COVID-19 har frataget os nogle af de planer, initiativer og aktiviteter, vi ellers havde lagt for året. Dog har krisen også medført en række nye tendenser og muligheder, som virksomheder med fordel kan drage nytte af. Disse tendenser kan du læse meget mere om i denne artikel, hvor dansk ekspert Jens Hjortegaard ser nærmere på de 4 største tendenser lige nu samt deler 4 tips til virksomheder på vej ud af krisen.

 

For en uges tid siden afholdte vi, grundet COVID-19, vores første virtuelle Salesforce Live event i Danmark. Her fik vi besøg af Jens Hjortegaard, Partner og konsulent hos Bain & Company, som fortalte om de forretningstendenser og -muligheder, der er opstået som følge af coronakrisen.

Baggrunden er selvfølgelig meget alvorlig. Vi står i en historisk krise, som er dybere end finanskrisen, og vi har alle måttet leve vores liv anderledes – og med mange flere restriktioner. Ikke desto mindre er det det, der er årsagen til, at der er opstået en ny adfærd og dermed nye muligheder for virksomheder til at tale ind i den adfærd.

De 4 vigtigste tendenser, som virksomheder skal holde øje med

 

1. Øget digitalisering
Det kan ikke undgås, at verden forandres under en tid som denne - men med forandringer følger muligheder. Mange af de tendenser vi ser, bryde igennem lige nu, er kommet for at blive. Derfor er det vigtigt at virksomheder ser muligheder i stedet for udfordringer og forsøger at integrere disse.

En af de vigtigste tendenser handler om digitalisering, og hvordan kunder har øget deres tilstedeværelse på digitale medier. Det giver jo i høj grad sig selv. For eftersom vi er bundet til at være derhjemme, bruger vi i endnu højere grad digitale værktøjer til at handle, arbejde, interagere osv.

Det, der måske ikke er så oplagt, er, hvor stor denne forandring er, og hvor meget den har rykket sig alene på grund af coronakrisen. Ordet ’tendens’ kan virke utilstrækkeligt i forbindelse med digitaliseringens vækst, fordi COVID-19 har givet den et større skub, end de fleste går og tror.

Bain & Company har lavet en undersøgelse, som viser, at 25% på tværs af alle markeder, har, i løbet af coronakrisens udbrud, købt varer online for første gang nogensinde. Dette udgør et enormt potentiale for virksomheder, hvis de får styr på deres digitale kanaler. Det kan – sat på spidsen - være afgørende for virksomheders overlevelse at benytte deres digitale kanaler til at få fat i netop disse kunder.

2. Out-of-Home-forbrug har ændret sig
I sammenhæng med at benytte det digitale univers, har COVID-19-pandemien i høj grad også fået os alle til at åbne øjnene op for muligheden for at forbruge hjemmefra. Det interessante ved denne trend, er, at 27% af alle europæere forventer, at de vil fastholde denne adfærd, altså i højere grad at arbejde- og købe varer hjemmefra.

3. Ny definition af værdi
En nært beslægtet tendens til den forrige handler om, at selvom kunder køber varer hjemmefra, er de ikke nødvendigvis blevet mindre bevidste om dét, de rent faktisk køber. Der er et stort segment, som efterspørger value-added-services, der forbedrer deres hverdag, eller som kombinerer ting, der ikke før har været kombineret. Det skal med andre ord langt fra bare være billigere. Det skal give en konkret værdi, og det skal tale så meget ind i forbrugerens behov som muligt.

4. Bæredygtighed
De varer kunder efterspørger, og ikke mindst de virksomheder, der står bag varerne, skal operere bæredygtigt. Hos nogle virksomheder kan det være, at bæredygtigheden muligvis blev sat i baggrunden for en stund for at fokusere på overlevelse. Men sådan forholder det sig ikke hos forbrugeren. COVID-19-pandemien har sat endnu mere fokus på den bæredygtige agenda. 37% af de europæiske forbrugere har faktisk haft større fokus på bæredygtige produkter, end de havde før krisen – og det er kun stigende.

Med Salesforce Sustainability Cloud kan du tracke, analysere og afrapportere på dine indsatser for at reducere CO2-udledningen i din virksomhed. Læs mere om Sustainability Cloud her

Sådan finder du vej ud af krisen

Ser man bort fra out-of-home-spending, som I høj grad er drevet af lockdownen pandemien, kan man samlet set sige, at disse ovenstående tendenser allerede var her, coronakrisen har accelereret tendenserne markant. Det naturlige spørgsmål er derfor, hvad man som virksomhed kan gøre for at imødekomme tendenserne, så de bliver til muligheder og ikke begrænsninger.

Set nærmere på tidligere kriser og virksomhedernes modstandskraft var vinderne var dem, der lavede de aggressive og modige træk under krisen og prøvede noget nyt. Taberne var dem, der var reaktive og nøjedes med at sikre, hvad de havde i forvejen.

Derfor skal virksomheder i gang med at være proaktive nu. Det kommer der her fire tips til.

Læs også: Sådan kommer virksomheder tilbage på vækstsporet

 

4 tips til at finde væksten på den anden side af krisen

Baseret på hvad Bain & Company ser mange virksomheder gøre, er her fire tips til at komme positivt ud af krisen.

1. Konsolidér og køb konkurrenter til lave priser
Lige nu er mange virksomheder billigere til salg end tidligere. Derfor er det en oplagt mulighed at se på, om man kan købe sine konkurrenter og dermed forbedre sit eget produkt.

2. Kig på, hvor man får sine varer fra.
I mange år har virksomheder fokuseret på at effektivisere sin produktion ved at samle det hele ét sted – herunder især i Kina. Da Kina pludselig lukkede ned, kunne mange ikke få deres varer. Derfor er en tendens lige nu, at flere virksomheder kigger på at diversificere sin produktion og have flere leverandører for hvert produkt.

3. Digital transformation skal forbedres
Mange vil formentlig sige, at de er i gang med digitaliseringen. Men hvis man er i gang, skal man fokusere endnu mere på det. For det er nøglen til at blive fremtidens vinder. Der er nemlig stor forskel på at sælge ansigt til ansigt sammenlignet med online på Zoom, Teams, eller hvad det måtte være. Det digitale salg er langt mere transaktionelt; det kræver data og dyb indsigt i forbrugeren. Det kræver et stærkt digitalt setup.

4. Tilføj flere digitale services
Se på, hvordan du kan samarbejde med andre om at tilføje nye digitale produkter og services til din virksomhed.

Samlet set skal danske virksomheder se corona-pandemien som en mulighed fremfor en begræsning og begynde at arbejde proaktivt med deres forretningsstrategi i den ny normal. Coronakrisen altså accelereret forbrugeradfærden i en retning mod mere digitalt forbrug, out-of-home spending, redefineret forbrugernes værdier og forstærket den bæredygtige dagsorden - hvilket kommer til at vare ved i den nye normal.

Er din virksomhed klar til øget pres på digitale kanaler samt nye former for salg pga. out-of-home-spending? Med Salesforce Customer 360 kan din virksomhed komme hurtigt i gang med digitaliseringen. Salesforce kæder alle teams i virksomheden sammen ved at samle salg, service, marketing, commerce og IT på samme platform. Læs mere om, hvordan du kommer i gang med digitaliseringen her.

Se hele Jens Hjortegaards, Partner i Konsulenthuset Bain & Company, indlæg her og bliv klogere på hvordan din virksomhed kommer bedst ud på den anden side af Corona-pandemien.