Danmark fører an, når det kommer til digital udvikling. Vi er velsignede af, at det offentlige og det private for længst har banket pløkkerne i det digitale landskab, og at danskerne er vant til at vandre rundt på det fundament, der er skabt. Men udfordringerne lurer, og der er brug for et større fokus på IT og digitalisering i vores samfund.

 

Vi står midt i en ny industriel revolution. Denne gang er det ikke store dampmaskiner, der ruller ind i vores hverdag, det er digitale løsninger, der ruller alt fra blodprøver, mælk og mønter ind i et onlineunivers, hvor du kan henholdsvis se, bestille og betale – bare du har en bruger.

Danmark fører an i denne revolution af flere årsager. Blandt andet supplerer det offentlige vores private virksomheder og den enkelte borger med – relativt set – god IT-infrastruktur. Borger.dk tager mange danskere for givet, men faktisk spærrer tyskere, amerikanere og franskmænd øjnene op, hvis vi fortæller dem, at vi lynhurtigt kan skifte adresse og læge med et enkelt login.

På samme vis er det en selvfølgelighed, at vores taxachauffør tager MobilePay, mens man visse steder i Tyskland stadig hiver sine eurosedler frem for at betale.

Danskernes mangeårige lette og hurtige adgang til internet skaber basen for denne gode digitale interaktion blandt borgere, virksomheder og det offentlige. Læg dertil, at jeg ofte møder danske kunder, der er parate til at tage chancer, når vi udfordrer dem på deres digitale løsninger – et helt nødvendigt element for at sikre digital fremdrift. Derudover har vi som borgere en sund indgroet forventning om, at de svar, vi efterspørger, ligger online.

Med andre ord er det en del af vores kultur at tage imod og bruge den digitale verden.

De større lande indhenter imidlertid hurtigt vores forspring, hvis vi ikke er opmærksomme på de udfordringer, der lurer. Jeg ser en række faresignaler.

 

1. IT og digitalisering skal på dagsordenen

Regeringen og politikerne er nødt til at prioritere IT-specialisering højere. Der skal fokus på grøn omstilling, men der burde også være plads til digital omstilling. Her spiller regeringen en stor rolle i at uddanne og skabe en kultur for IT og kreativ tænkning. Derfor bør regeringen indkalde til digitale trepartsforhandlinger for at finde en fælles løsning på blandt andet den store efterspørgsel på IT-specialister.

 

2. Danske virksomheders organisation

Danske virksomheder er oftest opdelt i afdelinger såsom salg, service, marketing, HR, IT osv. Det udfordrer evnen til at beslutte, hvordan en ny digital løsning skal se ud. Den lette løsning bliver ikke at gøre noget, indtil platformen brænder eller konkurrenten kommer tættere på. Her ligger ansvaret hos virksomheder som Salesforce i at vise, hvor vigtig den digitale omstilling er for ethvert marked. For eksempel sammensætter virksomheder som Adidas, Nestlé og BBVA tværgående teams, som er beslutningsdygtige, og som har en udtalt digital strategi i alt, hvad de gør.

 

3. Filtrér i datastøjen

Datastøjen stiger, efterhånden som vi digitaliserer mere og mere. Både det offentlige og det private skal derfor sørge for at filtrere i støjen så kunde, patient eller borger kun står tilbage med noget brugbart i deres hverdag. Hos Salesforce arbejder vi eksempelvis med at forbedre dataen omkring customer journey. Det skal sørge for, at du undgår unødig støj såsom reklamer for et par Adidas-sneakers, du købte i sidste uge, men som du stadig får tilbudt på grund af forrige uges Google-søgning. Det gælder ikke kun et par sneakers, men på tværs af offentlige og private organisationer.

Heldigvis har jeg stor tiltro til, at Danmark bevarer sin position. Selvom mit oprids af udfordringer måske skaber et negativt billede, så går det godt. Danskerne er veluddannede, vi har en digital kultur og en god IT-infrastruktur. Men det er vigtigt, at vi er opmærksomme på udfordringerne, der lurer.

Læs mere om Salesforces Digital Transformation Framework