ความเป็นส่วนตัว

คำแถลงความเป็นส่วนตัว

เรียนรู้เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
TRUSTe
TRUSTe

ประเด็นสำคัญของคำแถลงความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลสำคัญ

สรุปประเด็นสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") สรุปประเด็นสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะสรุปแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับคุณ

Salesforce ในฐานะนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบ

salesforce.com inc. คือผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่าได้มีการระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ของเรา โปรดดูหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่างสำหรับข้อมูลติดต่อเราและข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

วัตถุประสงค์ในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ประมวลผลชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา จัดการการลงทะเบียนและการเข้าร่วมงานอีเวนต์และการสัมมนาออนไลน์ของเราหรือการเยี่ยมชมสำนักงาน จัดการการลงทะเบียนการประกวดแข่งขันของคุณหรือการส่งเสริมการขาย ให้ความช่วยเหลือด้านการบริการลูกค้าหรือติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • ประมวลผลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์และรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา และดำเนินการทำงานที่เหมาะสมต่อไป
 • ประมวลผลข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพื่อดำเนินธุรกรรมของคุณจนเสร็จสิ้น เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา;
 • แสดงโฆษณาส่วนบุคคลสำหรับคุณและเพื่อส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ และเท่าที่เราสามารถทำตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลดังที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ หากจำเป็น เราจะขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในการประมวลผล

กรุณาอ่านหัวข้อ "ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม"  และ "วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ กรุณาอ่านหัวข้อ "เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด" เพื่อศึกษาว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลเหล่านี้

 • ผู้ให้บริการตามสัญญาของเราซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราสำหรับการดูแลจัดการไอทีและระบบ โฮสติ้ง การประมวลผลบัตรเครดิต การวิจัยและการวิเคราะห์ การทำการตลาด การบริการลูกค้าและการตกแต่งข้อมูล
 • บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทของเราซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริการลูกค้า การทำการตลาด การดำเนินงานด้านเทคนิคและการจัดการด้านบัญชี
 • ผู้สนับสนุนงานอีเวนต์ การสัมมนาออนไลน์หรือการประกวดแข่งขันที่คุณลงทะเบียนเข้าร่วม
 • สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามและเครือข่ายโฆษณา ซึ่งปกติแล้วจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแยกต่างหาก เพื่อให้เราสามารถโฆษณาบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ AppExchange กับคู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน
 • ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งให้บริการด้านคำปรึกษา การธนาคาร กฎหมาย การประกันภัยและการบัญชี หรือหากเรามีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การขายสินทรัพย์หรือการรวมธุรกิจ แล้วแต่กรณี
 • เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาลเท่าที่เรามีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย

กรุณาอ่านหัวข้อ "เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของเรา เราซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและบริษัทในเครือของเราในประเทศอื่น ๆ ที่เราดำเนินธุรกิจซึ่งรวมถึงประเทศต่าง ๆ นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) อาจเก็บรวบรวม ถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ "การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ เราได้นำมาตรการป้องกันมาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศต่าง ๆ นอก EEA เช่น ข้อสัญญามาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติ (Art. 46 ของ GDPR)

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งสิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ (สิทธิในการเข้าถึง)
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิในการแก้ไข)
 • ●      การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อนุญาต (สิทธิในการลบ; สิทธิในการถูกลืม)

 • การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายอนุญาต (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล)
 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ควบคุมคนอื่น ๆ เท่าที่เป็นไปได้ (สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล)
 • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (สิทธิในการคัดค้าน) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถใช้สิทธิของคุณเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในการคัดค้านดังกล่าว
 • การไม่ให้ใช้การตัดสินใจด้วยกระบวนการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการทำโปรไฟล์ที่มีผลทางกฎหมาย ("การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ") ซึ่งปัจจุบันนี้เว็บไซต์ของเราไม่ได้ใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ และ
 • การถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกของคุณรวมถึงการใช้สิทธิดังกล่าว กรุณาอ่านหัวข้อ "สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณากรอก แบบฟอร์มนี้หรือส่งจดหมายหาเราตามที่อยู่ดังนี้

Salesforce Data Protection Officer
The Landmark @ One Market Street, Suite 300
San Francisco, CA 94105

หากคุณเชื่อว่าเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องการร้องเรียนหรือข้อกังวลของคุณได้ และคุณอาศัยอยู่ใน EEA คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจได้