Det nya normala kräver nya sätt att arbeta

Få den utbildning, expertis och de appar ni behöver för att leda er organisation genom tuffa tider.

Värna om medarbetarnas hälsa och välmående

Vinn medarbetarnas och kundernas förtroende

Ge medarbetarna verktyg som de kan använda själva – när de själva vill

Reagera snabbare – reagera gemensamt

 
 
 
 

Nytt från Work.com

 

För att ni ska kunna fortsätta växa som företag måste medarbetarna och kunderna veta att ni värnar om deras hälsa och säkerhet. Produkterna och vägledningen som ni behöver för nå dit finns på Work.com, där ni även kan informera om era insatser.

 

Skapa säkra arbetsplatser för medarbetarna och kunderna

Använd Command Center för arbetsplatser för att skapa en tryggare arbetsplats.

Håll dig uppdaterad om medarbetarnas hälsa med hjälp av hälsokontroller

Använd skifthantering för att på ett säkert sätt hantera medarbetarnas ankomst till jobbet

  Spåra hälsorelaterade interaktioner med kontaktspårning
  Hjälp medarbetarna att anpassa sig till nya arbetssätt med myTrailhead
 
 

Vi använder Salesforce Work.com-lösningar till att skapa en hälsosammare miljö genom att stödja psykisk hälsa och välmående bland studenter. Vi utvärderar och arbetar med sociala frågor som rör mångfald och inkludering samt förbereder vårt universitet för alla tänkbara framtidsscenarier.”

DR. ELI CAPILUOTO | PRESIDENT, UNIVERSITY OF KENTUCKY
 

Behandla medarbetarna som kunder

Idag arbetar medarbetarna var de själva vill. Behåll och stärk medarbetarnas engagemang och produktivitet med enkla Employee Experience-lösningar som innehåller: 

En lättöverskådlig arbetsyta som samlar information och främjar samarbete

Verktyget Employee Concierge som hjälper medarbetarna att själva snabbt hitta svar

IT Service Center som snabbt löser problem och ser till att alla enheter skyddas på ett säkert sätt, oavsett var de befinner sig

 
 

Deloitte tog hjälp av EngageNow – en kommunikations- och engagemangsplats som drivs av Salesforce-teknik för att vidta åtgärder mot covid-19. Plattformen går att anpassa i samma takt som våra behov förändras, vilket är nödvändigt då samhället ständigt förändras.”

DAN HELFRICH | CHAIRMAN & CEO, DELOITTE CONSULTING LLP.
 

Öka förtroendet och få intäkterna att växa snabbt

Nyckeln till att bygga upp förtroendet igen är att ta till konkreta åtgärder och använda sig av en transparent kommunikation. Våra kommunikationslösningar ni kan lita på består av:

En hanteringslösning som motverkar köer och folksamlingar på fysiska platser

Lösningar för utsändningsmeddelanden så att ni kan nå kunder och medarbetare där de befinner sig

Digitala förtroendekort som visar att ni följer lokala hälso- och säkerhetsrekommendationer

 

Se till att personerna i din närhet är friska och redo att agera

Reagera snabbt i alla krissituationer med vår lösning för hantering av nödrespons, som gör att ni kan fördela resurser inom vård och offentlig eller privat sektor snabbare och mer effektivt. Tillämpa kontaktspårning och program för hantering av vaccinadministration i stor skala.
 
 

Vi har tagit fram ett Return to Work-paket till våra kunder, innehållande verktyg för självskattning, virtuella hälsobesök, kontaktspårning och medarbetarengagemang. Vi är tacksamma att vi har en så innovativ partner som Salesforce som hjälper oss att ta fram kliniska produkter inom loppet av ett par dagar!”

SAMPATH NARAYANAN | CIO, PALADINA HEALTH
 
 

Guide

Öppna upp verksamheten igen på ett säkert sätt

 
 

På AppExchange finns färdiga appar och konsultlösningar som ni kan använda till att anpassa Work.coms lösningar till era affärsbehov, oavsett om företaget är litet, medelstort eller stort.

 
 
 
 

Har du några frågor? Vi hjälper dig längs vägen

Fråga oss om Salesforce-produkter, priser, implementering eller något annat. Våra duktiga säljare finns på plats för att hjälpa dig.

 

eller ring oss på 0200-285660

 
 

På vår FAQ-sida hittar du svar på de vanligaste frågorna om Work.com.