Integraatioarkkitehtuurin kehittämisen ei tarvitse tarkoittaa massiivisia projekteja ja kustannuksia. Perusasioiden ymmärtäminen ja huomioon ottaminen seuraavassa projektissa on jo iso askel oikeaan suuntaan.

Tässä blogissa esittelen sinulle integraatiostrategian tukipilarit sekä askelmerkit kestävälle ja kustannustehokkaalle polulle. 👣

 

Big Datasta IoT:hen – ja mites se uusi mobiilisovellus tai asiakasportaali?


MuleSoftin Connectivity Benchmark -raportin mukaan 93 % organisaatioista kokee, että digitaalinen muutos tapahtuu paljon nopeammin kuin ennen, mutta myös panokset onnistuneeseen transformaatioon ovat korkeammat kuin koskaan.

Integraatiot ovat yksi digitaalisen muutoksen perusta mahdollistaen organisaatioille tietojen, sovelluksien ja järjestelmien tehokkaan yhdistämisen. Puhumattakaan siitä, että sujuvat integraatiot nopeuttavat projektien toimitusta ja ennen kaikkea auttavat vastaamaan asiakkaiden kehittyviin tarpeisiin.

Mutta miten pitää pakka kasassa kun liiketoiminnan digitaaliset tarpeet kasvavat? Ehkä arvasitkin sen jo: integraatiostrategian avulla. Pureudun sen palasiin seuraavaksi. ⬇️

Miksi integraatiostrategia tarvitaan?


Hallitsematon ja huonosti suunniteltu API- & integraatio-kehitys tarkoittaa paljon räätälöityä kehitystyötä, joka voi syödä vuosittain useita miljoonia yrityksen budjetista.

Käytännön esimerkkejä huonosta suunnittelusta ovat muun muassa seuraavat:

⚙️ Eri liiketoimintayksiköt ja tiimit käyttävät erilaisia toimintamalleja kehitystyössä.
🛠 Integraatio- ja API-kehitystä rakennetaan, ohjataan ja ylläpidetään eri työkalujen avulla.
🪛 Pisteratkaisut → Integraatiot toteutetaan palvelemaan vain yhtä käyttötarkoitusta tai projektia

Integraatioiden sekä API:en tarpeet voivat luonnollisesti muuttua ja olla erilaisia eri tiimeissä sekä liiketoimintayksiköissä. On kuitenkin tärkeää, että organisaatio pystyisi omaksumaan yhteisen integraatiostrategian, joka tukisi tiimien yhdessä toimimista. Samalla varmistetaan, että organisaation sukset osoittavat samaan suuntaan.
 

 

Integroitujen sovellusten keskimääräinen prosenttiosuus organisaatioissa

Lähde: 2022 Connectivity benchmark report | MuleSoft

 

 

 

Kolme tukipilaria integraatiostrategian jalkauttamiseen


1. Kehitystyötä tukeva toimintamalli

Selkeä toimintamalli säästää kustannuksia, nopeuttaa projektien toimitusaikoja ja mahdollistaa uusia tulonlähteitä.
Matka johtavien innovaatioiden kehittäjäksi alkaa viitekehyksestä, joka kääntää integraatiot tuottamaan konkreettisia liiketoimintahyötyjä. Asiakkaamme asettavat usein tavoitteet APIen uudelleenkäytölle ja organsaation itsepalvelu-asteelle.

MuleSoftin kehittämä C4E (Center for Enablement) on satojen kansainvälisten asiakkaiden onnistumisten pohjalta kehitetty viitekehys. C4E-toimintamallin avulla liiketoiminta- ja IT-tiimit voivat siirtyä “asiakas ja toimittaja” -tuotantomallista lähemmäs “kulutuspohjaista” toimintatapaa, jossa data tuodaan kaikkien sidosryhmien saataville.

C4E-toimintamallin avulla organisaatio mahdollistaa, että liiketoimintayksiköt pystyvät rakentamaan ja ohjaamaan sekä APIen että integraatioiden kehitystä onnistuneesti – säilyttäen yhtenäisen hallinnan sekä ylläpidon. Samalla huomioidaan yrityksen omat sisäiset kyvykkyydet orkestroida kehitystä ja ulkoisilta kumppaneilta tarvittavaa tukea.


“C4E-toimintamalli keskittyy luomaan sekä jakamaan uudelleenkäytettäviä API-resursseja yhtenäisesti ja tietoturvallisesti kaikille kehitystiimeille, jotta tarvittava data olisi mahdollisimman helposti saatavilla.“


 

2. Uudelleenkäytettävät komponentit

Integraatioarkkitehtuuri voidaan toteuttaa eri tavoin. Sukelletaan aiheeseen kahden esimerkin kautta:


🔴 Tapa 1: Point-to-point -integraatiot

Kun dataa tarvitaan useammasta eri lähdejärjestelmästä, kehitetään integraatiot ns. “custom koodilla”. Tämä saattaa vaikuttaa nopealta ratkaisulta, koska näin on toimittu ennenkin. Tällöin kuitenkin jokainen järjestelmärajapinta monistuu ja jokaista hanketta varten rakennetaan sen vaatimat point-to-point integraatiot.

