Mange ting har ændret sig i samfundet de seneste år. Det samme gælder chefernes prioriteter, og hvad der skal til for at være en god leder. Læs med og bliv klogere på, hvilke evner en succesfuld leder skal besidde i dag.   

 

De sidste par år har budt på store omvæltninger på arbejdsmarkedet. Medarbejderes holdninger og motivation har ændret sig fra tiden før pandemien. I dag efterspørger mange ansatte fleksibilitet og et vigtigt formål at arbejde efter. Og så ønsker de sig mere af virksomhedslederne. Det samme gælder kunderne, som i dag har høje forventninger til niveauet af personalisering og de oplevelser, virksomhederne kan tilbyde.

 

Ændringerne i samfundet har medført, at der er opstået nye prioriteter for mange ledere. De skal være digitalt kyndige, kunne håndtere udfordringer med et agilt mindset og have højt udviklet følelsesmæssig intelligens for at kunne navigere i nye relationer. Særligt når det gælder relationen til medarbejderne.  

 

Men noget tyder på, at relationen mellem medarbejdere og ledere ikke helt er på samme bølgelængde. Ser man på medarbejdertilfredshed, er det nemlig tydeligt, at ledere og medarbejdere har forskellige opfattelser af virkeligheden. Vores seneste rapport, The Experience Advantage, viser, at 71% af den øverste ledelse tror, at deres medarbejdere er engagerede i deres arbejde, mens det faktisk kun er 51% medarbejdere, der fortæller, at det er sådan situationen er. Det samme gælder, når snakken går på glæde. 70% af lederne mener, deres medarbejdere er glade, mens kun 44% af medarbejderne er enige i udsagnet. 

 

Hvordan kan ledere levere resultater i en tid med øgede forventninger? Lad os starte med at kigge på, hvad der er vigtigst på dagsordenen på direktionsgangen, og hvordan det afspejler sig i kravene til lederne.

 

 
Vores undersøgelse, The Experienced Advantage, viser, at medarbejderoplevelser er lige så vigtige som kundeoplevelser. Forstå hvorfor.

 

 

De vigtigste prioriteter for virksomhedsledere

 

Mange øjne hviler i dag på administrerende direktører. Det forventes, at de udtaler sig om sociale spørgsmål, arbejder for bæredygtighed og opretholder en stabil kurs i en tid som konstant ændrer sig. Et helt afgørende punkt er, at topcheferne ved, hvordan de hurtigt kan omstille sig.

 

Med dette in mente ændrer prioriteterne sig hele tiden for lederne. Lige nu drejer de vigtigste prioriteter for topcheferne sig om:

 

 • At gøre noget for at fremme mangfoldighed, ligestilling og inklusion, både internt og eksternt

 • Skabe miljømæssige, sociale og styringsmæssige standarder

 • Udvikle strategier for big data og automatisering

 • Gøre virksomhedsstrukturen mere flad

 • Afskaffelse af godkendelseslag

 • Give medarbejdere med kundekontakt mulighed for at udføre deres arbejde mere effektivt

 

Ledere skal besidde disse nye færdigheder

 

Med prioriteterne for topcheferne på plads, er der nogle klare tendenser til, hvilke færdigheder succesfulde ledere har. Det omfatter at:

 

 • De er agile

 • De sætter deres medarbejdere forrest og leder med mindre hierarki

 • De forstår og prioriterer medarbejdernes oplevelser 

 • De udvikler bløde færdigheder og emotionel intelligens

 • De træffer beslutninger baseret på data

  

Disse områder bakkes op af en undersøgelse fra IBM Institute for Business Value, som har kortlagt lignende tendenser blandt 3000 CEO’s verden over. Her blev det tydeliggjort, at topcheferne vægtede det at skabe resultater med målrettet agilitet og fokusere på teknologi højst. 

 

I samme undersøgelse blev det pointeret, at teknologi er den vigtigste eksterne faktor, der påvirker virksomhederne de kommende år. Desuden toppede IoT, cloud computing og AI listen af de vigtigste teknologier til at levere resultater.

