Vidste du, at 9 ud af 10 it-chefer ser datasiloer som den største forhindring på vejen mod en digital transformation?  

I dag betegner de fleste virksomheder sig selv som datadrevne og der findes apps til næsten alt. Mange forretningsområder anvender teknologi til at gøre arbejdslivet lettere – fra analytikere til dataeksperter og marketingfolk. En CIO kan få indsigt i data på tværs af afdelinger og styre, hvor og hvordan de kan tilgås. Kundeservicemedarbejdere kan kortlægge kundernes interaktioner med virksomheden på tværs af alle kanaler og udviklere kan se, hvilke API’er der allerede er indbygget i it-økosystemet før de kaster sig over et nyt integrationsprojekt. 

Alle kan drage fordel af ny teknologi, som giver adgang til real-time data, lige når man har brug for det. Men fremkomsten af ny teknologi er ikke uden omkostninger for it-afdelingen, der må påtage sig nye opgaver og finde andre måder at arbejde på. I dag bruger den gennemsnitlige virksomhed 900 forskellige programmer, hvoraf kun ca. ⅓ af dem kan integreres med hinanden. Det giver overarbejde i it-afdelingen som typisk stadig kæmper med efterslæbet af sidste års forespørgsler, mens dette års opgaver allerede hober sig op. Derfor er sammenkobling af datakilder en opgave, der bliver prioriteret højt i mange virksomheder. 

En effektiv datastrategi giver virksomheder adgang til og mulighed for at aktivere data fra forskellige systemer, men det kræver en forståelse af, hvordan der i første omgang udvikles datasiloer i organisationen.

 

Hvad er en datasilo?

En datasilo er en samling af data, der er isoleret fra – og dermed ikke kan tilgås af – andre dele af organisationen. Datasiloer opstår som regel på grund af tekniske eller kulturelle udfordringer i virksomheden. De tre mest almindelige årsager er: 

  • Teknologi: Engang fungerede it-afdelingen som en magtfuld gatekeeper og virksomhedens CIO havde fuld kontrol over, hvilke it-systemer der blev købt ind til virksomheden. I dag er det derimod helt almindeligt, at de forskellige afdelinger selv står for indkøb af ny teknologi, også selvom de ikke er it-eksperter. Det har efterladt it-afdelinger med et stort oprydningsarbejde – dels med at få styr på, hvilke programmer og systemer der bruges og dels med at besvare et hav af forespørgsler om muligheder for integration.

  • Organisationskultur: Viden er magt, og medmindre man er opmærksom på at skabe en kultur, hvor man deler ny og værdifuld information med kollegaer, på tværs af afdelinger og ledelseslag, så er der en tendens til, at den slags bliver tilbageholdt – ofte for egen vindings skyld. Denne mangel på videndeling er uhensigtsmæssig, fordi det er en kilde til ineffektive arbejdsgange og processer og så bidrager det til en virksomhedskultur, der er præget af intern konkurrence og mistillid. Som oftest er denne adfærd i modstrid med virksomhedens interesser.

  • Organisationsstruktur: Siloaktiviteter = datasiloer. Forrester og Salesforce har fundet ud af, at kundedata kommer fra så mange forskellige kilder, at det er svært for ledere at skabe overblik. Det kan give potentielle og eksisterende kunder et negativt indtryk af virksomheden og dens produkter.  

     

Hvordan håndterer virksomheder datasiloer?

Datasiloer skaber mange problemer for virksomheder – og det kan mærkes i næsten alle brancher. Datasiloer giver blandt andet udfordringer med kommunikationen på tværs af organisationen, manglende evne til at vækste og skalere processer og problemer med koordinering af opgaver mellem afdelinger. Et godt eksempel på disse udfordringer er den amerikanske regering, som man vurderer kan spare 60 milliarder skattekroner, hvis kongressen og Det Hvide Hus får samlet data på tværs af de forskellige afdelinger. 

Det er desværre kun ganske få virksomheder som har ressourcer til at bygge deres egen datainfrastruktur fra bunden. I stedet bruger de 3 metoder til at tackle problemerne med datasiloer: 

  1. Dobbeltindtastning af data. Har du nogensinde oplevet, at du skulle indtaste den samme information flere gange for at opdatere et enkelt datapunkt? Så er du ikke alene. At indtaste data i ét system for dernæst at indtaste samme data i et andet system er nemlig en ret almindelig – omend ineffektiv – måde at overkomme problemet på.

  2. Data warehouses eller data lakes. Et data warehouse er et opbevaringssted for struktureret og filtreret data, der er bearbejdet til et bestemt formål, mens en data lake er en stor pool af rå, ubearbejdet data. Både data warehouses og data lakes samler informationer fra forskellige steder i organisationen og opbevarer dem ét sted. Problemet med data warehouses og data lakes er, at de skaber betydelige udfordringer, efterhånden som data bliver forældet. Det er nemlig et tidskrævende vedligeholdelsesarbejde løbende at tilgå, sikre og opdatere data. Når data opbevares ét sted er det desuden svært at kontrollere, hvilke medarbejder der skal have adgang til hvilke data.

  3. API’er. API'er (application programmable interfaces) giver systemer og programmer et fælles sprog. Det skaber et såkaldt “system of systems”, der giver mulighed for, at forskellige systemer kan dele real-time data.  

     

Hvordan kommer man datasiloer til livs med API’er?

Et API er kun værdifuldt, hvis det bruges rigtigt. Det indså virksomheder som eksempelvis eBay og Coca Cola for længe siden. Disse virksomheder har alle implementeret overordnede API-strategier for at nedbryde datasiloer og fremskynde den digitale transformation.

89 % af alle virksomheder har i dag en form for API-strategi, men omfanget af strategierne spænder vidt –  fra de projektbaserede til de mere overordnede strategier, som er rullet ud i hele virksomheden. Undersøgelser viser, at udviklere i virksomheder med en API-strategi, der er implementeret i hele organisationen, er 36 % mere produktive og når i mål med 67 % flere projekter end virksomheder med en bottom-up tilgang til API-strategi.

Takeaways: Nedbryd datasiloer med en API-strategi

Undersøgelser viser, at en overordnet API-strategi giver mulighed for at få teknologi og medarbejdergrupper til at arbejde sammen om at nedbryde datasiloer. I denne proces kan virksomhedens CIO og it-afdeling få en proaktiv rolle i at skabe den datastrategi, som skal transformere virksomheden. 

Virksomheder der nedbryder datasiloerne ser hurtigt målbare resultater, heriblandt øget produktivitet, bedre indsigt i data for CIO’er og øvrige ledere samt mere kontrol med, hvilke muligheder ansatte har for at tilgå og dele information. 

Vil du læse mere om, hvordan en API-strategi kan booste den digitale transformation i din virksomhed? Se vores Connectivity Benchmark Report.