Veelgestelde vragen

Deze vragen krijgen we vaak en hieronder vind je daarop de antwoorden. Heb je andere vragen? Neem dan gerust contact op met ons, we helpen je graag.

Aan de slag

Voor Work.com heeft Salesforce samengewerkt met partners en opiniemakers. Het resultaat is een pakket applicaties waarmee onder meer bedrijven, zorginstellingen en overheidsinstellingen over de hele wereld hun deuren weer veilig kunnen openen. Work.com is met name bedoeld voor bedrijfseigenaren, managers op directieniveau en hoge ambtenaren die een overzicht van alle essentiële data nodig hebben en ook over tools voor personeels- en dienstbeheer willen beschikken, zodat ze hun faciliteiten weer op een veilige manier kunnen openstellen. 
Of je de deuren van je bedrijf of organisatie weer kunt openen, hangt van nogal wat factoren af. Denk aan je locatie, je bedrijfstak en of je medewerkers thuis kunnen werken of hun werk alleen op je bedrijfslocatie kunnen doen. Organisaties die op het punt staan hun deuren weer te openen, kunnen dat met Work.com op een veilige en efficiënte manier in goede banen leiden. En zelfs als een terugkeer op de korte termijn er nog niet inzit, kunnen we je toch alvast helpen met de planning voor als het wel zover is.
Salesforce Care is een pakket met oplossingen voor crisisbeheer. Hiermee kun je je medewerkers, klanten, partners en andere betrokkenen zo goed mogelijk bijstaan als zich een crisis voordoet. Salesforce stelt deze technologie voor een periode van negentig dagen gratis beschikbaar, zodat je bedrijf of organisatie zich in deze woelige tijd staande kan houden.

Work.com is bedoeld om bedrijven en communities op weg te helpen met de terugkeer naar de werkvloer als die zelf zover zijn en dat weer veilig kan.
Workplace Command Center vormt één informatiebron waarmee je als bedrijf de complexiteit van een heropening en de terugkeer van medewerkers kunt managen. Je kunt het zien als de cockpit voor de Operations Executive die de organisatie door de crisis moet zien te loodsen. Die heeft immers als taak om alles weer op de rit te krijgen en sterker uit de crisis te komen. Het COVID-19-dataplatform voorziet Workplace Command Center van speciaal geselecteerde publiek toegankelijke data, zodat managers weloverwogen beslissingen kunnen nemen.
Welzijnscheck voor medewerkers is onderdeel van Workplace Command Center. Hiermee kunnen organisaties hun medewerkers veilig naar hun gezondheid vragen en in kaart brengen in hoeverre ze klaar zijn om weer naar hun werkplek terug te keren. 
Dienstbeheer is een aanvulling op Workplace Command Center. Hiermee kun je uitzoeken wat de optimale werkplekbezetting is en zelf een capaciteitsmodel maken om je personeel weer veilig naar de werkvloer te laten terugkeren. Andere mogelijkheden zijn het maken van diensten voor een optimale bezetting, en spreiding van de aankomsttijden van je personeel zodat iedereen voldoende afstand kan houden.
Met de nieuwe trainings- en welzijnscontent op myTrailhead kunnen je medewerkers hun vaardigheden op peil brengen en goed voor zichzelf zorgen: twee dingen die nodig zijn om weer aan de slag te kunnen. Ook is er een nieuwe Trail Tracker-component voor Workplace Command Center waarmee je kunt zien wie welke training heeft afgerond. 
Beheer van noodmaatregelen is een pakket met oplossingen waarmee je als organisatie snel kunt reageren op een calamiteit door de benodigde mensen en middelen in te zetten. Zo kun je de reactie op incidenten automatiseren, handmatige contacttracking opzetten en de inzet voor rampenbestrijding coördineren. Beheer van noodmaatregelen voor de zorgsector bevat eveneens de Contacttracking-oplossing, zodat zorginstellingen zelf contactonderzoek kunnen doen.

Prijzen en edities

 
  • De nieuwe trainings- en welzijnscontent voor medewerkers op myTrailhead is inbegrepen in myTrailhead for Employees, dat €25 per gebruiker per maand kost.

  • De prijzen van de Beheer van noodmaatregelen-oplossingen voor de publieke en private sector, zoals Noodprogrammabeheer, vind je op de pagina met prijzen van Beheer van noodmaatregelen.

Gegevensprivacy en -bescherming

Salesforce heeft een aantal (beheer)technische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om onze eigen diensten en de data van onze klanten goed af te schermen. We raden onze klanten altijd aan om alle aanbevolen beveiligingsmaatregelen te nemen en alle beschikbare tools in te zetten om hun Salesforce-omgeving afdoende te beveiligen. Beveiliging is niet alleen een zaak van Salesforce zelf: we vertrouwen erop dat ook onze klanten hun verantwoordelijkheid nemen. We stellen onze klanten allerlei functies ter beschikking waarmee ze de beveiliging van hun eigen Salesforce-omgeving kunnen afstemmen op de vertrouwelijkheid van hun data. Zo kunnen ze onder meer gebruikmaken van profielen en machtigingensets, tweestaps verificatie, een whitelist voor IP-adressen en speciale beveiligingsvoorzieningen voor hun buitendienst. In het Help-artikel Protect Your Salesforce Organization vind je meer informatie over de beveiligingsvoorzieningen van Salesforce.

