Medarbetarengagemang har hamnat i fokus i de stora uppsägningarnas tid. Det är viktigare än någonsin att hålla personalen glad, motiverad, inspirerad och samspelt, särskilt när distans- och hybridarbete har lett till att vissa anställda känner sig isolerade och bortkopplade. 

 

Så uppnår du hållbar tillväxt – ny guide för småföretagare

Ladda ner vår kostnadsfria guide för att få tips och verktyg som hjälper dig som småföretagare att öka omsättningen och växa långsiktigt.
 

Medarbetarnas engagemang är inte bara en viktig del av arbetskraftens välbefinnande, utan även en drivkraft för produktiviteten. Det är därför smått otroligt att en Gallup-undersökning visade att endast 15 % av arbetskraften i världen är engagerad – och det var innan pandemin. 

 

Makroekonomiska förhållanden som inflation, utmaningar i leveranskedjan, brist på arbetskraft, hållbarhet och snabba förändringar inom tekniken inverkar på den vanliga verksamheten. Dessa ökande motvindar gör det svårt för företag att uppfylla kundernas och de anställdas förväntningar och att nå sina tillväxtmål.

 

Den goda nyheten är att en annan Gallup-undersökning visade att engagemanget är föränderligt, då vissa organisationer som prioriterar sina medarbetares upplevelser rörde sig från mindre än 20 % engagemang till över 70 % (engelska). Hur kan då små och medelstora företag främja medarbetarnas engagemang för att skapa en gladare och mer engagerad arbetsstyrka och därmed ett mer ekonomiskt motståndskraftigt företag?Vad är medarbetarengagemang?

 

Engagemanget hos personalen avser hur motiverade, nöjda och investerade de är i sina jobb. Arbetsplatser med lågt engagemang hos medarbetarna kommer att ha svårt att få ut det mesta av sin personal och sina resurser, medan företag med högt medarbetarengagemang kommer att se en mängd fördelar, från lägre personalutgifter till ökade intäkter. Därför är det viktigt att till exempel kunna erbjuda fortbildning såsom ersättning för undervisning, handledning i språkstudier och ledarutbildning. Det kan hjälpa dig att skapa ett team av lojala medarbetare som kommer att stanna kvar på lång sikt och skapa positiva resultat och framgång för ditt företag.

 

Vilka är fördelarna med engagerade medarbetare?

 

Att ha medarbetare som är entusiastiska över sina jobb leder till en produktivitetskultur inom hela företaget och till ett lyckligare privatliv. Här är några av de andra fördelarna med högt medarbetarengagemang:

 

 • Lägre frånvaro från jobbet

 • Förbättrad kundservice

 • Mer motiverade säljteam

 • Bättre samarbete

 • Lägre personalomsättning och lägre rekryteringskostnader

 • Friskare medarbetare

 • Bättre kommunikation bland teamen

 • Ökad lojalitet och ökad stödjande verksamhet för företaget

 • En mer innovativ och kreativ företagskultur

 • Effektivare ledarskap

 

Om bara en eller två av dessa fördelar möjliggörs kan små och medelstora företag få en positivare utveckling – om alla fördelarna möjliggörs kan de förändras i grunden. Ännu viktigare är att små och medelstora företag kan gå utanför kontorets gränser genom att fokusera på medarbetarnas engagemang och på ett positivt sätt påverka personalens vardag. 

 

10 tips för ökat medarbetarengagemang

 

Strategier för medarbetarengagemang bör fokusera på att skapa en arbetsplats som inspirerar, kommunicerar med empati, fokuserar på transparens och erbjuder möjligheter till utveckling. Detta eftersom alla vill uppleva känslan av att ha ett syfte och att tillhöra något. Dagens medarbetare vill ha ett meningsfullt arbete, inte bara en lönecheck. Här är 10 tips för att skapa en strategi för bättre medarbetarengagemang.

 

 1. Uppmuntra deltagande i gemenskapen. Medarbetarengagemang har alltid varit viktigt, men i det rådande klimatet har det hamnat allt högre upp på dagordningen.

 2. Skapa en struktur för hur de anställda ska kunna nå sin fulla potential.

 3. Utnyttja plattformar för kompetenshöjning inom olika områden. Nyckelfunktionerna i Sales Cloud fokuserar på det som är viktigast: att odla relationer och ro affärer i hamn – när som helst och var som helst.

 4. Använd automatisering för produktivitetsdödare och vardagsuppgifter. Att automatisera vissa processer för att frigöra tid kan också hjälpa till. Till exempel visar siffror från både stora och små företag i alla branscher som använder Sales Cloud en 52-procentig ökning av leadsvolymen, en 27-procentig ökning av vinstfrekvensen och en 34-procentig ökning av försäljningsintäkterna. 

 5. Inför spelifiering (gamification). Spelifiering kan öka företagets produktivitet med upp till 50 % och de anställdas engagemang med 60 %. 72 % av de tillfrågade tror att gamification inspirerar dem att arbeta hårdare.

 6. Visa uppskattning. En uppskattad medarbetare är en gladare medarbetare. De känner sig mer kopplade till företagets mål och känner att deras arbete har en direkt inverkan.

 7. Hantera det digitala kompetensglappet och ge de anställda mer effektiv och ändamålsenlig teknik. Att öka företagets digitala kompetens kan ge betydande konkurrensfördelar.

 8. Samla in feedback – och agera utifrån den.

 9. Respektera balansen mellan arbete och fritid. Detta ger både mer engagerade medarbetare och större möjlighet att behålla dem.

 10. Erbjud bra anställningsförmåner och sådant som prioriterar de anställdas fysiska och psykiska välbefinnande. Genom att erbjuda personalförmåner för småföretag kan organisationer locka till sig och behålla kompetens. Företagen kan visa sina anställda att de bryr sig om deras välbefinnande och bygga mer meningsfulla långsiktiga relationer.

 

Därför behöver 100 % av småföretagen 100 % av arbetstagarna att vara 100 % engagerade

 

Småföretag måste få ut det mesta av sina resurser och sin arbetskraft. Därför är de anställdas engagemang helt avgörande. Dåligt engagemang kan leda till låg produktivitet, vilket är ett särskilt allvarligt problem i Storbritannien. Det brittiska produktivitetsglappet (engelska) är så uttalat att det blivit ett eget begrepp: “The Productivity Puzzle” (produktivitetspusslet). Pusslet består i att ta reda på varför produktiviteten i USA, räknat i BNP per arbetad timme, är 30 procent högre (engelska) än i Storbritannien och en arbetstimme i ett G7-land producerar 18 procent mer än i Storbritannien.

 

På flera sätt är engagerade medarbetare vägen till framgång. En motiverad anställd är mer produktiv, och lika viktigt är att deras entusiasm smittar av sig. Det är mer sannolikt att de agerar som positiva varumärkesambassadörer, inspirerar andra teammedlemmar och bidrar till en bättre kundupplevelse. De är också mer benägna att stanna kvar i företaget på lång sikt, vilket leder till mer tillfredsställande och meningsfulla relationer.

 

Engagera dessutom medarbetarna genom att låta dem samarbeta i projekt, hitta ämnesexperter, få uppdateringar och mycket mer. Skapa en mer innovativ arbetsplats där vem som helst, var som helst kan bidra med egna idéer.


Utforska hur du kan utveckla ditt lilla eller medelstora företag och dessutom få medarbetare som stannar kvar.

 

Så uppnår du hållbar tillväxt – ny guide för småföretagare

Ladda ner vår kostnadsfria guide för att få tips och verktyg som hjälper dig som småföretagare att öka omsättningen och växa långsiktigt.