Integraatiot ovat kuin yrityksen verisuonet: elintärkeitä modernille liiketoiminnalle. Jos sana “integraatio” liitetään vain IT-tiimin kehitystyöhön, voivat merkittävät liiketoimintamahdollisuudet jäädä hämärän peittoon. Tässä artikkelissa avaamme, kuinka integraatiot puskevat koko organisaation kilpailukyvyn seuraavalle tasolle.

Nykyisin yli 72 % kaikista asiakaskohtaamisista tapahtuu digitaalisissa ympäristöissä. Business-to-Business-asiakkaista 79 % kokee, että tuttu toimittaja on ennennäkemättömän helppo vaihtaa toiseen. 

Siksi yhtenäisen digitaalisen asiakaskokemuksen rakentaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Integraatioiden avulla voit tehdä sähköisestä asioinnista helppoa ja luoda vaikuttavia kohtaamisia. 

 

LUE MYÖS  ► Hyödynnä integraatiostrategia kehitystyön tukena

 

Integraatio- ja API-kokonaisuus yhdellä alustalla ➡️ Suorat edut


Yksi organisaatio voi käyttää satoja erilaisia digitaalisia sovelluksia. Tällä hetkellä näistä keskimäärin vain neljännes on integroitu toisiinsa. Uusien IT-projektien määrä jatkaa kasvuaan ja dataa kerätään enemmän kuin koskaan. Jotta teknologia-investoinneista saa kaiken potentiaalin käyttöön, tarvitaan fiksu integraatiostrategia, joka perustuu joustaviin API-rajapintoihin ja yhteiseen integraatioalustaan.

Integraatiostrategian toteuttamisen suorat hyödyt alkavat näkyä heti, kun työtavat muuttuvat. Suorat hyödyt voi jakaa kolmeen kategoriaan:

 

1. Laadukkaiden integraatioiden rakentaminen nopeutuu


Joustava, valmiit puitteet tarjoava alustaratkaisu nopeuttaa uuden projektin rakennusvaihetta. Yksittäisten integraatioiden ja APIen toteuttaminen onnistuu laadukkaasti, mutta vähemmillä työtunneilla. Uudet kehittäjät perehtyvät alustan käyttöön nopeasti.
 

➕ Tehokkaammat työtunnit 

➕ Parantunut laatu

➕ Nopea onboarding

 

2. Ylläpitovaiheessa säästyy aikaa


Kun kaikki organisaation integraatiot toteutetaan yhteisen strategian mukaisesti, ylläpitovaihe tuo paljon synergiaetuja. Kaikki teknologia vaatii ohjelmistojen päivittämistä tai laitteistojen uusimista, mutta sen voi tehdä joko kalliisti monella eri kaistalla, tai taloudellisesti yhteisessä viitekehyksessä.
 

➕ Vähemmän tunteja APIen ja integraatioiden ylläpitoon 

➕ Vähemmän tunteja päivityksiin ja muutosten tekemiseen

➕ Säästöjä uusien ohjelmistojen ja laitteistojen käyttöönotto- sekä käyttökustannuksissa

 

3. Parempi tietoturva pienentää riskejä


Hallittu toimintamalli integraatioiden rakentamisessa vähentää yrityksen IT-järjestelmien haavoittuvuutta. Sekä päätepisteiden (integroitavat ohjelmistot) että integraatioalustan ja laajemman IT-arkkitehtuurin tietoturva on paremmin hallittavissa ja käytännöt skaalattavissa.
 

➕ Lisääntynyt tietoturva

➕ Luotettavuus ja häiriötilanteiden minimointi

➕ Skaalautuvuus

 

Case-esimerkki suorista hyödyistä


Liikevaihdoltaan miljardiluokan teollisuusyritys Yhdysvalloista oli käyttänyt MuleSoftin API-ratkaisuja kahden vuoden ajan. He pohtivat Anypoint-alustan käytön laajentamista, ja analysoivat jo saavutettuja sekä potentiaalisia hyötyjä:

  • Kehittämisestä tuli 32 % tehokkaampaa, kun samoja työkaluja (mm. yhteinen alusta, automaattinen testaus) voitiin hyödyntää eri tilanteisiin ja työtä tehtiin säännönmukaisessa viitekehyksessä. 

  • Ylläpitoon kului 64 % vähemmän resursseja

  • Lähivuosina toimintamallien kierrätys tuo erityisen suuret säästöt integraatioiden rakennusvaiheessa, ylläpitovaiheen vaikutusten jatkuessa merkittävinä

 

LUE MYÖS ► Mitä tarkoittavat Internet of Things ja Internet of Everything?

 

Integraatio mahdollistaa ketjureaktion ➡️ Epäsuora arvo näkyy liiketoiminnan tuloksessa


Käyttöönoton jälkeen integraatiot alkavat tuottaa liiketoiminnalle pitkän aikavälin etuja. Integraatiostrategian näkökulmasta niitä voi kutsua epäsuoriksi hyödyiksi.

Liiketoiminnan tunnusluvuissa se näkyy:

➕ Kasvaneena liikevaihtona

➕ Alentuneina kustannuksina 

➕ Riskien madaltumisena


Taloudellinen arvo syntyy ketjureaktiona. Integraatiot ja/tai API-rajapinnat mahdollistavat tietyn teknologisen tavoitteen toteuttamisen. Tavoite voi olla esimerkiksi siirtyminen pilveen tai asiakasdatan kokoaminen yhteen. Teknologian avulla saavutetaan toivottu liiketoiminnan tavoite, kuten parempi asiakas- ja työntekijä-kokemus tai uuden palvelun lanseeraus. Lopulta kaikkien näiden vaiheiden vaikutuksen voi mitata liiketoiminnan hyötyinä

 

Case-esimerkki epäsuorista hyödyistä


Aiemmin kuvatun yrityksen tekemä analyysi paljasti, että jo pilottivaiheen aikana Anypointin API-vetoinen lähestymistapa oli tuottanut miljoonan dollarin edestä arvoa. Seuraavan viiden vuoden hyödyiksi arvioitiin 16 miljoonaa dollaria, sillä integraatioiden rakentamista oli hyvien kokemusten pohjalta mahdollista skaalata yhä uusien liiketoimintatavoitteiden toteuttamiseen. APIen uudelleenkäyttö peräkkäisissä hankkeissa mahdollisti nopeammat toteutukset ja vähentyneen kehitystyön määrän.
 

Ketjureaktio toimi ensimmäisten kokeilujen kohdalla näin:

1) API-rajapinnat asennettiin välittämään dataa kolmannen osapuolen logistiikkakumppaneille ja takaisin.

2) Sen ansiosta tilaustenhallintaprosessi pystyttiin automatisoimaan…

3) …ja näin tehostettiin operatiivista työtä.

4) Mulesoftin käyttöönoton jälkeen prosessi nopeutui 80 %:lla, mikä puolestaan näkyi kustannussäästöinä.

 

---------

Ei ole liioittelua kutsua integraatioita digitaalisten uudistushankkeiden perustaksi - ja siten modernin organisaation verisuoniksi. Kun liität datalähteet ja järjestelmät toisiinsa, nopeutat projektien toimitusaikaa ja reagoit nopeasti markkinoiden muutoksiin ja asiakkaiden toiveisiin. 

 

Tule mukaan Integraatiot haltuun Mulesoftilla -webinaariin 11.1. klo 8.30-9.00. ✨LUE MYÖS:

Pääseekö CDO johtoryhmään?

Miten APIen avulla parannetaan asiakaskokemusta?

Muotoiluajattelu: 4 kysymystä, joiden avulla luot innovaatioita