Op onze Compliance-website staan de certificeringen en attesten die we voor onze controles en naleving hebben ontvangen, zoals ISO en SOC. En op onze Trust-website staat realtime informatie over de status van onze systemen en de beveiliging. Aan het uitgebreide beveiligings- en privacyframework van Salesforce ligt ons Addendum dataverwerking ten grondslag, waar we contractueel aan gebonden zijn. In dit Addendum is vastgelegd dat Salesforce alle technische en organisatorische maatregelen neemt om de data van onze klanten te beschermen. Deze maatregelen staan beschreven in de toepasselijke documentatie over beveiliging, privacy en architectuur, die je voor Work.com hier vindt. 
De beveiliging en privacy van de data die onze klanten aan ons toevertrouwen, hebben altijd de hoogste prioriteit. Op privacygebied hanteert Salesforce vijf principes die aangeven hoe belangrijk vertrouwen voor ons is: controle voor de klant, veiligheid, transparantie, naleving en samenwerking.

Bij alle producten die Salesforce ontwerpt, staat privacy altijd voorop. We willen namelijk dat onze producten niet alleen aan onze eigen juridische verplichtingen voldoen, maar ook aan die van onze klanten. Naleving van de wet- en regelgeving is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid voor Salesforce én onze klanten: Salesforce zegt toe aan de eigen verplichtingen te voldoen, en klanten zijn er zelf voor verantwoordelijk dat ze onze producten gebruiken op een manier die aan de eigen wettelijke verplichtingen voldoet. Om onze klanten daarbij te helpen, hebben we een aantal informatiebronnen online gezet waarin ze onder meer kunnen lezen wat hun eigen verplichtingen precies zijn. Op de privacywebsite van Salesforce staan bijvoorbeeld veelgestelde vragen over de lokale en sectorgebonden privacywetgeving en Data Protection Impact Assessments (effectbeoordelingen met betrekking tot gegevensbescherming).

Voor Salesforce is het essentieel dat klanten ons als een betrouwbare adviseur zien. Toch blijft het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om zelf juridisch advies in te winnen over de implementatie en het gebruik van de producten van Salesforce, zoals Work.com. Klanten moeten daarbij met name hun specifieke gebruiksscenario's onder de loep nemen, om er zeker van te zijn dat die voldoen aan de plaatselijke regelgeving voor de zorgsector, de certificeringsvoorschriften en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Onze klanten hebben soms te maken met COVID-19-problemen die specifiek op hun bedrijfsvoering en hun gebruik van onze diensten van toepassing zijn, en hetzelfde geldt voor hun juridische verplichtingen. Zo hebben zorgorganisaties en overheidsinstellingen andere wettelijke bevoegdheden en verplichtingen dan een particuliere onderneming. Kortom, voor het voldoen aan alle regelgeving is er geen standaardaanpak die voor iedereen werkt. Daarom blijft het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om zelf juridisch advies in te winnen over de implementatie en het gebruik van de producten van Salesforce, zoals Work.com, om er zeker van te zijn dat ze aan alle plaatselijke regelgeving voor de zorgsector, de certificeringsvoorschriften en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving voldoen.

Work.com implementeren

De Work.com-producten leggen mogelijk vertrouwelijke medische data vast. Daarom is het een absolute vereiste dat organisaties medewerkers in dienst hebben die bevoegd zijn om dergelijke vertrouwelijke data en andere gezondheidsinformatie te mogen bekijken. Voor organisaties die Health Cloud gebruiken, gaat het bijvoorbeeld om medewerkers die vertrouwelijke data van patiënten mogen inzien, en voor organisaties in de HR-sector gaat het om medewerkers die vertrouwelijke data van medewerkers mogen inzien.
 
Work.com is een verzameling van deskundig advies, partners en producten om elk bedrijf of elke gemeenschap over de hele wereld te helpen bij het veilig heropenen en herstellen. Het stelt u ook in staat om persoonsgegevens over individuen te verzamelen en te gebruiken, inclusief gezondheidsgerelateerde gegevens die onderhevig zijn aan verschillende wettelijke vereisten in verschillende rechtsgebieden. Zoals met alle Salesforce-producten raden wij aan om uw eigen juridisch adviseur te raadplegen om te bevestigen dat het beoogde gebruik van deze producten aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Meer informatie over het privacyprogramma van Salesforce vindt u hier.