Hvad er en kompetenceanalyse og findes der en god skabelon, som kan hjælpe jer med at afklare, hvilke kompetencer I mangler i virksomheden? Det korte svar er ja. Her på siden har vi samlet en række spørgsmål, der er gode at stille, hvis du er i tvivl om, hvor godt din organisation er rustet til fremtiden, og hvilke kompetencer, du bør udvikle eller investere i.
 

Den teknologiske udvikling er allerede i gang med at revolutionere arbejdsmarkedet og det sker i et hidtil uset tempo. Det betyder, at man som virksomhed skal være bevidst om, hvilke kompetencer der bliver behov for i fremtiden, og hvordan man skaber en agil og omstillingsparat organisation, der er i stand til at følge med udviklingen.

En kompetenceanalyse kigger nærmere på, hvilke kompetencer virksomhedens medarbejdere har i dag, og hvilke kompetencer, der reelt er behov for i organisationen. Analysen giver et godt indblik i, hvor man bør i at udvikle og opkvalificere sine medarbejdere.
 

Hvad er en kompetenceanalyse?

En kompetenceanalyse – også kaldet en skill gap-analyse –er et vigtigt redskab i jagten på succes og vækst. Det gælder uanset, hvor stor virksomheden er og hvor mange ansatte den har. Alle virksomheder kan have glæde af at vende blikket indad og bruge analysen som et værktøj til at identificere organisationens svagheder.

Analysen bruges kort sagt til at finde ud af, hvilke kompetencer medarbejderne har i dag, og hvilke kompetencer de med fordel kunne tilegne sig, for at udføre deres arbejde mere effektivt eller med større succes. 

Når først man har identificeret de områder, hvor virksomheden står svagt, så bliver det lettere at lægge en plan for, hvor man skal opkvalificere og omskole arbejdsstyrken, eller hvor det er nødvendigt at hente nye ressourcer ind.

Kompetenceanalysen kan både bruges som udgangspunkt for at foretage ændringer i organisation her og nu, men den kan også indgå i en mere langsigtet plan for, hvordan virksomheden forbliver konkurrencedygtig på et arbejdsmarked, der hele tiden ændrer og udvikler sig.  

 

Mest værdifulde kompetencer

Alle virksomheder er forskellige, men der er alligevel nogle kompetencer, som er gode at have, næsten uanset hvor stor virksomheden er, hvor længe den har eksisteret eller hvad den beskæftiger sig med.

Herunder har vi listet en række værdifulde kompetencer, som er relevante og interessante for stort set alle virksomheder.
 

Bløde kompetencer

 • Kreativitet: Ny teknologi som fx artificial intelligence og machine learning bruges i dag til at automatisere mange af vores administrative opgaver. Det frigiver mere tid til kreativ tænkning – og netop derfor er kreativitet en af de kompetencer, som skal være med til at fremtidssikre virksomheden.

 • Persuasion: At have gode produkter og serviceydelser er naturligvis vigtigt, men det er næsten endnu vigtigere, at man formår at overbevise kunderne om, at de skal købe det. Persuasion er et vigtigt led i at sikre dine produkters berettigelse på markedet.

 • Samarbejde: Digitaliseringen stiller større krav til vores samarbejdsevner – og hvis man skal skabe gode resultater, skal vores medarbejdere skal være i stand til at arbejde tæt sammen – også med kollegaer og samarbejdspartnere, som de ikke deler kontor med til hverdag. 

 • Omstillingsparathed: Den teknologiske revolution betyder, at vores måder at arbejde på hele tiden ændrer og udvikler sig – og det sker med en hastighed, hvor kun de færreste kan følge med. Derfor at det vigtigt at investere i medarbejdere og teams, der er omstillings- og udviklingsparate. Det er med til at sikre, at din virksomhed kan forbliver konkurrencedygtigt.

 • Tidsstyring: Uanset i hvilken retning, arbejdsmarkedet udvikler sig, for er tidsstyring en vigtig kompetence. Medarbejdere, der er gode til at prioritere deres arbejdstid og kontrollere deres tidsforbrug, er nemlig nøglen til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.

