(Billedtekst: Iben Thorell (th) og Jacques Soelberg fra Salesforce kigger på området i Undløse nær Holbæk, hvor den nye skov, som Salesforce planter, skal ligge. Foto: Joe Kniesek)

 

Når det kommer til klimaforandringer, kan vi ikke komme uden om, at uret tikker. Derfor glæder det os at kunne præsentere vores helt nye projekt, som indebærer at vi planter en helt ny skov. Til næste forår vil der nemlig blive en hel den grønnere i Undløse lidt udenfor Holbæk, når vi planter op mod 20.000 træer.

 

En ny skov på ca. fem hektar i Undløse skal give borgere i Holbæk og lokalområdet flere grønne naturoplevelser og bremse global opvarmning. Bag projektet med plantning af de mange træer står vi og vores partnere sammen med Holbæk Kommune og NGO’en Growing Trees Network.

Initiativet sker i forbindelse med Word Economic Forums initiativ; ’1 trillion trees’, som handler om at bevare, reetablere og plante én billion træer. I Salesforce har vi på globalt plan besluttet os for at mobilisere og plante 100 millioner træer som bidrag til dette projekt. Og omkring 20.000 af dem vil altså blive plantet lidt uden for Holbæk i foråret 2021.

Et familieprojekt
Hele 13 Salesforce-partnere (se listen nedenfor) har ydet støtte til plantningen af den nye skov. Derfor kalder vi skoven for et ’familieprojekt’. I Salesforce arbejder vi nemlig med en kultur, der baserer sig på nære relationer mellem alle i vores netværk. Dette gælder alle vores stakeholdere, herunder kunder, partnere og kolleger.

Derudover kunne dette projekt ikke lade sig gøre uden vores partnere Holbæk Kommune, Naturstyrelsen og NGO’en Growing Trees Network Foundation.

Det at give tilbage til det samfund, vi lever i, betyder en stor del for os i Salesforce. Vi mener, at virksomheder er store og vigtige platforme til at skabe forandringer i samfundet. Og vi tror på, at alle har et ansvar for at gøre verden mere bæredygtig.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) i Holbæk Kommune glæder sig da også over, at Salesforce bidrager lokalt med at skabe forandringer.

”Uret tikker, når det handler om klimaforandringer. Derfor er vi i kommunen glade, når virksomheder og organisationer støtter op om klimaindsatsen og viser konkret handling ved lancere tiltag som dette. Udover at vi får mange tusind nye træer og dermed et nyt grønt naturområde for borgerne i Holbæk, vil skoven også medvirke til at skabe renere luft til glæde for alle borgere i kommunen,” siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Dette konkrete projekt er samtidig et eksempel på Salesforces filantropiske 1-1-1-model. Her giver Salesforce 1% af sin egenkapital, sit produkt og sine medarbejderes arbejdstid til velgørende formål. Her har jeg valgt at bruge min arbejdstid på dette projekt.

Når man tager Salesforces størrelse i betragtning, bliver det til store beløb, mange produkter og mange arbejdstimer. Men det vigtigste ved modellen er, at vi ønsker at inspirere andre virksomheder til at gøre det samme. For hvis andre tager det til sig, kan det virkelig blive stort og gøre en forskel.

Det har samtidig en direkte effekt på forretningen, når man driver virksomhed baseret på værdier. Vi kan mærke, at det skaber tillid blandt vores kunder, og det er lettere for os at tiltrække talenter.

Læs også: Virksomheder skal tage ansvar for samfundet

Hos Growing Trees Network, der er partner på projektet, glæder CEO Kim Nielsen sig over den kommende Folkeskov. Han mærker tydeligt en tendens til, at flere virksomheder er begyndt at tage ansvar for samfundet omkring dem.

”At Salesforce planter en hel Folkeskov er en dejlig tendens, vi ser lige nu. Flere og flere virksomheder træder virkelig i karakter og gør noget aktivt for at mindske deres klimapåvirkning. Vi er både glade og stolte over at kunne være med til at gøre dette muligt,“ siger han.

Fakta: Disse Salesforce-partnere har ydet støtte til plantningen:

 1. 4C
 2. Accenture
 3. Arpedio
 4. Corpital
 5. Conga
 6. Deloitte Digital
 7. DocuSign
 8. Fluido
 9. Isobar
 10. Impact
 11. Jedox
 12. Nordlid
 13. North Consulting

En større indsats
Projektet om at plante en skov støtter op om FN’s verdensmål i form af rent vand, liv på land og klimaindsats. De mange nye træer skal bidrage til bekæmpelsen af den globale opvarmning ved at omdanne CO2-udledning til ren ilt.

Salesforce har dedikeret sig til verdensmålene ‘kvalitetsuddannelse’, ‘ligestilling mellem kønnene’, ‘bæredygtig energi’, ‘anstændige jobs og økonomisk vækst’, ‘bæredygtige byer og lokalsamfund’ samt ‘klimaindsats’.

Det betyder, at Salesforce i starten af året meldte ud, at vi i 2020 vil investere 17 millioner dollars for at fremme disse mål. Og vi er godt i gang. Pengene er i høj grad blevet fordelt ved at støtte non profit-organisationer samt at bidrage med en million af vores medarbejderes arbejdstimer. Her er jeg og mine mange kolleger verden over blevet opfordret til at bruges vores ‘volunteer time off’ (VTO) på en skole, ved at plante træer eller dele vores ekspertviden med NGO’er.

Som nævnt støtter indsatsen også op One Trillion Trees-projektet fra WHO. Salesforce har været sponsor på projektet 1 trillion trees – også kaldet ”1t.org” – siden initiativet blev lanceret på Verdens Økonomiske Forum tidligere i år.

1t.org sigter efter at forene stater, NGO’er, virksomheder og individer i en massegenoprettelse af naturen. Udover at Salesforce har dedikeret sig til at plante 100 millioner af disse træer har selv Donald Trump lovet, at USA ville bidrage til kampagnen.

Som led i indsatsen mod at få plantet så mange træer har Salesforce udviklet og leveret teknologien til det digitale værktøj ”Digital Tree Tracker”. Det måler på antallet af nye træer, som Salesforce og virksomhedens partnere donerer, og skaber på den måde synlighed om initiativets fremskridt.

Via ”Digital Tree Tracker” på hjemmesiden www.trees.salesforce.com/ kan man donere træer til skovprojekter verden over.
Salesforce har desuden leveret teknologien til platformen Uplink, der forbinder virksomheder, NGO’er, privatpersoner mv. med henblik på at fremme FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Den nye Folkeskov kommer til at ligge ved landsbyen Undløse, som ligger ca. 20 kilometer syd for Holbæk. Den forventes at blive indviet i foråret 2021.

Hør mere om den nye skov i Holbæk i Salesforce Live Danmark.