I dag bliver virksomheder vurderet på, hvordan de arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed. Det er ikke længere nok kun at fokusere på bundlinjen og afkast til ejere og aktionærer. Det er blevet afgørende for virksomheder at se det at skabe værdi og give tilbage til samfundet som en naturlig del af det at drive forretning.

 

Purposedrevet forretning var et af de emner, der blev taget op da Salesforce i sidste uge afholdte Salesforce Live. Temaet for dagen var spørgsmålet om, hvordan virksomheder kan vende tilbage til vækst efter coronapandemien og at tilpasse sig ’den nye normal’.

I den forbindelse gæstede forfatter og Social Business Ekspert Tania Ellis vores Salesforce Live Studie. Her blev vigtigheden understreget af virksomheders arbejde med deres purpose, hvis de ikke kun vil vende tilbage til vækst, men også ’build back better’.

På engelsk taler man om ’brands taking stands’, når virksomheder kommunikerer klart om, hvilke samfundsudfordringer de kan og vil bidrage positivt til. Flere og flere danske virksomheder sætter også fokus på at få indarbejdet bæredygtighed og samfundsansvar i hjertet af deres forretning og i deres organisationskultur - en udvikling som coronapandemien har sat endnu mere skub i.

Salesforce har eksempelvis taget klart stilling til, at man vil bidrage aktivt til FN’s verdensmål. Salesforce har dedikeret sig til verdensmålene ‘kvalitetsuddannelse’, ‘ligestilling mellem kønnene’, ‘bæredygtig energi’, ‘anstændige jobs og økonomisk vækst’, ‘bæredygtige byer og lokalsamfund’ samt ‘klimaindsats’.

I starten af året meldte Salesforce for eksempel ud, at vi i 2020 vil investere 17 millioner dollars for at fremme disse mål. Det udmønter sig løbende i konkrete initiativer verden over. I Danmark er et af Salesforces seneste filantropiske projekter eksempelvis plantningen af en helt ny skov i Undløse nær Holbæk.

4 tips til purpose

Undervejs slår Tania Ellis fast at det er relvant at arbejde med purpose, når virksomheder vil se på, hvordan de både kan tjene godt og gøre godt. Det handler om at bygge bro mellem værdier og handlinger, hvis man vil skabe værdi for både samfund og bundlinje. Skåret ind til benet handler purpose om at se på den forretning, man har. Hvad er virksomhedens eksistensgrundlag? Hvordan bidrager virksomheden til det samfund, den er en del af? Purpose handler ikke om at blive de største, hurtigste eller bedste i verden. Purpose handler om, hvordan man bliver de bedste for verden. Virksomheder, der har holdninger og tør handle på dem, bliver der lagt mærke til.

Når man som virksomhed vil arbejde med sit purpose, er der ifølge Tania Ellis fire områder, man kan se på til at komme i gang med purpose:

1. Værdi for alle
Se på, hvordan jeres forretning kan skabe værdi – ikke kun for jer selv, men også for samfundet og det økosystem virksomheden er en del af. Det er altid en god idé at tage afsæt i de forretningsaktiviteter der allerede foregår – er der noget, der kan forbedres? Er der noget, der påvirker negativt, som kan vendes til noget positivt?

Som virksomhed kan man beslutte sig for kun at samarbejde med leverandører, der har en grøn agenda eller på anden vis arbejder for at give noget tilbage til samfundet. Man kan se på, hvordan man kan bygge ansvarlighed og bæredygtighed ind i kernen af ens produkter eller services, eller kan man udvikle en helt ny service, der kan hjælpe kunder med at gøre mere af det gode og mere af det bæredygtige. Det kan skabe værdi for alle.

Ønsker din virksomhed at tage kampen op mod klimaforandringerne gennem et stærkt purpose? Salesforces Sustainablity Cloud kan hjælpe dig på vej. Salesforce udviklet en løsning, der kan hjælpe vores kunder med at gøre mere af det bæredygtige, hvilket skaber værdi for alle. Med Sustainability Cloud kan man nemlig let og enkelt måle og analysere på sin CO2-udledning. Læs mere om Sustainability Cloud her.

2. Tænk langsigtet
Purpose handler om at tænke langsigtet. De indfødte indianere i USA byggede deres beslutninger på et princip, der blev kaldt ’Seven generations’. Det betød, at en beslutning skulle være holdbar syv generationer frem. Det samme princip kan være en god tommelfingerregel, når man snakker om purpose. Det handler ikke om perfektion fra start, men intention. Derfor må man gerne have ambitiøse mål, der kræver tid at nå. Det vigtigste er at huske, at ingen kan gøre alt, men hvis alle gør lidt, vil det have stor betydning på den lange bane.

3. Transparens
Et purpose får sin mening, når virksomheder er transparente og åbent fortæller, hvad de ønsker at opnå. Gør man det klart, hvor langt man er på rejsen mod sit mål, kan det skabe god forståelse for ens intentioner blandt interessenter. Det kan være givende at være helt åbne om, hvad det er der er svært og udfordrende i forhold til at komme i mål.

4. Inviter til handling
At gøre godt i et bredere perspektiv er en rejse, som alle sammen er på. Det er forskelligt hvor langt virksomheder er i den proces, og det er forskelligt, hvad virksomheder kan bidrage med. Man kan gøre meget i en enkelt virksomhed, men man kan også opfordre andre til at deltage – på den måde kan der skabes endnu større værdi. Det kan være gennem opfordringer til både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, måske endda konkurrenter. Det handler om at stille spørgsmålet; hvordan kan vi skabe værdi?

Salesforce arbejder også med værdibårne tilgange i vores daglige forretning. Et eksempel er 1-1-1-modellen, som netop inviterer andre virksomheder til handling. Her giver Salesforce 1% af sin egenkapital, 1% af sit produkt og 1% af sine medarbejderes arbejdstid til velgørende formål. Håbet er, at modellen kan være med til at inspirere andre virksomheder. For hvis man tager Salesforces størrelse i betragtning, bliver det til store beløb, mange produkter og mange arbejdstimer, men hvis andre tager samme koncept til sig, kan det virkelig blive stort og gøre en enorm forskel.

 

Purpose vigtigt for fremtidens forretning

Disse 4 tips til purpose giver virksomheder et godt udgangspunkt for at komme i gang med sit purpose. Det er de seneste år og under denne krise kun blevet endnu vigtigere at komme i gang med. For intet tyder på, at kravene og forventningerne til virksomheders ageren ift. samfundsspørgsmål bliver mindre.

Se hele Tanis Ellis' indlæg her og bliv klogere på purpose-drevet forretning