 

En anden og vigtig evne, der er rykket højt op på ledernes dagsorden, er støtte til medarbejderne. Medarbejdernes oplevelser med virksomheder har særligt under pandemien været i fokus, og fremadrettet bør der fortsat blive brugt energi på netop dette aspekt. Vores undersøgelse viser nemlig, at en fælles kunde- og medarbejderoplevelse er en vinderstrategi, der kan øge omsætningen med op til 50%. Mange ledere kæmper dog med at udnytte deres medarbejderdata til at skabe forandringer. Hele 73% ved ikke, hvordan de skal gøre, viser vores undersøgelse. Selvom medarbejderoplevelser er på mange lederes liste over prioriteter, har mange altså svært ved at agere på dette aspekt i praksis. 

 

En måde at forbedre medarbejderoplevelser på er at skærpe ledernes følelsesmæssige intelligens, også kendt som EQ. Ledere med høj EQ er bedre rustet til at håndtere stressede medarbejdere, men også til at skabe en mere socialt engageret arbejdsstyrke. 

 

Hvilken ledelsesfunktion er den vigtigste?

 

Der er ikke kun sket store ændringer i topchefernes prioriteringer. De har også ændret holdning til, hvilke ledelsesfunktioner der er de vigtigste. For næsten 10 år siden mente 47% af CEO’s i IBM’s Institute for Business Value-undersøgelse, at den ansvarlige leder for innovation ville spille den vigtigste rolle i virksomheder. I dag er det kun 4% af CEO’s, der har denne holdning. 

 

Både den marketingansvarlige og den øverste strategiansvarlige er heller ikke længere de vigtigste roller at besætte i virksomheder. I stedet er det roller som Chief Technology Officer (CTO) og Chief Information Officer (CIO), der i dag er vigtige for mange virksomheder. Desuden er der i forbindelse med pandemien opstået en ny rolle i mange virksomheder. Flere steder kan man finde ledere, der er ansvarlige for fremtidens arbejdsplads.

 

Mangfoldighed er nøglen til innovation

 

For mange ledelsesteams er mangfoldighed blevet et nøgleord og en afgørende faktor, der knytter sig til indtjening, innovation og i sidste ende til succes. 

 

Ifølge McKinseys rapport kan det nemlig betale sig at have stor fokus på dette område. Rapporten viser blandt andet, at kønsdiversitet samt etnisk og kulturel mangfoldighed har positiv indflydelse på bundlinjen.  

 

Det samme billede tegner sig i en undersøgelse fra World Economic Forum. Her er resultaterne, at virksomheder der førende inden for mangfoldighed, ligestilling og inklusion performer markant bedre end markedsgennemsnittet på en lang række punkter:

 

 • 25-36% større sandsynlighed for at opnå bedre resultater, når det gælder rentabilitet

 • Op til 20% højere innovationsrate

 • 19% højere innovationsindtægter

 • Op til 30% større evne til at opdage og reducere risici for forretningen

 

Så hvordan sikrer man mangfoldighed blandt sine ledere? Her handler det om at være bevidst om at udvikle sine medarbejdere og dyrke et engageret team med forskellige kulturelle og erfaringsmæssige baggrunde. 

 

Næste skridt for virksomhedsledere

 

Vi har gennemgået nogle af de færdigheder, fremtidens ledere skal fokusere på. For at kunne være klar til varetage de mange nye udfordringer, som konstant lander på direktionsgangen, er første skridt at udarbejde planer for de ændringer, der viser sig i markedet, samtidig med at forretningen opretholdes. Derudover gælder det om at sørge for, at alle ledere er digitale, har emotionel intelligens, at ledelsesteamet er mangfoldigt sammensat, og at magt og ansvar omfordeles for at opnå succes.

 

 
Bliv klogere på, hvordan du styrker dit lederskab, så du kan varetage fremtidens udfordringer.