Pidä kansalaiset aina etusijalla, kun kehität julkisen hallinnon ratkaisuja. Tämä on yksi kansainvälisen Dreamforce-tapahtuman tämänvuotisten pääpuhujien viesteistä, joihin voit syventyä Salesforce+-suoratoistopalvelussa. 

Yhteiskunnassa on tapahtunut paljon viime vuosien aikana. Muutosten perässä pysyminen on vaatinut hyvää sopeutumiskykyä. Julkinen hallinto on joutunut harppomaan ripeästi eteenpäin pysyäkseen mukana yhteiskunnan kehityksessä ja uusissa vaatimuksissa.

Julkinen sektori pitää monella tavoin yhteiskunnan rattaat liikkeellä, mutta sen maine on suurin osin tahriintunut. Mediat raportoivat ongelmista, poliittisista takuista, resurssipulasta ja budjettien pienuudesta. Usein julkista hallintoa kuvaillaan tehottomaksi ja hitaaksi. Kansalaisten keskuudessa luottamus julkiseen hallintoon on kärsinyt, ja julkisen sektorin on vaikea löytää ja sitouttaa osaajia.

Mitä on siis tehtävissä julkisen hallinnon haasteiden ratkaisemiseksi? Tämä oli yksi puheenaiheista Salesforcen vuosittaisessa tapahtumassa Dreamforcessa. Tässä blogiartikkelissa saat esimakua siitä, mitä tulet näkemään, jos katsot tapahtuman puheenvuorot kokonaisuudessaan Salesforce+:n kautta.  

 
 

Haluatko kuulla, kuinka muut ratkovat julkisen hallinnon haasteita?

Opi julkisen hallinnon edelläkävijöiltä, kuinka he luovat käyttäjäkeskeisiä digitaalisia ratkaisuja.

Kansalaiset on kohdattava heidän ehdoillaan


Julkisen hallinnon kanssa keskustellessaan kansalaiset odottavat samanlaisia virtaviivaisia kokemuksia, joita he ovat tottuneet saamaan ollessaan vuorovaikutuksessa eri yritysten kanssa. He ovat tottuneet esimerkiksi siihen, että asiat on helppo hoitaa käyttäjäystävällisen alustan kautta. Julkisen hallinnon pitää pystyä tarjoamaan yhtä tehokkaita ja helppokäyttöisiä ratkaisuja.  

Julkisen hallinnon maine paranee käsi kädessä positiivisten asiakaskokemusten, siis kansalaisten kokemusten, kanssa. Kun ratkaisut rakennetaan niin, että lähtökohtana ovat kansalaisten elämä ja odotukset, on helppoa saavuttaa korkeampi tyytyväisyys julkisiin palveluihin. Tällöin sekä julkisen hallinnon maine että kansalaisten luottamus kasvavat.

Kansalaiset on kohdattava heidän ehdoillaan. Jotkut haluavat tulla fyysisesti paikan päälle, toiset taas mieluummin soittavat tai lähettävät sähköpostia. Jotkut taas haluavat asioida ainoastaan puhelimen ja sovellusten kautta. On siis löydettävä helppo ratkaisu, jonka kautta kaikki voivat vastaanottaa julkisia palveluita juuri itselleen sopivimmalla tavalla. Tätä ajatellen on jo kehitetty ratkaisuja, jotka palvelevat juuri julkisen hallinnon ja sen kansalaisten tarpeita – katso, miten Salesforce voi auttaa julkisen hallinnon organisaatioita.

 

Teknologialla asiakaskeskeisiä palvelukokemuksia


Asiakaskeskeisyys onnistuu, kun julkinen hallinto kykenee vastaamaan kansalaisten odotuksiin. Suurin osa odotuksista täyttyisi oikean teknologian avulla, mutta julkisella sektorilla uusien teknologioiden suunnittelu ja käyttöönotto on usein pitkä ja haasteellinen prosessi.

Ensimmäisenä ongelmana on yleensä datan siiloutuminen eli se, ettö tiedot ovat hajallaan eri osastoilla, eikä tietojärjestelmiä ole yhdistetty. Tällöin on vaikea tarjota yhtenäistä ja suoraviivaista palvelua. Eri osastojen välillä navigoimisen ei pitäisi olla kansalaisen ongelma, vaan julkisen hallinnon ongelma – järjestelmien pitäisi olla rakennettu niin, että kansalainen on aidosti etusijalla.

Tämän lisäksi julkinen hallinto taistelee vanhojen järjestelmien kanssa. Vanhat IT-järjestelmät vanhentuneilla arkkitehtuureilla ja teknologioilla aiheuttavat paljon ongelmia, kun järjestelmiä ei saa päivitettyä ja modernisoitua. Uutta työvoimaa voi olla vaikea houkutella, koska vanhojen teknologioiden kanssa työskentelemiseen ei löydy intoa eikä osaajia. Tämä vaikeuttaa kansalaiskeskeisyyden kehittämistä.

 

Uusien ratkaisujen käyttöönoton tulee olla nopeampaa


Julkisen hallinnon IT-hankkeilla on hidas ja takkuileva maine. Nykyaikaiset ratkaisut on saatava käyttöön nopeammin, jotta kansalaiset pääsevät hyötymään niistä oikeassa hetkessä.

Jos IT-projektit kestävät useita vuosia, on olemassa suuri riski, että ratkaisun vaatimukset ja kansalaisten odotukset ovat ehtineet muuttua lopputulosta odotellessa. Nopeus on toimivien kansalaiskeskeisten ratkaisujen A ja O.

Yksi tapa tehdä ratkaisujen kehittämisestä nopeampaa on yhteistyö kansalaisten kanssa. Tällöin julkinen hallinto saa heti todellista palautetta siitä, onko ratkaisu kehittymässä oikeaan suuntaan vai ei. Kömpelöt monivuotiset projektit saavat siirtyä syrjään! Tehokkain tapa ratkaisujen kehittämiseen on iteratiivinen prosessi, jossa aloitetaan muutamista tärkeimmistä vaatimuksista, joiden ratkaisuja testataan ja parannellaan säännöllisin väliajoin. Konkreettisia tuloksia syntyy nopeasti, ja koko kehitysprojektissa säilyy puhti.

 

Julkisen hallinnon on uskallettava ajatella isosti


Tässä blogiartikkelissa olemme keskittyneet osaan alueista, joilla julkinen hallinto pystyy tekemään tuntuvia muutoksia kansalaisten palvelukokemukseen. Tärkeintä on uskallus ajatella tarpeeksi isosti, jotta kansalaisten vaatimukset pystytään täyttämään. Oikealla teknologialla ja tarpeeksi nopealla kehittämisellä sekä julkisen hallinnon että kansalaisten toiveet pääsevät toteutumaan, ja kansalaisten yhteydenotot julkiseen hallintoon helpottuvat.

Jos olet kiinnostunut perehtymään siihen, mitä julkiseen hallintoon liittyviä aiheita Dreamforce-tapahtumassa käsiteltiin, pääset katsomaan sessiot ilmaiseksi Salesforce+:n kautta.

 

Lue myös: 

👉 Kuntien digitaalinen transformaatio 

👉 Rakenna hyvä asiakaskokemus (eli kaikki, mitä olet halunnut tietää aiheesta)

👉 Näin Salesforce voi auttaa sote-uudistuksen haasteissa