Hyvien asiakaskokemusten luominen voi olla erityisen haastavaa finanssialan yrityksille, sillä asiakkaiden odotukset ovat tyypillisesti korkeat. Siksi alan yritysten on oltava mukana kehityksen kärjessä ottamassa kaikki irti uusista digitaalisista trendeistä. Lue artikkelistamme, miten uusi teknologia voi mullistaa finanssialan.


Teknologia kehittyy nopeasti kaikilla aloilla. Yritysten on pystyttävä mukautumaan nopeasti kuluttajien kasvaviin odotuksiin palveluita kohtaan. Asiakkaat ovat tottuneet käyttämään uusia teknologioita arjessaan, ja mitä paremmin he tottuvat käyttämään niitä, sitä enemmän he myös vaativat. Palveluiden ja tuotteiden on oltava digitaalisia, helppokäyttöisiä ja älykkäitä. Tämä pätee myös finanssialalla. 💳

Jos finanssi- ja rahoitusalan yritykset eivät kykene vastaamaan kuluttajien odotuksiin, tulee liiketoimintatavoitteiden saavuttamisesta haasteellista. Uusien digitaalisten työkalujen ja asiakastietojen sekä -datan valjastaminen finanssialan yritysten käyttöön on siksi elintärkeää. Niiden avulla asiakkaat voivat saada odottamansa positiivisen asiakaskokemuksen. Tässä artikkelisissa tutkimme tarkemmin, mitä konkreettisia etuja finanssiala saa, jos se varmistaa pysyvänsä digitaalisten trendien aallonharjalla. 🌊

 

35 % vaihtoi pankkia saadakseen helpomman ja intuitiivisemman kokemuksen

Digitaaliset asiakkaat odottavat enemmän pankiltaan. Lue Salesforcen The future of financial services -tutkimus.

Data haltuun – luo personoituja asiakaskokemuksia


Uusi teknologia ei ole vain työkalupakki, joilla optimoidaan tehokkuutta ja vähennetään kuluja. Uudet teknologiat voivat olla erittäin tehokkaita luomaan paremman asiakaskokemuksen, joka on juuri yksi tärkeimmistä mittareista finanssialan yritysten välillä.

Talous- ja sijoitusasioitaan hoitavat asiakkaat toivovat persoonallista ja yhtenäistä asiakaskokemusta kaikissa kohtaamisissaan yrityksen kanssa. He hakevat helppoja ja käteviä ratkaisuja, relevanttiutta ja näkyvää arvoa finanssialan tuotteissa ja palveluissa – ja tässä personointi astuu kuvaan.

Salesforcen tutkimus The future of financial services osoittaa juuri personoinnin puutteen olevan korkeimpana listalla, kun asiakkaat kertovat suurimmista kokemistaan puutteista vuorovaikutuksessaan finanssi- ja rahoitusalan yritysten kanssa. Tutkimukseen vastanneet 2250 henkilöä toivovat eniten personoitua, nopeaa ja helppoa asiakastukea, saumatonta kommunikointia läpi kanavien ja yksilöllistä sisältöä, joka on räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaan.

Miten yritykset saavat siis lisättyä personointia niin, että saavuttavat vieläkin paremman asiakaskokemuksen? Finanssialan yritysten on käytettävä asiakasdataa hyväkseen luodakseen kunnon pohjan, josta personoitu asiakaskokemus voi saada alkunsa. Asiakkaan historia, toiveet ja vuorovaikutuksen konteksti ovat tässä tärkeitä faktoreita. Finanssiyritysten täytyy siis rakentaa juuri oikeanlainen asiakaskokemus oikealle asiakkaalle oikealla hetkellä.

