Ainakin hänen pitäisi päästä, ehdottomasti. Kysymyksen taustalla on Salesforcen tuore selvitys digitalisaatiojohtajien (Chief Digital Officer) asemasta pörssilistatuissa Top50-yrityksissä Suomessa: noin joka neljännessä yrityksessä on CDO, mutta vain noin 12 prosentissa tutkittujen yritysten CDO:ista oli johtoryhmän jäsen.

Samalla herää kysymys: eikö digijohtajia pitäisi olla useammassa yrityksessä?

Yritykset eivät nimittäin enää erotu sillä, että niillä olisi paras tuote, vaan sillä, että ne pystyvät tarjoamaan asiakkailleen parhaita kokemuksia: asiakaskokemus on yrityksen uusi tuote. Asiakaskokemusta kilpailutekijänä olen painottanut aiemminkin ja näen, että CDO:n tehtävänä on miettiä juuri sitä.
 

CDO osaa katsoa asiakkaan silmin


Suomi havahtui digitalisaatioon jälkijunassa, mutta on sittemmin ilahduttavasti kirinyt. Digibarometrin mukaan Suomella on maailman parhaat edellytykset hyötyä syvenevästä digitaalisuudesta. Toimeenpanossa on kuitenkin petrattavaa: samaisen barometrin mukaan varsinkaan b2b-yrityksillä ei ole ollut riittävää tuntumaa siihen, miten digitaalisuus koskettaa niiden koko kilpailukenttää.

Salesforce Suomen maajohtaja Petteri Poutiainen korostaa, että digijohtajan yritykseen tuoma muutos on nimestään ja dataan liittyvistä tehtävistään huolimatta ennen kaikkea kulttuurinen. Olen samaa mieltä: CDO on se, joka voi rikkoa organisaatioon rakentuneita siiloja ja katsoa toimintaa asiakkaan silmin. Hän voi  keskittyä siihen, millaisia kokemuksia yritys haluaa asiakkaalleen tuottaa asiakkuuden koko elinkaaren ajan – ensimmäisestä kohtaamisesta viimeiseen.

Lisäksi CDO voi osallistua tuotekehitykseen ja ottaa kantaa myös siihen, miten digitaalisuus tehostaa yrityksen omaa toimintaa.
 

CIO on peruskallio, jolle CDO rakentaa


Samaan aikaan kun digijohtajat ovat alkaneet yleistyä yrityksissä, on virinnyt keskustelua tietohallintojohtajien roolista ja tarpeellisuudesta. Itse näen, että tietohallintojohtaja eli CIO on kuin peruskallio: ilman infraa ja järjestelmään kertynyttä tietoa on vaikea tuottaa digitaalisia elämyksiä ja palveluja asiakkaille, kumppaneille ja omalle henkilöstölle. CIO on CDO:n työn mahdollistaja.

On myös esitetty näkemyksiä, että CDO-tehtävänimike jäisi vain välivaiheen ilmiöksi.  Ohimenevyyttä perustellaan sillä, että mitä lujemmin digitaalisuus ja digitaalitekniikat nivoutuvat yritysten normaaliin liiketoimintaan, sitä vähemmän enää tarvitaan erityistä CDO-titteliä kantavaa johtajaa.  
 

Tittelillä ei ole väliä mutta vastuunkantajalla on


Titteli ei olekaan tässä se juttu  –  rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Olen omassa työssäni huomannut, että joissakin yrityksissä on sekä digijohtaja CDO että tietohallintojohtaja CIO ja että joissakin yrityksissä lyhenne CIO tarkoittaakin innovaatiojohtajaa (Chief Innovation Officer). On myös yrityksiä, jotka ymmärtävät digitaalisuuden merkityksen erinomaisesti mutta jotka eivät perusta sitä varten uutta tehtävää, vaan jalostavat olemassa olevia.

Niin, titteli ei tee autuaaksi. Mutta se tekee, että yrityksessä on ihminen, jolla on kokonaisvastuu asiakaskokemuksesta. Ja hänellä pitää olla paikka johtoryhmässä, ehdottomasti.

LUE MYÖS:

CDO-katsauksemme voit ladata kokonaisuudessaan katsottavaksi tästä: