Produktet er endeligt færdigproduceret og klar til at tages i brug. Men hvordan sikrer man, at produktet er designet, så kunderne nemt kan anvende det? Læs vores guide og få 10 tips til, hvordan du lykkedes med at få kunderne til at tage dine nye produkter til sig. 

 

Markedet for ‘software-as-a-service’ (SaaS) er i hastig vækst, og der bliver konstant udbudt nye, spændende produkter, der kan gøre livet lettere for forbrugerne og forbedre kundeoplevelsen. Den skarpe konkurrence gør, at mange af disse produkter aldrig bliver udbredt eller når helt ud til slutbrugeren, selvom de kan tilbyde mange fordele og anvendelige funktioner. 

 

Noget tyder på, at mange virksomheder ikke bruger den nødvendige tid i produktudviklingen på at sikre, at produktet rent faktisk vil blive anvendt, og at kunderne vil tage det til sig. Selve strategien bag ibrugtagningen bør være en del af produktets DNA, når det udvikles. Det nytter ikke først at overveje tankerne bag ibrugtagningen, når produktet er færdigt og klar til at ramme kunderne. Det kan selvfølgelig være, at din virksomhed har udviklet et produkt, der både er nemt at forstå, nemt at anvende og let at implementere. Men i størstedelen af tilfældene vil det have svært ved at klare sig på markedet, hvis der ikke er gjort grundige overvejelser om, hvordan kunderne tager produktet til sig. 

 

Hvordan sikrer man så, at produktet er nemt at bruge for kunderne? Det giver vi dig 10 tips til her, så dit produkt er klar til at blive taget i brug.

 

 
I denne guide får du 6 tips til, hvordan du får mest ud af Salesforces løsninger, så du er sikker på at få det maksimale ud af dem.

 

 

1. Kunderne har brug for support

 

Et nyt produkt medfører ofte en stor mængde spørgsmål. Derfor er det afgørende at have forskellige supportkanaler, der kan varetage de mange spørgsmål og bekymringer, som kunderne måtte have i mødet med det nye produkt. Sørg derfor for at have en strategi for de forskellige supportkanaler, så det er nemt for kunderne at få svar på deres spørgsmål.

 

Undersøg dine supportkanaler

 

Mange kunder tyer til digitale værktøjer, når de skal finde svar på deres spørgsmål. Investér derfor i de nyeste og bedste digitale supportkanaler for at gøre det nemmere for kunderne at tage produktet i brug. Supporten kan tage form af mere traditionelle metoder som sagsbaseret support og FAQ’er, men kan også inkludere både AI og chatbots. Sørg desuden for, at dine supportmedarbejdere er udstyret med fejlfinding-guides, så de nemt kan hjælpe kunderne.

 

2. Opsøgende arbejde

 

Feedback fra kunderne er et helt afgørende element i at udvikle produkter, som rammer målgruppen. En detaljeret plan, der beskriver indsamling og analyse af feedback, skal derfor udformes, så produktet opfylder kundernes behov.

 

Udvikl interaktive måder at snakke med kunderne

 

Investér i en interaktiv proces, der skaber kontakt til kunderne, for at få feedback på eksisterende funktioner, idéer til forbedringer, identificere produktudfordringer og fremtidige behov. Feedbacken bør gemmes og indgå i backloggen, når produktet skal udvikles yderligere, og sørg for, at dine kunder ved, de bliver hørt.

 

3. Produktdokumentation

 

Utilstrækkelig og upræcis dokumentation er ofte årsagen til, at produktet ikke når helt ud til kunderne. Hvis en kunde ikke kan forstå nuancerne og anvisningerne for at bruge produktet, er det meget sandsynligt, de vælger en konkurrent, der har beskrevet deres produkt mere grundigt. 

 

Nogle gange bliver dokumentation udarbejdet i et hastigt tempo uden kvalitetskontrol. I sådanne tilfælde kan der være grammatiske fejl, stavefejl, fejl i selve indholdsbeskrivelsen eller mangler i visualiseringen af produktet. 

 

Brug tid på dokumentationen

 

Investér tid i at udarbejde dokumentation, der indeholder forskellige brugsscenarier, så kunderne nemt kan følge dem. Modeller og data bør illustreres for at gøre det lettere for kunderne at forstå dem. Desuden er det en god idé at sørge for, at dokumentationen oplister produktets begrænsninger, og hvordan man bedst tager det i brug.

 

4. Aktivér kunderne til at anvende produktet

 

Det er afgørende for produktets overlevelse på markedet, at der fokuseres på at aktivere kunderne til at bruge produktet. Det kan man gøre ved at udarbejde forskellige former for materialer og andre tiltag, der kan guide kunderne i anvendelsen af produktet. 

