Rätt strategier för data och automatisering kan hjälpa e-handlare att växa och frodas i dagens ekonomiska klimat och bli motståndskraftiga i framtiden.

 

Företag har rejäl ekonomisk motvind i år. I hopp om att uthärda både inflationen och problemen i distributionskedjan så vänder sig företagen nu till nya metoder för att bli mer motståndskraftiga. I dagsläget fokuserar deras strategier på data och automatisering.

 

Vi frågade 4 000 e-handelschefer och analyserade data från en miljard kunder för att ta reda på hur företagen lyckas på en ombytlig marknad där personalen bes göra mer med mindre. Vår nya State of Commerce-rapport visar att rätt strategier för e-handelsdata och automatisering kan hjälpa företagen vara framgångsrika i det rådande ekonomiska klimatet. Vill du optimera affärsprocesserna och göra ditt företag redo för framtiden? Så här gör du.

 

 
 
Se vilka trender som är på frammarsch och dra lärdomar av ledare i olika branscher i hela världen.

 

Använd data för att optimera kundresan

 

Nyckeln till en verksamhet som går som en väloljad maskin är att samla in rätt e-handelsdata vid rätt tillfällen. Man kan använda insikterna man får av dessa data för att fatta bättre beslut och skapa mer effektiva, personaliserade och skräddarsydda shoppingupplevelser. Data kan hjälpa till att effektivisera eller optimera varje steg i kundresan, från sökfunktioner till kassaflödet och orderhanteringen. Du vet de där relevanta rekommendationerna om produkter som får kunderna att känna att ni förstår dem och deras behov och ökar det genomsnittliga ordervärdet? De möjliggörs av data. Och smidiga och friktionsfria köpupplevelser som låter en köpa med ett enkelt klick? Data ligger bakom även dessa.

 

Digitala ledare – företag som ser den digitala handeln som otroligt viktig – vet att datastrategier för personalisering och automatisering är helt avgörande. Faktiskt så är det 70 procent mer sannolikt att de använder data för att personalisera och skräddarsy kundupplevelser jämfört med deras mindre tekniskt kunniga konkurrenter. Det är även 60 procent mer sannolikt att de lyckas använda data för att automatisera processer.

 

Det genomsnittliga företaget använder sig av 976 olika appar. Det är mycket data som strömmar in.”

 

Personaliserade och skräddarsydda e-handelsupplevelser är inte längre något som bara är bra att ha. Faktiskt så uppger 56 procent av kunderna att de förväntar sig att erbjudanden alltid ska vara skräddarsydda. Eftersom det är så mycket som hänger på kunddata, är det helt avgörande att man uppgraderar sitt arbetssätt redan nu för att förbereda sig för framtiden. Omställningen till världen efter GDPR är ännu inte över och en framtid där internet är fritt från cookies står inför dörren. Att vara tidigt ute kommer ge dig större chans att lyckas.

 

Skräddarsy på stor skala med automatiska och smarta realtidsverktyg

 

Efter att ni har tagit fram en strategi för hur ni ska samla in alla kunddata så bör ni veta var ni ska leta för att hitta handlingsbara insikter och hur man skalar upp. För att komma igång med arbetet bör ni investera i rätt verktyg för genomgående automatisering, artificiell intelligens (AI) och engagemang i realtid.

 

Det genomsnittliga företaget använder sig av 976 olika appar. Det är mycket data som strömmar in från många olika kanaler. För att harmonisera alla dessa data måste ni se till att informationen skickas till en och samma enhetliga plattform där den kan användas som en enda källa till sanning (Single Source of Truth eller SSOT). Detta säkerställer att det är rätt e-handelsdata som driver funktioner såsom prediktiv, skräddarsydda erbjudanden och riktade kampanjer. I slutändan kan ni erbjuda smart e-handel överallt och skapa förstklassiga shoppingupplevelser som känns magiska för kunderna.

 

Med enhetliga data kan ni implementera automatiserade arbetsflöden i nästan samtliga processer. Ni kan också använda AI för att skräddarsy kundupplevelserna i samtliga kanaler. Till exempel kan AI-verktyg flytta kunder till olika säljtrattar och kampanjer baserat på hur deras shoppingbeteende ser ut i realtid. Eftersom kunder behöver och förväntar sig förändringar regelbundet, är det även viktigt att man investerar i verktyg som tillhandahåller aktuella insikter i realtid. Resultatet av detta blir att kunderna får en mer skräddarsydd och personlig köpresa. Ert företag får även detaljerade insikter som kan hjälpa er fatta bättre beslut i framtiden gällande er e-handelsstrategi eller marknadsföring.

 

Bygg en förstklassig upplevelse för både kunder och anställda

 

Respondenter från alla branscher och regioner uppgav att budgetåtstramningar var en av de största utmaningarna de har, samt att automatisering av processer är en av deras främsta prioriteter. Detta är inte så konstigt eftersom automatisering hjälper till att skära ned på kostnader samtidigt som det hjälper företag överträffa kundernas förväntningar på snabbare och smidigare service och kundtjänst. Även internt kan automatisering avlasta personalen genom att sköta enformiga och återkommande uppgifter. Detta frigör tid som personalen kan lägga på mer kreativt, komplicerat eller givande arbete.

 

Efterfrågan på automatisering ökade i över 90 procent av alla företag under 2022.”

 

De digitala ledarna använder utöver AI även automatiseringsverktyg för att skapa förstklassiga kundupplevelser i kundresans samtliga steg. Chatbots, produktrekommendationer som görs av AI, och automatiska utskick kan alla öka engagemanget och konverteringen. Faktiskt så är det fyra gånger så sannolikt att digitala ledare lyckas med att automatisera processer jämfört med andra företag.

 

Dessa automatiseringsverktyg kan även avsevärt förbättra de anställdas upplevelse – så pass mycket att personalen har börjat efterfråga dem. En ny undersökning som gjorts av Salesforce visar att efterfrågan på automatisering ökade i över 90 procent av alla företag under 2022. Genom att automatisera rutinmässiga serviceärenden som till exempel returer och spårande av beställningar, använda AI för att strömlinjeforma saluföringen och genom att automatisera inmatningen av data, kan personalen lägga sin tid på att lösa mer komplexa uppgifter och tillföra mer värde till kundupplevelsen. Allt detta leder till gladare, nöjdare och mer produktiva anställda.

 

Blicka framåt: Investera i e-handelsdata och automatisering

 

Branschledande företag använder data och automatisering för att inte bara göra verksamheten mer effektiv, utan även för att förbättra både kundernas och de anställdas upplevelser. Det kommer bara bli allt viktigare att investera i rätt lösningar för hantering av e-handelsdata, och automatisering kommer också bara att bli än viktigare i takt med att nya kanaler, nya trender och ny teknik dyker upp.

 

Oavsett om du vill göra verksamheten snabbare idag eller positionera företaget för lukrativa möjligheter i framtiden så är effektiv datahantering och automatisering faktorer som får ditt företag att ligga steget före konkurrenterna.

 

 
Att automatisera processer låter er förbättra kundupplevelsen och göra personalen mer produktiv