Medarbejderoplevelsen spiller en central rolle på vores arbejdspladser. Den kan nemlig have stor betydning for, om din virksomhed har glade kunder og en tilfredsstillende omsætning.

Det viser en ny undersøgelse med over 25.000 respondenter. Den viser også, at automatisering af vores arbejdsprocesser kan være nøgle til at skabe en bedre oplevelse for vores ansatte. Læs hvordan i artiklen her.


Efter et år, hvor pandemien vendte op og ned på alting, er støvet ved at have lagt sig og vi er vågnet op til en ny virkelighed. Til en hverdag, der er mere digital – og som bliver ved med at være det.

Det kommer også til at ændre måden, vi driver forretning på. Vi har udarbejdet en ny rapport, som kigger nærmere på, hvad coronapandemien har betydet for hverdagen som medarbejder i en virksomhed, hvordan den har påvirket forventningerne hos forbrugere og professionelle indkøbere og hvordan workflow automation kan være med til at indfri dem. Undersøgelsen kan ses i sin fulde længde her:Trends in Workflow Automation.

I denne artikel præsenterer vi de vigtigste resultater fra rapporten. Resultater, som kan inspirere og motivere it-professionelle til at tage næste skridt på virksomhedens digitale rejse –  for medarbejdernes, kundernes og virksomhedens skyld. 

illustrated people clamouring around data graphs workflow automation employee experience

 

Gode medarbejderoplevelser giver glade kunder og større omsætning

Der er en sammenhæng mellem gode kundeoplevelser og virksomhedens omsætning. Ganske enkelt fordi glade kunder er mere købelystne. Men ifølge vores
workflow automation-rapport, så er der også en sammenhæng mellem virksomhedens omsætning og medarbejderoplevelsen – eller det, man i professionelle sammenhænge kalder employee experience eller EX.

Medarbejderoplevelsen er nemlig både afgørende for, om dine ansatte giver kunderne en god oplevelse, og om de er motiverede for – og kvalificerede til –  at tjene flere penge til virksomheden.

I rapporten erklærer de fleste ledere sig enige i, at investeringer i den gode medarbejderoplevelse (EX) leder til bedre kundeoplevelser (CX). Men de er langt fra overbeviste om, at gode kundeoplevelser (CX) har en positiv indvirkning på medarbejderoplevelsen (CX).
 

Executives who agree with the following: bar graph of link between employee experience (EX) and customer experience (CX. And how they affect each other.

 

I en tidligere undersøgelse fandt vi ud af, at omsætningen er størst i virksomheder, hvor lederne prioriterer medarbejderne højt og investerer tid og penge i deres oplevelse. Medarbejderoplevelsen kan altså være afgørende for, om en virksomhed får succes. 

Kort opsummeret: Når medarbejdere får arbejdsbetingelser der gør det let for dem at yde deres bedste, så har det en positiv indvirkning på kundeoplevelsen og virksomhedens omsætning. 

 

Medarbejderoplevelsen er vigtig, men bliver ofte nedprioriteret

It-teams er kendt for at have langt flere opgaver, end de kan nå at udføre. Før pandemien sagde 58 % af de adspurgte medarbejdere i vores undersøgelse, at de følte, at it-chefer havde alt for travlt og kun havde fokus på at holde hovedet oven vande. Men nu blomstrer masser af nye it-projekter op verden over.

Når it-afdelingen har for meget på deres tallerken, så går det ud over medarbejderoplevelsen. Det kommer blandt andet til udtryk i undersøgelsen, hvor kun 21 % af de adspurgte it-ledere siger, at virksomhedens teknologi øger engagementet blandt medarbejderne. På dette punkt er der plads til forbedring og behovet er stort. Vi bruger nemlig i stigende grad teknologi til at løse vores daglige arbejdsopgaver og har vi ikke de rette programmer, apps eller tools til rådighed, så bruger vi længere tid og flere ressourcer på at løse vores opgaver. Det kan være til stor frustration for medarbejderne i en tid, hvor vi mere end nogensinde før har brug for smarte løsninger og ny teknologi. 

 

It-chefer investerer mere i automatisering 

Digitaliseringen har stået på i mange år, men COVID-19 har fået virksomhederne til at træde hårdere på speederen – og det er der brug for.

9 ud af 10 forbrugere og professionelle indkøbere siger nemlig, at de har fået større forventninger til virksomhedernes digitale kompetencer under pandemien.

Det sker samtidig med, at virksomhedernes ansatte har skulle vænne sig til en ny hverdag med hjemmearbejde, nye opgaver og skærpede sikkerhedsprotokoller. De har altså været under et helt andet arbejdspres end tidligere. Derfor har de også brug for smarte løsninger og ny teknologi til at løse hverdagens udfordringer og sikre, at de lever op til kundernes forventninger.

Spørger vi chefingeniører og it-ledere, så er automatisering en del af løsningen på det problem. Faktisk siger 95 % af de adspurgte i vores undersøgelse, at de har investeret tid og ressourcer workflow automation for at sikre, at organisationen kunne følge med. Ved at automatisere nogle af de daglige opgaver, frigiver man nemlig tid, som medarbejderne kan bruge på mere komplekse opgaver. 

 

Workflow automation er kommet for at blive

Når man automatiserer tilbagevendende opgaver, så frigiver man tid hos sine ansatte. Det er tid, som de kan bruge på at løse mere komplekse og interessante opgaver, der kræver, at de tænker kreativt og bruger deres situationsfornemmelse og dømmekraft.

Næsten alle kan have gavn af at automatisere nogle af deres arbejdsprocesser –  det gælder uanset hvilken industri, man arbejder i, og hvilken jobfunktion, man har.  Workflow automation sparer ganske enkelt tid, der kunne have været brugt bedre. 
 

IT and engineering leaders who report savings from process automation. Donut graphs: Time Savings vs. Cost Savings


Chefingeniører og it-ledere sparer både tid og penge på at automatisere virksomhedens arbejdsprocesser. Ingen kan med sikkerhed sige, hvad fremtiden bringer, men med så mange virksomheder, der tager nye digitale muligheder til sig, så kommer automatisering af arbejdsprocesser til at spille en endnu større rolle i fremtidens erhvervsliv.

 

Læs rapporten i sin fulde længde

Læs mere om workflow automation og om sammenhængen mellem medarbejderoplevelsen, kundetilfredsheden og virksomhedens omsætning i vores rapport: Trends in Workflow Automation