen tai afterworkien merkeissä. 

Sofigate panostaa urakehitykseen ja erilaisiin uramahdollisuuksiin yrityksen sisällä. Ei ole mitenkään epätavallista, että Sofigaattorit pääsevät vuosien varrella uusiin rooleihin ja tehtäviin mieltymyksiensä perusteella. Oppimiseen panostetaan myös avointen koulutuksien ja sertifikaattien muodossa. Näitä mahdollisuuksia tarjoaa sisäinen “Hero Factory.” 

Jokaisella Sofigaattorila on lisäksi mahdollisuus osallistua Business Technology Standard -koulutukseen Malagassa, BT-akatemian harjoituskeskuksessa. 

Sofigate auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään liiketoiminnan ja teknologian yhteispeliä, bisnesteknologiakyvykkyyksiä sekä suunnittelemaan, rakentamaan ja implementoimaan liiketoimintaa tukevia teknologiaratkaisuita. Sofigate toimii yli 650 asiantuntijan voimin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Unkarissa.

Lue myös: 

☞ Uusi CRM vie Marttojen neuvot entistä sujuvammin perille – Kumppanina järjestösektorin tunteva Sofigate

 Salesforce Ohana on yrityskulttuuri paremman työelämän puolesta

☞ Salesforce auttaa Lahjoittamoa asiakkuudenhallinnassa: Taustalla Nonprofit Success Pack (NPSP)