Gamification er ikke et nyt koncept. Faktisk er det blevet brugt i en årrække, men det er først i løbet af de seneste par år, at det for alvor har vundet indpas i organisationerne. Men hvordan kan du bruge gamification i salgsafdelingen og hvordan kan det være med til at motivere medarbejderne? Det svarer vi på i artiklen her, hvor du får konkrete eksempler på, hvordan du kan gøre spil og konkurrencer til en del af hverdagen i din virksomhed.

 

Hvad er gamification?

Gamification er en måde at gøre opgaver og aktiviteter sjovere på. Det handler om at bruge elementer fra spil i sammenhænge, der som udgangspunkt ikke har noget med spil at gøre. Formålet er at engagere deltagere og motivere dem til at udføre en bestemt handling. I virksomhederne kan gamification bruges i mange henseender. Fx kan det være med til at skabe lidt intern konkurrence mellem sælgere eller teams, som kan være med til at øge produktiviteten. Gamification er kort sagt et middel til at nå sine forretningsmål.


Det er en måde at give sine salgsmedarbejdere et skub i den rigtige retning og påvirke dem til at udvise en adfærd, der er med til at styrke forretningen. Lidt ligesom når du skal lære din hund at sidde og den får en godbid hver gang, den gør det. Eller ligesom når du lover dine medarbejderne en bonus, hvis de når deres mål, og på den måde får dem til at arbejde hårdere for det.

Ved at bruge gamification i salgsafdelingen kan du få dine medarbejdere til at arbejde hårdere for at nå jeres forretningsmål – uden at det føles som en byrde. Sæt små delmål og beløn dit team for at nå dem.  

 

 


Sådan kan du bruge gamification i salgsteamet

Med gamification kan du fremelske en bestemt adfærd i dit team. Det kan være motivation til at lære om et nyt produkt eller til at nå sine salgsmål.
 

Læring

Når man lancerer et nyt produkt er det afgørende, at sælgerne kender produktet ind og ud og at de er motiverede for at sælge det. Små interne spil og konkurrencer kan være med til at gøre processen lidt sjovere.

Du kan fx oprette et leaderboard, som viser brugernes aktivitet. Sæt præmier eller point på højkant til den sælger, der først har gennemgået introduktionen til produktet, eller udlod en middag til teamet, hvis alle har gennemført den inden en bestemt dato. 

Salg

Gamification kan bruges til at motivere dine medarbejdere til at nå deres salgsmål. En grundtanke er, at jo større motivationen er, desto større er sandsynligheden for, at de når i mål – derfor er der god grund til at lave små konkurrencer, hvor der er præmier på spil. Det kan både være individuelt eller konkurrencer mellem teams.

Kan gamification skabe problemer?

Nogle forestiller sig måske, at gamification kan skabe problemer eller utilfredshed i teamet, men det hører til sjældenhederne. De fleste sælgere motiveres og engageres af en vis grad af konkurrence.

Det er selvfølgelig vigtigt at sætte nogle regler og vilkår op, der er fair for alle og som tager højde for, at sælgerne måske sidder med forskellige produkter eller markeder og derfor ikke har samme salgsmuligheder.


 

Eksempler på brug af gamification


1. Ranglister

Ranglister er en god måde at holde styr på, hvordan sælgerne klarer sig – både som et team og hver især. Det er også en metode til at sikre, at medarbejderne hele tiden har virksomhedens KPI’er for øje. Med ranglister eller leaderboards bliver det tydeligt for alle, hvem der klarer sig godt.

2. Pointsystemer

Hvis du gerne vil have dine sælgere til at udføre nogle bestemte opgaver, så kan du oprette et pointsystem, hvor de får point, når de løser en opgave. Her kan de sværere eller mindre attraktive opgaver give flere point, så motivationen for at løse dem er større.

Det kan være en god ide at bedømme aktiviteter, der fører til succes, og ikke successen i sig selv. At belønne folk for deres evne til at lukke salg, lærer dem ikke nødvendigvis at bliver bedre til deres job.

3. Badges og certifikater

Badges og certifikater er en måde at synliggøre, at nogle er erfaring med – eller ekspertise indenfor – et bestemt område. På vores egen læringsplatform, Trailhead, får brugerne fx tildelt badges, når de har gennemført et kursus og har lært noget nyt om et bestemt emne. Det behøver ikke nødvendigvis være badges, det kan også være blomster, gavekort eller anerkendelse fra ledelsen. Det kan også være et digitalt badge, som de kan poste på sociale medier.

Som sagt er gamification ikke et nyt fænomen, og hvis man tænker lidt kreativt, så er det faktisk ret let at få øje på, hvor det kunne være en god ide at indføre spilelementer i hverdagen. I dag vokser børn op med spil som en naturlig del af deres dagligdag og læring. De lærer på en legende måde og stimuleres af apps, point, badges eller andre visualiseringer af deres resultater. Det betyder også, at gamification med garanti kommer til at spille en stor rolle på fremtidens arbejdsplads. 

 
Vil du se, hvordan gamification, læring og resultater går hånd i hånd? Så prøv vores online læringsplatform Trailhead gratis i dag og styrk dine kompetencer inden for områder, der er eftertragtede på arbejdsmarkedet lige nu.