Yksi tavoista, jolla finanssi- ja rahoitusala pystyy tukemaan personointia, on yhdistämällä reaaliaikainen data historialliseen dataan. Esimerkiksi asiakkaan vieraillessa sivuilla hänelle voidaan historian perusteella ehdottaa tuotteita, jotka sopivat juuri hänelle. Täten pystytään luomaan asiakastyytyväisyyttä parantavia asiakaskokemuksia, jotka ovat relevantteja ja arvokkaita asiakkaalle.

 

Cloud-ratkaisut avuksi finanssialan asiakastietojen hallintaan


Suuri osa finanssialan työtehtävistä koostuu tiedon välittämisestä paikasta toiseen. Eri järjestelmien tiedot on yhdistettävä, mikä voi olla hyvinkin haastavaa, puhumattakaan siitä, etteivät nämä prosessit usein ole kovin tehokkaita.

Cloud-ratkaisut, kuten toimialakohtainen Financial Services Cloud, voi olla tähän ongelmaan hyvä ratkaisu, jolla vältytään monen eri järjestelmän samanaikaisen käytön aiheuttamalta päänsäryltä. Tarkoituksenmukainen teknologia pystyy yhtenäistämään ja tukemaan päivittäisiä tehtäviä ja tavoitteita. Kun tiedot kerätään yhteen paikkaan, joka tarjoaa helposti ymmärrettävän kokonaiskuvan, on finanssialan asiakaspalvelijoiden helpompi keskittyä tärkeimpään: parempaan, personoituun asiakasneuvontaan. Cloud-ratkaisut tuovat arkeen älykkäämmän tietojen käytön, jolla päästään parempiin asiakaskokemuksiin ja saavutetaan vahvempi pohja päätöksenteolle. Hallinnolliseen työhön kuluu vähemmän aikaa, jolloin sitä jää enemmän asiakassuhteisiin ja asiakaspalveluun panostamiseen.

 

Automatisoi prosessit – tehoa työntekoon


Automatisointi kehittyy  ja uusia digitaalisia menetelmiä, teknologioita, palveluita sekä liiketoiminta-alueita syntyy koko ajan. Yksi automatisoinnin uusista teknologioista on autonomous finance. Se on algoritmipohjainen teknologia, joka helpottaa asiakkaiden talouden hallintaa.

Autonomous finance -teknologialla pystytään parantamaan eri prosesseja sekä asiakkaiden että finanssialan yritysten hyödyksi. Meidän tutkimuksemme näyttää, millä tavoin finanssialalla hyödytään autonomous finance -teknologiasta:

  • Yksityisellä pankkisektorilla etenkin asiakkaiden tilisiirtoja automatisoidaan.

  • Vakuutusalalla teknologiaa käytetään korvausvaatimusten käsittelyssä ja mahdollisten inhimillisten virheiden vähentämiseen.

  • Omaisuudenhoidon puolella autonomous finance auttaa sijoitusten optimoinnissa, esimerkiksi säästämisen automatisoinnissa, investointien tasapainottamisessa tai tulojen uudelleeninvestoinnissa.

 

Esimerkit osoittavat, että autonomous finance on arvokas työkalu prosessien optimoinnissa. Siten se myös auttaa yrityksiä luomaan parempia asiakaskokemuksia.

Tässä artikkelissa olemme keskittyneet finanssialan kolmeen tärkeimpään digitaaliseen trendiin. Jos haluat lukea lisää uusimmista trendeistä, löydät raporttimme täältä.

 
 

Valmistaudu pankkialan tulevaisuuteen

Uusia teknologioita, uusia liiketoimintamalleja ja asiakkaiden uudet tarpeet. Lue vinkit, joilla selviydyt muutoksista!

 

Katso myös:

➡️ Dreamforce to You -webinaaritallenteet pankki-, vakuutus- ja fintech-aloille!

Lue myös:

➡️ Osaatko kääntää digitalisaation asiakkaan eduksi? Finanssialan muutos kiihtyy

➡️ 5 tapaa, joilla tekoäly nostaa finanssialan asiakaspalvelun uudelle tasolle