Läs vår kostnadsfria e-bok för att lära dig hur MuleSoft och Salesforce samarbetar för att skapa säkra, skalbara och flexibla data.

 

Vilken teknik använder MuleSoft?

 

Kunderna förväntar sig sammanhängande upplevelser från alla kanaler, plattformar, arbetslag och avdelningar. De vill inte märka fogarna där era olika system och avdelningar möts. MuleSoft binder samman allting och hjälper företag förändras och innovera snabbare. Hur då? Vi gör det enkelt att koppla samman vilka applikationer, data eller enheter som helst med hjälp av API:er. Och vad är API:er för något? Se dem som budbärare som berättar för ett system vad en användare vill göra, och ger sedan användaren svaret.

 

MuleSoft slår samman data och ger dig en samlad vy över kunden, automatiserar affärsprocesserna och bygger sammanhängande upplevelser. Med ett modernt tillvägagångssätt som använder sig av API:er så blir varje integration till en återanvändbar byggsten. Återanvändbara processer låter företag påskynda sin it-leverans, göra organisationen mer agil och möjliggör storskalig innovation.

 

Resultaten talar för sig själva. En undersökning från 2019 som gjordes av Forrester fann att MuleSofts kunder fick 5,45 dollar avkastning för varje dollar de spenderade på MuleSofts tjänster – och realiserade 7,8 miljoner dollar värt av fördelar inom bara tre år. Dessutom frigjorde MuleSofts kunder 90 procent av sina utvecklares tid som annars lades på att underhålla API:er och integrationer. Företag som använde MuleSoft kunde dessutom ta sig an fyra gånger fler projekt under en period på 36 månader.

 

Fallstudie: Hur MuleSoft ökar tillväxten

 

Låt oss ta ett exempel på hur MuleSofts integration ser ut i praktiken. Ett av världens största konsumentvaruföretag ville hitta mer effektiva sätt att lansera nya produkter och tjänster. De hade tre målsättningar:

 

 1. Snabbt lansera ett nytt e-handelsinitiativ.

 2. Kommunicera med kunder direkt i både digitala och traditionella kanaler.

 3. Erbjuda en bättre kundupplevelse.

   

Företaget i fråga behövde koppla samman e-handelsplattformen med flera olika verktyg, som Salesforce Commerce CloudSAP, och NetSuite. De hade två alternativ för hur de skulle göra. Om de skulle använda traditionella integrationsmetoder som att skriva egen kod skulle de behöva:

 

 • Lägga it-avdelningens tid, energi och resurser på att bygga tre separata och säkra integrationer.

 • Anlita tekniker som förstår de tusentals fälten i deras ERP-system, deras nya e-handelsplattform och som är skickliga nog att bygga varje integration.

 • Göra ytterligare integrationer om de tänker göra ändringar i framtiden. 

   

Istället valde företaget att låta MuleSoft ansluta de här verktygen, vilket sparade dem tid, pengar och resurser. Genom att använda MuleSofts tillvägagångssätt med API:er byggde företaget ett ”Kund-API” för att ta endast den information som behövs från relevanta system, slå ihop den, och visa den i ett enkelt och tillgängligt format. Hur gynnade detta företaget? Jo, på följande sätt:

 

 • Kortare lanseringstid. Nya initiativ kan lanseras 3–4 gånger snabbare än om man ska skriva egen kod. Tiden för att designa, bygga och implementera minskar från månader till dagar.

 • Alla med rätt inloggningsuppgifter har tillgång till rätt information. Det krävs inte djup kunskap om systemen för att få tillgång till uppgifterna. 

 • Käll- och målsystem kan enkelt bytas ut. Om företaget till exempel väljer att byta ERP-system så behöver de bara uppdatera API:t och inte varje integration.

 • Säkerheten styrs centralt ned på användarnivå.

 • Kund-API:t är återanvändningsbart. Det innebär att det är tillgängligt för andra att använda igen med system som inte är Salesforce. Detta sparar både tid och resurser i framtiden då man slipper bygga fler integrationer.

   

Det här företaget erbjuder nu fantastiska kundupplevelser tack vare att de har en 360 graders vy av kunden som gjorts möjlig av integration med API.

 

Hur man använder Salesforce och MuleSoft tillsammans 

 

MuleSoft kopplar samman alla system, applikationer eller datakällor. När MuleSoft, som är den främsta integrationsplattformen, används tillsammans med Salesforce, som är det främsta CRM-systemet, så hjälper detta företag påskynda sin digitala omvandling.

 

Oavsett om du använder hela Customer 360-sviten eller enstaka Salesforce-verktyg så gör Salesforce och MuleSoft tillsammans att du får tillgång till data i alla system, kan utveckla skalbara ramverk för integration och skapar unika och sammanhängande upplevelser snabbt. Möjligheterna för integration med Salesforce-produkter och tredjepartsprogram är oändliga. Använd Salesforce och MuleSoft tillsammans för att lösa problem genom att till exempel:

 

 • Utveckla integrerade applikationer med Lightning Platform och Heroku.

 • Skapa en enhetlig vy av kunden i Sales Cloud och Service Cloud genom att integrera tredjepartssystem som ligger i silor.

 • Koppla samman Customer 360 med gamla befintliga system för att synkronisera informationen för beställningar, fakturor och produkter.

   

Varför behöver företag Why do businesses need MuleSoft API integration with Salesforce?

 

Under de senaste 30 åren så har mängden teknik som används av företag fullkomligt skjutit i höjden. Det genomsnittliga företaget har nu 900 applikationer – men endast 29 procent av dessa är kopplade till varandra. Detta leder till en stor arbetsbörda för it-avdelningar som måste implementera, underhålla och styra allt fler applikationer och system.

 

Digital omvandling är inte längre ett alternativ, utan ett måste. Teknikens framsteg har höjt kundernas förväntningar och de vill nu få snabba, digitala upplevelser på begäran – annars handlar de någon annanstans.

 

Ju större behovet för digital omvandling är, desto större blir glappet mellan kundernas förväntningar och vad företaget levererar. Många företag har svårt för att övervinna den här enorma utmaningen. MuleSoft och Salesforce är radarparet som hjälper dem lyckas.

 

 
Kombinera MuleSoft och Salesforce för att maximera möjligheterna med dina data.