Me salesforcelaiset puhumme paljon asiakaskeskeisyydestä, sekä asiakkaan menestymisen tärkeydestä. Logiikka näiden puheiden taustalla on selkeä: ilman konkreettisia tuloksia ja selkeää asiakashyötyä ei ole asiakasta - eikä ilman asiakasta ole yritystä.

Asiakaskeskeisyyden varmistamiseksi Salesforcella työskentelee erityinen asiakkaiden menestykseen erikoistunut iskuryhmä, Customer Success Group (CSG). Sen päätehtävä on nimensä mukaisesti auttaa asiakkaita saamaan aikaan konkreettisia tuloksia Salesforcen tuotteiden avulla.

Eurooppalaisia asiakkaita varten EMEA-alueelle perustettiin vuonna 2017 erillinen graduate-ohjelma Customer Success Groupin alaisuuteen. Vuoden mittaisessa ohjelmassa koulutetaan uusia asiakaspalvelun ammattilaisia, jotka erikoistuvat erilaisiin tehtäviin.

Syyskuussa ohjelmassa aloitti yhteensä 86 vastavalmistunutta nuorta eri puolilta Eurooppaa, mukaan lukien neljä suomalaista:

JUKKA-PEKKA OVASKA, ASSOCIATE CUSTOMER SUCCESS MANAGER


“Associate Customer Success Managerina tehtäväni on tehdä yhteistyötä Salesforcen suurasiakkaiden kanssa, ja auttaa näitä saamaan mahdollisimman paljon hyötyä ostamistaan Salesforce-tuotteista ja -palveluista.

En kuitenkaan ole tekninen asiantuntija, vaan teen yhteistyötä asiakkaan liiketoiminnan ja IT-johtajien kanssa, ja koordinoin tarvittaessa Salesforcen teknisiä osaajia ratkomaan mahdollisia ongelmia.

Rooliani voisikin verrata yleislääkärin tehtävään: teen alustavan diagnoosin ja tarvittaessa lähetän asiakkaan “erikoislääkärille”, joka on erikoistunut tarkemmin rajattuun aihealueeseen.

Tehtävässäni tärkeintä on tutustua syvällisesti asiakkaan liiketoiminnan strategisiin haasteisiin ja tavoitteisiin, sekä auttaa asiakasta hyödyntämään Salesforcea näiden tavoitteiden saavuttamisessa.”


 

TIINA VAAHTIO, ASSOCIATE SUCCESS SPECIALIST


“Associate Success Specialistin roolia voi verrata Jukka-Pekan mainitsemaan erikoislääkäriin. Spesialistit toteuttavat niin sanottuja kiihdytysprojekteja (Accelerator), jotka koostuvat yleensä 2 - 5 työpajasta, joissa ratkotaan yhtä haastetta kerrallaan ja käydään läpi parhaita käytäntöjä.

Projektit on luokiteltu Salesforcen tuotteiden mukaan ja niiden sisältö on valmiiksi määritelty, mutta asiakkaan tarpeeseen mukautettu. 

Olen itse erikoistunut Einstein Analytics -tuotteeseen, ja tehtävässäni autan asiakkaitamme hyödyntämään dataa mahdollisimman tehokkaasti liiketoiminnan ohjaamisessa.”

Lisätietoja Accelerator-projekteista


 

LINDA TENHO, ASSOCIATE BUSINESS ANALYST


“Associate Business Analystina olen mukana asiakkaan Salesforce-implementointiprojekteissa, joissa rakennamme yhdessä asiakkaalle parhaan ratkaisun tiiviin yhteistyön tuloksena.

Rooliini kattaa koko implementointiprojektin asiakasratkaisun suunnittelusta käyttöönottoon. Projekti viedään läpi projektisprinttejä käyttäen.

Tehtäväni projektin aikana on linkittää liiketoiminnan tarpeet teknologisiin ratkaisuihin muun muassa erilaisten työpajojen, asiakaspolkujen ja demojen avulla sekä huolehtia ratkaisun laadusta dokumentoimalla ratkaisumallit ja testaustarpeet.

Roolissani toimin eräänlaisena arkkitehtina ja pääsen työskentelemään ja luomaan arvoa yhdessä asiakkaan eri sidosryhmien kanssa.”


 

MARLEENA KURKI, ASSOCIATE PORTFOLIO SUCCESS MANAGER


“(Associate) Portfolio Success Managerin tärkein tavoite on toimia luotettuna neuvonantajana asiakkaillemme. Tämä rooli on sukua Success Managerille, mutta lääkäriä enemmän työtäni voisi luonnehtia ‘lifestyle coachingiksi’.

Portfolio Success Manager huolehtii asiakkaiden Salesforce-alustan toiminnasta pitkällä aikajänteellä, seuraa käyttöönottoa ja lähettää edistyneen analytiikan ansiosta täsmävinkkejä jopa ennen kuin niitä osataan odottaa.

Työkalupakkiin kuuluvat myös erilaiset tapahtumat niin virtuaalisesti kuin kasvokkainkin: webinaarit, “Circles of Success” -työpajat sekä Customer Success Groupin palveluiden esittely asiakastapahtumissa.

Palkitsevinta tässä roolissa on päästä todistamaan asiakkaidemme platformille rakentamia mahtavia innovaatioita ja saada tukea heitä matkalla asennuksesta automaatioon.”

Ps. Kiinnostaako Success Graduate -ohjelma? Tiina ja Linda ovat tavattavissa toukokuussa järjestettävässä Salesforce Basecamp -tapahtumassa ja keskustelevat aiheesta mielellään.

LUE MYÖS: