Digitaalinen asiakaskokemus on usein käytännössä yhtä kuin yrityksen verkkosivusto. Asiakkaat muodostavat mielikuvan brändistä usein verkkosivuston perusteella. He odottavat personoituja kokemuksia ja haluavat, että ne on toteutettu hyvin. Lue tästä blogista, miksi verkkosivuston personointi kannattaa.

Kun talouskasvu hidastuu, markkinointibudjetit ovat usein ensimmäisten leikattavien kohteiden joukossa. Kaikkia markkinointi-investointeja ei kuitenkaan tehdä samalla tavalla, ja verkkosivuston personoinnista on apua kaikissa taloudellisissa tilanteissa.

Yrityksen kannattaa keskittyä verkkosivustojen personointiin monestakin syystä. Ensinnäkin asiakkaat odottavat nykyään personointia lähes kaikilta brändeiltä, joiden kanssa ovat vuorovaikutuksessa. Viime vuosikymmenen aikana Amazon, Google, Netflix ja muut yritykset ovat osoittaneet, kuinka teknologian ja tiedon avulla voi luoda saumattomia ja miellyttäviä asiakaskokemuksia

Netflixin suosio ei perustu vain tuhansiin sarjoihin ja elokuviin, joita palvelusta voi katsoa. Suoratoistopalvelun verkkosivusto on tarkkaan mietitty, ja se päivittyy koko ajan käyttäjän mieltymysten mukaan. Sivustolla personointi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, ja juuri sen takia käyttäjä palaa palveluun aina uudestaan. 

Salesforcen State of the Connected Consumer -raportin mukaan 84 % asiakkaista sanoo, että heistä on tärkeää tulla kohdelluksi ihmisenä eikä numerona. Asiakkaat eivät helposti unohda hajanaista asiakaskokemusta tai sitä, jos heidän täytyy ponnistella löytääkseen haluamansa. Asiakkailla on suuret odotukset asiakaskokemuksesta, ja he arvioivat sen perusteella, haluavatko he käyttää yrityksen palveluja. Vaikka asiakaskokemuksen personoinnin voisi kuvitella olevan helppoa useimmille organisaatioille, sitä se ei aina ole.

Seuraavaksi esittelemme kolme syytä, joiden takia personointi on tärkeää epävarmassa taloustilanteessa.  

 

1. Verkkosivuston personointi auttaa paikkaamaan pienenevän mainosbudjetin tuomaa haittaa 


Suurin osuus useimpien brändien markkinointibudjetista käytetään markkinointiputken huipun (top-of-the funnel) toimintoihin, jotka keskittyvät tuomaan brändiä ja tuotetta uusien asiakkaiden tietoisuuteen. Näihin toimintoihin kuuluvat mainos- ja sponsorointikampanjat. Ne joutuvat leikkuriin usein ensimmäisten joukossa, kun talouden suhdanne heikkenee. 

Monet johtajat uskovat, että jos asiakkaat eivät ole halukkaita kuluttamaan, on parempi vähentää asiakkaiden hankintaan tähtäävää outbound-markkinointia, kunnes tilanne paranee. Tämä on tehokas säästötoimi laskusuhdanteessa, mutta leikkaukset vähentävät myös potentiaalisia asiakkaita, jotka etsivät yrityksen brändiä tai käyvät sen verkkosivustolla. 

Kun kävijöitä on vähemmän, jokaisen kävijän arvo nousee. Yksinkertaisen laskutoimituksen perusteella voi nähdä, että kävijöistä pitää konvertoida useampia, jos haluaa paikata kokonaiskävijämäärän pienenemisen. Personointi antaa käyttäjille enemmän syitä palata takaisin ja auttaa siten parantamaan sivuston kokonaiskonversioastetta ja korvaamaan liikenteen vähenemisen.

 

2. Automatisoitu verkkosivuston personointi sitouttaa asiakkaita ja tuo lisämyyntiä


Huonoina aikoina markkinointitiimit ovat pieniä. Yritykset pyytävät markkinointitiimejään tekemään enemmän vähemmällä rahalla. Tehokkuus ja prosessien sekä osastojen virtaviivaistaminen on tärkeää. 

Markkinoijien paras virtaviivaistamisen tapa on asiakasvuorovaikutuksen automatisointi. Näkyvä tapa osoittaa pyrkimystä tehokkuuteen on automatisoida verkkosivuston käyttökokemuksen personointi. Se on myös paljon järkevämpää kuin sivuston jatkuva päivittäminen.

Verkkosivuston personointi automaation avulla on tehokas tapa lisätä myyntiä ja asiakkaiden sitoutumista, erityisesti silloin kun markkinointitiimien resurssit ovat niukat. Esimerkiksi me Salesforcella luomme personoinnin avulla yksilöidyn käyttökokemuksen jokaiselle sivustolla vierailevalle asiakkaalle. Kävijöille näytetään sisältöä heidän mieltymyksensä mukaan. Käyttökokemus on relevantti ja osuva, ja se on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden odotuksia aina heidän palatessaan sivustolle. 

 

3. Sivuston personointi auttaa luomaan parempia suhteita 


Kun asiakashankinnan budjetteja on leikattu, nykyisten asiakassuhteiden syventäminen on entistä arvokkaampaa. 

Sinulla luultavasti on jo hyvä suhde moniin asiakkaisiisi. Nyt sinun pitäisi tehdä kaikkesi syventääksesi näitä suhteita. Paras tapa osoittaa nykyisille asiakkaille, että panostat asiakassuhteeseen, on näyttää, että ymmärrät heitä. 

Se tarkoittaa yksinkertaisesti vaikkapa sitä, että asiakas näkee relevanttia sisältöä tai tarjouksia saapuessaan sivustollesi. Personoitujen käyttökokemusten tarjoaminen palaaville asiakkaille vastaa kivijalkakaupassa lausuttua tervehdystä: ”tervetuloa takaisin”. Sillä on suuri merkitys jokaisen asiakkaan elinkaaren arvon kasvattamisessa. 

Panostaaksesi vieläkin enemmän varmista, että personoitu käyttökokemus ulottuu kaikkiin kosketuspisteisiin asiakkaan kanssa. Näitä ovat esimerkiksi asiakaspalvelu ja myynti. Kun jaat kaikki olennaiset asiakaskokemustiedot organisaatiossasi, mahdollistat pitkäaikaisten suhteiden rakentamisen.  

Noudata näitä verkkosivuston personointiperiaatteita vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Siitä on organisaatiollesi taloudellista ja asiakassuhteisiin liittyvää hyötyä lyhyellä aikavälillä ja vuosiksi eteenpäin.  

 

 

Lue myös: 

👉 Personointi lisää asiakasuskollisuutta: 3 esimerkkiä vähittäiskaupasta

👉 Liidien laatu ratkaisee, kun haluat nostaa liiketoimintasi arvoa

👉 Haluatko olla tuottavampi ja tehokkaampi? Automatisoi isompi osa liiketoiminnastasi

 

Katso myös: Katso videolta, kun L’Oréalin Guive Balooch kertoo, miten markkinointi- ja tuotepäälliköt voivat tehdä yhteistyötä menestyäkseen.