Alusta, jonka avulla yritys voisi seurata ympäristövaikutuksiaan ja rakentaa näin kestävämpää tulevaisuutta nettonollapäästöihin tähdäten. Kuulostaako hyvältä? Saammeko esitellä: Net Zero Cloud. Tässä blogissa kerromme siitä, miten ympäristöystävällisiin tekoihin ohjaava Net Zero Cloud -alusta toimii.

Jokainen yritys on omalta osaltaan vastuussa kestävästä kehityksestä. Siksi on oleellista, että ympäristövastuullisuus sisällytetään yritystoiminnan jokaiseen osa-alueeseen.

Niin myös meillä Salesforcella.

Net Zero Cloudin ensimmäinen versio kehitettiinkin alun perin Salesforcen sisäiseen käyttöön. Sitten huomasimme, miten toimiva kehittämämme sovellus oli.

Syntyi uudenlainen työkalu, jonka avulla yritykset voivat tulevaisuudessa harppoa kohti hiilineutraaliutta.

Palataan sitä ennen kuitenkin muutama askel taaksepäin siihen, mistä kaikki sai alkunsa.

 

Eivätkö nimenomaan pilvipohjaiset palvelut ole ympäristöystävällisiä?


Pilvipohjaisia palveluja pidetään yleisesti ympäristöystävällisempinä ratkaisuina kuin perinteisiä tietojenkäsittelyjärjestelmiä. Totta onkin, että fossiilisten polttoaineiden ja myrkyllisten kemikaalien käyttö vähenee, kun fyysisiä laitteita ja niiden osia ei tarvitse valmistaa, kuljettaa ja huoltaa.

Pilvipalvelujen ympäristövaikutus näkyy kuitenkin toisella tavalla. Datakeskukset ja konesalit tarvitsevat toimiakseen energiaa, ja energiantuotanto aiheuttaa puolestaan ympäristöpäästöjä. 

Hiilijalanjäljen minimoiminen edellyttää, että myös pilviteknologiaan perustuvaa toimintaa kehitetään ympäristöystävällisyyden näkökulmasta.

🌱 On oleellista, että mahdollisimman suuri osa käytettävästä energiasta olisi uusiutuvaa, vihreää energiaa.

🌱 Mitä energiatehokkaampaa datakeskuksen toiminta on, sitä vähemmän energiaa kuluu. Mitä vähemmän energiaa kuluu, sitä pienempi on hiilijalanjälki. Energiatehokkuus vaatii esimerkiksi sitä, että konesalien suorituskykyä parannetaan hyödyntämällä niin sanottua moniasiakaskäyttöön (multitenant) suunniteltua mallia.

 

LUE MYÖS ► Pilviteknologioiden taloudelliset hyödyt ovat kiistattomat

 

Miksi Net Zero Cloud kehitettiin?


Salesforce on sitoutunut kestävää kehitystä edistäviin lukuisiin tavoitteisiin. 

Yksi tavoitteistamme oli siirtyä käyttämään täysin uusiutuvaa energiaa. Lisäksi halusimme päästä nettonollapäästöihin.

Lukuisat asettamamme ympäristötavoitteet johtivat siihen, että tarvitsimme työkalun, jolla voisimme seurata ja sitä kautta hallinnoida toiminnastamme aiheutuvia päästöjä.

Tätä haastetta lähti ratkomaan kestävän kehityksen tiimimme, joka huomasi, että Salesforcen olemassa olevaa teknologiaa hyödyntämällä olisi mahdollista luoda myös kestävän kehityksen tavoitteisiin vastaava työkalu.

Syntyi sovellus, jonka avulla virtaviivaistettiiin ympäristödatan keräämiseen liittyvää prosessia ja näin pienennettiin hiilijalanjälkeä kokonaisuudessaan. Ja me onnistuimme!

Sisäiseen käyttöön kehitetty sovellus oli siis melkoinen menestys – miksi emme kehittäisi sitä edelleen niin, että muutkin voisivat sen avulla pienentää hiilijalanjälkeään?

Näin sai alkunsa kestävän kehityksen alusta Net Zero Cloud, jonka avulla asiakkaamme voivat asettaa, saavuttaa ja jopa ylittää omat ilmasto- ja ympäristövastuullisuustavoitteensa. 