Hårde kompetencer
 

 • Cloud computing: Cloud computing er blevet en vigtig drivkraft i mange virksomheder. Det betyder også, at efterspørgslen efter ingeniører med kompetencer inden for cloud computing er steget markant – og det bliver med al sandsynlighed ved med at være en efterspurgt kompetence.

 • Artificial intelligence: Mulighederne med artificial intelligence bliver flere og flere. Det betyder også, at medarbejdere med viden og kompetencer inden for AI er blevet en vigtig del af virksomhedens udvikling. Især når det drejer sig om investering i og implementering af nye AI-drevne tools.

 • Video- og lydproduktion: Video og lyd er blevet vigtige kommunikationsformer og de går rent ind hos internetbrugere i hele verden. Derfor søger mange marketingchefer efter medarbejdere, der har kompetencer inden for lyd- og videoproduktion, og ved hvordan det kan bruges til at styrke virksomhedens marketingindsats.

 • Salgsledelse: Salgsledelse er en efterspurgt kompetence i mange virksomheder – det har den været længe og det bliver den med al sandsynlighed ved med at være, uanset hvordan den teknologiske udvikling kommer til at ændre måden, vi driver forretning på.

 • Sprogkompetencer: Globaliseringen har betydet, at mange i dag arbejder i teams med kolleger fra mange forskellige kulturer. Medarbejdere, der taler to eller flere sprog flydende, kan derfor være med til at nedbryde de kulturelle barriere, der er.

 • UX design: User experience er alfa og omega, hvis man vil levere en god kundeoplevelse i dag. Det betyder, at flere og flere virksomheder søger efter medarbejdere med kompetencer inden for UX-design. Det er ganske enkelt et led i at sikre, at de levere den bedst mulige digitale kundeoplevelse.

 • App-udvikling: Vi bruger vores smartphones mere og mere. Det har øget efterspørgslen efter medarbejdere, der har erfaring med at skabe brugervenlige mobilapps.

 • Dataanalyse: I dag indsamler virksomheder masser af data, men en stor del af de data, der indsamles, bliver aldrig analyseret og aktiveret. Medarbejdere, der evner at analysere og finde trends i store datamængder er derfor en mangelvare i mange organisationer. Det er er netop disse medarbejdere der giver os et godt grund for at træffe de beslutninger, der er bedst for forretningen. 

 

Sådan arbejder du med resultaterne af skill gap-analysen

Når du laver en kompetenceanalyse skal du først og fremmest identificere de kompetencer, der er værdifulde for forretningen og de kompetencer, du kommer til at få brug for i fremtiden. Det kan du bl.a. finde ud af ved at lave interne spørgeskemaundersøgelser eller ved at tale om det med jeres HR-manager.

Næste skridt er at finde ud af, hvilke kompetencer dine medarbejdere allerede har. Det kan du blandt andet gøre med de metoder, vi har listet herunder: 
 

 • Surveys

 • Medarbejderinterviews

 • Feedback til medarbejdersamtaler


Når først du har en liste over værdifulde kompetencer og en liste over de kompetencer, I allerede har i virksomheden, så plot dem ind i en tabel eller en graf og se, hvilke kompetencer du mangler. Det kan give dig en ide om, hvilke udviklingsmuligheder du bør tilbyde dine medarbejdere, fx i form af efteruddannelse, kurser, intern træning, deltagelse i webinarer eller konferencer. Det kan også være, at der er behov for at hyre en ny medarbejder, der allerede har tilegnet sig de kompetencer, du mangler. Løbende kompetenceanalyser er nødvendige for at sikre, at I er konkurrencedygtige og bliver ved med at være det.

Efterhånden som virksomhederne i Danmark nu gradvist genåbner, er det vigtigt, at vi kommer tilbage på arbejdspladsen på en sikker måde. Derfor har vi skabt work.com, som skal hjælpe virksomhedsejere med at sikre en sikker genåbning af kontoret.


Hvis du er interesseret i at opkvalificere dine medarbejdere for at fremtidssikre virksomheden, så kan du her se, hvordan du med myTrailhead kan skabe en kultur for online læring på arbejdspladsen.