 

Kundeaktivering og produktlancering bør planlægges i samspil. Bliver planerne for aktivering af kunderne forsinket, kan det have betydning for, hvordan de tager produktet til sig. Kunderne begynder måske selv at udforske, hvordan produktet skal anvendes, og det kan have negativ effekt på deres forståelse af anvendeligheden, hvis de synes, det er svært at bruge produktet. 

 

Skab en aktiveringsstrategi

 

Brug tid på at udarbejde en klar strategi for, hvordan kunderne aktiveres til at bruge produktet - og gør det, imens selve produktudviklingen foregår. I denne proces er det vigtigt at være fleksibel, så ændringer hurtigt kan indføres. Det kan være produktet og anvendelsen af det tager en ny drejning i løbet af udviklingsprocessen.

 

5. Test produktet

 

Det er nok de færreste, der køber et stykke tøj uden at prøve det på først. Så hvorfor skulle kunder investere i andre produkter uden at have prøvet dem? Ved at give kunder muligheden for at prøve dit produkt er det nemmere for dem at se forretningsværdien og onboarding-oplevelsen forbedres markant.

 

Tilbyd gratis prøveversioner

 

En gratis prøveversion giver kunden mulighed for at se produktet i praksis. På den måde kan de få en fornemmelse af, hvilke fordele der er ved produktet, og de kan eksperimentere med produktet på egen hånd og på den måde lære det bedre at kende, så der i sidste ende kommer færre spørgsmål til supporten. Gør opmærksom på gratis prøveversioner gennem marketingaktiviteter som eksempelvis nyhedsbreve.

 

6. Onboard dine kunder

 

En god onboarding giver tryghed, viden og præciserer, hvordan tingene fungerer. Det gælder også, når man snakker onboarding af nye kunder. Sørg derfor for at have udarbejdet en plan, der udpensler, hvordan onboardingen af kunder skal foregå til dit nye produkt.

 

Skab en smidig onboarding-proces

 

Førstehåndsindtrykket har meget at sige, og det kan hurtigt afskrække kunder fra at bruge et nyt produkt, hvis det første møde er negativt. Investér derfor tid og ressourcer på at lave en grundig introduktion af dit produkt. Det kan eksempelvis gøres ved at sende personlige onboarding-mails, der indeholder information om supportkanaler og vigtige funktioner. Tiltag som dette er med til at give en positiv opfattelse af produktet og kan reducere supportomkostningerne, hvis kunderne allerede får svar på deres spørgsmål i onboarding-mailen.

 

7. Forretningsværdi

 

Ofte mislykkedes lanceringer af produkter, når kunden ikke forstår forretningsværdien. Produkterne skal kunne besvare essentielle spørgsmål som, hvorfor funktionen er vigtig, og hvad kunden får ud af at anvende produktet. 

 

Gør opmærksom på den forretningsmæssige værdi

 

Grib muligheden for at fortælle kunderne om den forretningsmæssige værdi på alle de platforme, der er tilgængelige. Det kan eksempelvis være i produktdokumentationen eller i løbet af onboardingen af kunderne. På den måde har kunderne nemmere ved at se produktets fordele og potentiale.

 

8. Målinger

 

Det er en god idé at måle på, i hvor høj grad kunderne anvender dit produkt. På den måde kan du få et overblik over, hvor og hvis indsatsen skal styrkes. Opbyg derfor specifikke målinger og anvend dashboards til at få indsigt i målingerne.

 

Overvåg kundernes modtagelse af produktet

 

Kundernes brug af produktet kan eksempelvis måles ved at se på antallet af aktive brugere på enten daglig eller månedlig basis. Det kan også være målinger af, hvor ofte produktet anvendes.

 

9. Ambassadører 

 

Det er svært at stå alene med et nyt produkt på markedet. Der er brug for support fra andre, der kan hjælpe med at få udbredt produktet og sikre, at det kan overleve på et konkurrencepræget marked. Alliér dig derfor med ambassadører og brug dem til at få produktet ud til kunderne. 

 

Få støtte fra ambassadører

 

I forbindelse med produktlanceringen kan der udpeges ambassadører, der kender dit produkt til fulde, og som kan hjælpe med onboarding af kunderne, samarbejde med andre brugere og sikre, at produktet bliver udbredt på markedet.

 

10. Lancér, lær og gentag

 

Sørg for løbende at lære af feedbacken, kunderne giver. Det kan være, de har input til, hvilke årsager der er til eventuelle fejl. Det er også en god idé at kigge mod andre produkter på markedet og lære af dem.

 

Husk, at det tager tid at få kunderne til at tage dit produkt i brug. Vælg derfor de rigtige strategier og brug disse 10 tips til at få inspiration til, hvordan du får succes med denne proces.

 

 
Hvordan får man sit team til at bruge et nyt CRM-system? Vi guider dig her igennem 6 principper, der sørger for, at dit CRM-system bliver brugt.