Hvordan får du mest ud af dit arbejde med Customer Relationship Management? Det kigger vi nærmere på i artiklen her, hvor vi dykker ned i, hvad den digitale transformation og udviklingen af mere sofistikerede CRM-systemer har betydet for måden, vi opbygger og dyrker vores kunderelationer på i dag. Vi kigger også nærmere på 5 typiske fejl, du allerhelst skal undgå at lave, hvis du skal skabe gode relationer til dine kunder.


Customer Relationship Management (CRM) er vigtigere end nogensinde før, men hvordan arbejder vi egentlig med vores kunderelationer og hvordan bruger vi vores CRM-systemer i dag? Det har Forrester Consulting lavet en stor undersøgelse af. Her fandt de blandt andet ud af, at: 

 

  • 57 % af de adspurgte virksomheder har ikke ét fælles CRM-system, som alle i organisationen bruger.

  • 4 ud af 6 virksomheder investerer i CRM for at arbejde mere kundeorienteret.

  • 90 % af virksomheder opfatter deres CRM-system som et vigtigt led i jagten på at levere gode kundeoplevelser.

Mange virksomheder investerer altså i Customer Relationship Management og de ved, at deres CRM-system spiller en vigtig rolle i at opbygge og vedligeholde gode kunderelationer. Alligevel har mindre end halvdelen af de adspurgte virksomheder ét fælles CRM-system, hvor de samler alle organisationens kundedata – og det kan godt være et problem.

Hvis man skal have det maksimale ud af sit arbejde med Customer Relationship Management, så er det nemlig vigtigt, at man bruger sit CRM-system rigtigt, og at man udnytter alle de funktioner det har. I de næste par afsnit kigger vi nærmere på 5 fejl, mange virksomheder laver, og giver dig vores bedste råd til, hvordan du kommer dem til livs. 

 

1. I har ikke ét fælles Customer Relationship Management System

I undersøgelsen fra Forrester Consulting svarer mere end halvdelen af de adspurgte virksomheder, at de ikke har ét fælles CRM-system, som alle i organisationen bruger. Det betyder, at man som organisation ikke får det 360-graders overblik over kunderne, som skal give medarbejderne i salg, marketing og kundeservice de rette forudsætninger for at skabe gode, varige kunderelationer. Det går altså både ud over medarbejderne, kunderne og i sidste ende virksomheden selv, hvis der ikke er alignment omkring, hvilket Customer Relationship Management System man bruger.

 

 

Prøv Salesforce Customer 360 helt gratis

Med vores CRM-system er det et at samle al data på ét sted. Vi gør det let for dine medarbejdere at levere kundeoplevelser i særklasse.


2. I har ikke en fælles tilgang til arbejdet med CRM

Datasiloer er fortsat udbredte og de opstår som regel, når man:

1. Ikke har en fælles tilgang til arbejdet med Customer Relationship Management

2. Ikke bruger samme CRM-system i alle afdelinger og teams

Når der opstår datasiloer, så betyder det, at man som leder eller medarbejder ikke kan tilgå alle data på ét sted, og at man derfor heller ikke kan få det fulde billede af, hvem kunden er, og hvilken relation de har til virksomheden. Det går især ud over de medarbejdere, der har direkte kontakt til kunderne, og som ikke har alle de oplysninger til rådighed, som kunne gavne interaktionen eller dialogen. Det gælder fx medarbejderne i salg og kundeservice.

For arbejdet i “kulissen” har datasiloer også en betydning. De er nemlig skyld i, at ansatte i organisationen skal bruge mere tid og flere ressourcer på at finde brugbare insights om kunderne. Det kan fx være en medarbejder i marketing, som forsøger at ramme en bestemt målgruppe med nogle bestemte tilbud eller rabatter. Eller det kan være en sælger, som skal kunne bruge data til at prioritere sin arbejdsindsats, så han eller hun altid sørger for at arbejde på de mest lovende leads. Fælles for dem begge er, at de har brug for troværdige data, som de kan træffe kvalificerede beslutninger på baggrund af. Kigger vi igen på undersøgelsen fra Forrester Consulting, så svarer 80 % af respondenterne faktisk, at ét fælles CRM-system giver dem brugbare data, som spiller en værdifuld - eller faktisk - uundværlig rolle i deres arbejde. Hvis ikke man som organisation har en fælles tilgang til, hvordan man bruger sit Customer Relationship Management System, så er der altså al mulig grund til at få det.  

 

3. I glemmer mulighederne med AI og automation

Hvis man skal have succes i dag, så skal man evne at sætte kunden i centrum. Her kan både AI og de mange muligheder med automatisering være en stor hjælp. Disse teknologier giver os nemlig den indsigt og de data, vi har brug for, for at kunne levere en god og personlig kundeoplevelse. Og så er det med til at sikre, at vi løbende optimerer og udvikler vores produkter og serviceydelser, så de matcher de behov og ønsker, der er hos kunderne. 


AI og automatisering frigiver også tid hos dine medarbejdere, fordi den administrative byrde bliver mindre, og fordi det bliver lettere at tilgå de kundedata, man har brug for i interaktionen med kunderne. Der bliver med andre ord mere tid til at opbygge og pleje de gode kunderelationer.

Derfor er det vigtigt, at I får udnyttet de nye teknologier, der kan gøre det daglige arbejde med Customer Relationship Management lettere.  

 

4. I udnytter ikke de data, I har til rådighed

I dit CRM-system er der masser af data, du kan bruge til at skabe det hele billede af kunden  – og når man sammenkobler alle organisationens data, så bliver det lettere for dine medarbejdere at skabe den personlige kundeoplevelse, som de fleste forbrugere og professionelle indkøbere forventer i dag. Her er et par eksempler, hvad du kan få indsigt i, når du har samlet alle kundedata på ét sted: 

  • Kundens demografi eller firmografi

  • Kundens foretrukne måde at interagere med jer på

  • Kundens købssignaler

  • Sociale data om kunden

 

5. I er ikke nysgerrige nok på jeres muligheder

Dit CRM-system kan være guld værd for din virksomhed, men det kræver at I er villige til at undersøge og eksperimentere med systemets funktioner og muligheder. Der findes nemlig masser af integrationer, apps og features som kan gøre jeres arbejde med Customer Relationship Management endnu smartere, men det er jeres egen nysgerrighed og ambitioner, som skal drive forandringen. Undersøg fx mulighederne for at tilknytte værktøjer til kontrakthåndtering, kontaktcenter-software eller scheduleringsapps, der kan være med til at strømline driften, så kunderne får den bedst mulige oplevelse. 

 

Hvad kan du opnå med et velintegreret CRM-system?

Med de rette integrationer kan du samle alle virksomhedens kundedata på ét sted – det er med til at skabe alignment mellem de forskellige teams og afdelinger i organisationen og så giver det dine medarbejdere en Single Source of Truth (SSOT)  – altså ét sted, hvor alle i organisationen  – uanset titel, arbejdsopgaver og afdeling  – kan hente de informationer, de har bruge for, for at levere den bedst mulige kundeoplevelse. Du skaber med andre ord et 360-graders overblik over kunderne, som er med til at sikre, at I træffer de bedste forretningsmæssige beslutninger. 

 

 

Prøv Salesforce Customer 360 helt gratis

Med vores CRM-system er det et at samle al data på ét sted. Vi gør det let for dine medarbejdere at levere kundeoplevelser i særklasse.