 

KUUNTELE MYÖS ► [Älyradio] 73. Tomi Närhinen, Säästöpankkiryhmä: ”Vihreä siirtymä on pakko tehdä nyt, nopeudesta palkitaan”

 

Mikä Net Zero Cloud oikein on?


Net Zero Cloud on kestävän kehityksen alusta, joka toimii kuten muutkin pilvipohjaiset ratkaisumme. Myyntiin ja markkinointiin keskittyvien tietojen sijaan Net Zero Cloud auttaa mittaamaan, analysoimaan ja näin hallinnoimaan yrityksen hiilidioksidipäästöjä. Selkeästi jäsennellyn datan avulla matka kohti nettonollapäästöjä helpottuu ja nopeutuu.

Patrick Flynnin, Salesforcen VP of Sustainabilityn, visiona on, että Net Zero Cloud ei ole vain työkalu, vaan että siitä muodostuu paikka, jossa yritykset, yhteisöt ja valtiot voivat tehdä yhteistyötä paremman huomisen puolesta.

 

 

Louise Gain, Net Zero Cloudin UKI & Northern Europe johtaja, esittelemässä Net Zero Cloudia viime toukokuussa Salesforce Livessä Helsingissä
 

Miten Net Zero Cloud toimii?


Sanomattakin on selvää, että jokainen yritys on vastuussa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. On kuitenkin vaikea tehdä tarvittavia toimenpiteitä, jos ei tiedä lähtötilannetta tai kykene seuraamaan ympäristötoimien vaikutusta – ilman oikeaa tietoa ei voi tehdä oikeita valintojakaan.

Juuri tässä Net Zero Cloud auttaa.
 

🌱 Net Zero Cloud tarjoaa selkeää, yksityiskohtaista ja helposti ymmärrettävää tietoa, jotta yrityksellä on käytössään kokonaisvaltainen näkymä sen ympäristövaikutuksista. Esimerkiksi erilaiset datavisualisoinnit auttavat oivaltamaan, minkälaiset muutokset toimintatapoihin vievät kohti hiilineutraalia liiketoimintaa.
 

🌱 Hiilidioksidipäästöt ovat näkymättömiä, joten jos niitä ei erikseen mittaroi, oikeanlaisia muutoksia on vaikea tehdä. Net Zero Cloud -työkalun avulla päästöjä voi mitata ja analysoida tarkasti. Näin on myös helppo tarttua juuri niihin toimenpiteisiin, joilla on eniten positiivisia ympäristövaikutuksia.
 

🌱 Palvelun avulla voi mitata esimerkiksi yrityksen energiankäyttöä ja matkustustottumuksia. Net Zero Cloud muuttaa yrityksen päästöluvut ymmärrettäväksi dataksi, jolloin kaikista päästölähteistä saa konkreettisen käsityksen. Kun merkittävimmät päästölähteet ovat selvillä, ympäristöystävällisempien valintojen tekeminen on helpompaa.
 

🌱 Hiilijalanjälkiennusteen avulla tavoitteiden saavuttamista voi seurata ja edistymistä visualisoida niin, että oikealla tiellä on helpompi pysyä.
 

🌱 Koska Net Zero Cloud muuttaa hiilijalanjäljestä kertovan datan ymmärrettävään muotoon, on sekä johdon että koko organisaation helpompi sitoutua ympäristötavoitteisiin.

 

Eli selkeän datan ja ymmärrettävien näkymien avulla Net Zero Cloud tekee hiilijalanjäljen pienentämisestä helpompaa kuin koskaan. 

 

Haluatko tutustua tarkemmin siihen, miltä Net Zero Cloud näyttää tositoimissa?

Katso demo ja tutustu alustaan sekä verkostoidu Louise Gainin ja muiden Net Zero Cloud asiantuntijoidemme kanssa.

 

LUE MYÖS:

Salesforce Live: Helsinki 2022 l Avauspuheenvuoro: Louise Gain

► Prosentti kerrallaan maailmaa paremmaksi – näin toimii 1-1-1 -periaate

► Joutomaa sitoo nyt hiiltä: Salesforce ja Puuni istuttivat metsää Lempäälässä 🌱