Todellisuudessa useissa eri projekteissa toistetut “custom”-kehitykset nostavat kustannuksia, hidastavat innovaatioita ja tuovat mukanaan uusia turvallisuushaasteita. ⚠️

Kun organisaatio vuosien varrella kehittää toistuvasti niin sanottuja “point-to-point” -integraatioita, tuotetaan koko ajan lisää monimutkaisuutta ja rajalliset voimavarat keskittyvät ylläpitoon uusien innovaatioiden sijaan.


🟢 Tapa 2: API-vetoiset integraatiot

Kun dataa tarvitaan useammasta eri lähdejärjestelmästä, on hyvä tavoite kehittää integraatiot uudelleen käytettäviksi komponenteiksi.

API-vetoiset integraatiot ovat Mulesoftin standardoitu tapa yhdistää data ja parhaat käytännöt organisaatiossa. Tällä mahdollistetaan sovellukset, joista halutaan kehittää uudelleenkäytettäviä resursseja oman organisaation, kumppaneiden ja asiakkaiden käyttöön. Käytäntöjen, standardien ja hallinnon kehittäminen auttaa varmistamaan, että APIt luodaan sekä niitä hyödynnetään mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että IT-tiimi voi tarjota MuleSoftin Anypoint-alustalla kehitetyt API:t ja integraatiot itsepalveluna koko organisaation käyttöön. Tämä johtaa keskimäärin kolme kertaa nopeampaan projektikehitykseen ja 63 % matalampiin ylläpitokustannuksiin.

Voinet arvata kumman esimerkin puolesta liputan? 😉► LUE LISÄÄ: The benefits of an application network | MuleSoft


3. Alusta APIen hallintaan


API:t ja integraatiot voivat tarjota monenlaisia liiketoimintahyötyjä. Ne voivat auttaa yritystä tehostamaan uusien tuotteiden ja palvelujen lanseeraamista. Niiden avulla yritykset voivat tulla ketterämmiksi vuorovaikutuksessa asiakkaiden, kumppaneiden ja toimittajien kanssa.

APIen ja integraatioiden hallinta yhden alustan päällä tuo orgaanisatioille suoria etuja, jotka voi karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan:

1️⃣ KEHITYS
➕ Tehokkaammat työtunnit (vähemmän kuluneita tunteja APIen rakentamiseen)
➕ Parantunut laatu
➕ Kehitysystävällisyys (nopeampi uusien kehittäjien koulutus)

2️⃣ YLLÄPITO
➕ Vähemmän kuluneita tunteja APIen ylläpitoon (“valojen päällä pitämiseen”)
➕ Vähemmän kuluneita tunteja päivityksiin ja muutoksien tekemiseen
➕ Säästöt käyttöönotto- ja käyttökustannuksissa

3️⃣ RISKIENHALLINTA
➕ Lisääntynyt turvallisuus ja seuranta
➕ Lisääntynyt luotettavuus ja saatavuus
➕ Skaalautuvuus

Miten tästä eteenpäin?


Arvioi, miten organisaationne tällä hetkellä ajattelee integraatioita. Tunnistetaanko ne teillä strategiseksi ja liiketoiminnalle olennaiseksi kyvyksi?

Muutos ei aina tarkoita suurta migraatioprojektia tai kustannuksien ohjausta valmistelevaan suunnittelutyöhön. Useimmiten jo asioiden tiedostaminen ja pienet teot ohjaavat tekemistä oikeaan suuntaan.

Tee siis päätös, miten aiot toimia huomisesta eteenpäin. Mieti esimerkiksi, miten voisit huomioida integraatioarkkitehtuurin uudelleenkäytettävyyden seuraavassa alkavassa projektissa.


Lue seuraavaksi jatkoblogini aiheesta: Saavuta liiketoiminnan tavoitteet integraatioiden avulla

 


MuleSoft on ainoa teknologiayritys, jonka tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner on nimennyt johtavaksi toimijaksi Enterprise iPaaS, Full Life Cycle API Management Magic Quadranteissa, sekä visionääriksi RPA -osiossa.
LUE MYÖS:

Mitä tarkoittavat Internet of Things ja Internet of Everything?

Miten APIen avulla parannetaan asiakaskokemusta?

Ihmiset ja esineet kohtaavat API-rajapinnoissa