Teolliset tuottajat ja valmistajat käyvät läpi muodonmuutosta kohti asiakaskeskeistä palveluyritystä. Matkalla tulevaisuuteen niiden on hallittava monia haasteita, jotka johtuvat ikärakenteesta, teknologiasta, yritysjärjestelyistä ja poliittisesta ympäristöstä.

Bloggasin helmikuussa siit√§, miten asiakkaiden k√§ytt√§ytyminen ja uudenlaiset odotukset velvoittavat perinteisi√§ teollisuusyrityksi√§ muuttamaan toimintaansa ja p√§ivitt√§m√§√§n liiketoimintaansa 2020-luvulle. Viittasin tuolloin Creating a new future. How Digital Transformation Will Remake Customer Experience Within the Manufacturing Industry -raporttiin, jossa k√§yd√§√§n l√§pi digitaalista transformaatiota nimenomaan valmistavan teollisuuden n√§k√∂vinkkelist√§. 

Tuossa samaisessa raportissa pohdiskellaan myös sitä, millaiset megatrendit vaikuttavat teollisuusyritysten toimintaan. Ja miten käytännössä toimitaan, kun vanhat ajattelumallit kaipaavat ravistelua.

Lähtökohdat uudistumiselle ovat sinänsä hyvät, sillä teollisuusyrityksissä on totuttu tehostamaan ja jatkuvasti kehittämään toimintaa. Nyt fokus pitää siirtää uusiin toimintatapoihin ja teknologioihin sekä liiketoimintaympäristöstä kumpuavien haasteiden ratkaisemiseen. Ja varsinkin nyt, kun koronaviruksen kaltaiset mustat joutsenet ravistelevat maailmaa tavalla, johon kukaan ei ole osannut varautua.

Katsotaanpa hieman lis√§√§ n√§it√§ haasteita. 

Uudet sukupolvet vaativat enemmän


Ty√∂ntekij√∂iden ja asiakkaiden keski-ik√§ laskee, kun suuret ik√§luokat siirtyv√§t el√§kkeelle. Jo l√§hes kolmasosa yritysten asiakkaista on 20‚Äď30-vuotiaita, eli niin sanottuja milleniaaleja. T√§m√§ sukupolvi odottaa eri asioita ja toimii eri tavoin kuin perinteisess√§ teollisuudessa on totuttu. 

Tyypillinen 50-vuotias myyj√§ kohtaa paljon haasteita asioidessaan digisukupolven kanssa.  Nuoret haluavat k√§ytt√§√§ useita asiakaspalvelukanavia samaan aikaan ja saada v√§litt√∂m√§sti vastauksen kysymyksiins√§. Lis√§ksi asiakaspalvelun pit√§√§ toimia joustavasti, nopeasti ja ketter√§sti. T√§ss√§ korostuvat my√∂s maantieteelliset painotukset: esimerkiksi Kiinassa dominoiva WeChat on k√§yt√§nn√∂ss√§ ainoa kanava, jonka kautta kommunikoidaan ja tehd√§√§n kauppaa.

Teollisuusyritykset tarvitsevat nuorempia työntekijöitä, jotka ovat sinut uusien teknologioiden kanssa. Näiden rekrytointi töihin on haaste, koska teollisuusyritykset eivät usein ole houkuttelevia työpaikkoja nuorille ja dynaamisille osaajille. Heitä kuitenkin tarvitaan digiloikan ottamiseksi.
 

LUE MY√ĖS ‚Ėļ 10 kriittist√§ taitoa, jotka asiakaspalvelutiimisi tarvitsee viimeist√§√§n vuonna 2022 ūüéĮ
 

Teknologiaosaaminen kaipaa kehittämistä


Jotta teollisuus saa nuoria t√∂ihin ja pystyy pit√§m√§√§n heist√§ kiinni, on yritysten muututtava moderneiksi ja joustaviksi. Mutta pelkk√§ nuorten houkuttelu teollisuusyritysten leipiin ei riit√§. 

Kaikille ty√∂ntekij√∂ille on pystytt√§v√§ opettamaan uusia ty√∂tapoja, teknisi√§ j√§rjestelmi√§ ja asiakaskeskeinen toimintamalli ‚Äď eli jopa kokonaan uusi ajattelutapa. Toisaalta my√∂s ty√∂ntekij√§n oma vastuu osaamisen kehitt√§misess√§ korostuu. Voi jopa ajatella, ett√§ uuden oppimisesta tulee kansalaisvelvollisuus.

Nykyteknologia helpottaa laajamittaista datan keräämistä ja analysointia. Moni asiakasyritys, jonka kanssa työskentelen, kertoo että heillä on mittavat määrät dataa, mutta heiltä puuttuu vielä osaaminen siitä, miten datasta voidaan jalostaa informaatiota tai vieläpä ymmärrystä

Työntekijät tarvitsevatkin erityisesti datalukutaitoa, josta on hyötyä niin heille itselleen kuin yritykselle. Kun datalukutaito on hyvä, työntekijän on helppo perustella omat päätökset. Yritykset voivat datan avulla muodostaa näkemyksen, jonka perusteella voidaan kehittää liiketoimintaa.

T√§m√§ kehitys on v√§ist√§m√§t√∂n, mik√§ asettaa haasteita yritysten kulttuurille ja toimintatavoille. Muutos on ihmismielelle vaikeaa, ja kaikki uusi her√§tt√§√§ aina vastustusta. Kun on tottunut tekem√§√§n vuosikymmeni√§ asiat samalla tavalla, ei ole v√§ltt√§m√§tt√§ helppoa sopeutua isoihin muutoksiin. 
 

LUE MY√ĖS ‚Ėļ Vuoden CIO Janne Puustinen: IT on kasvun mahdollistaja
 

Miten hallitaan yritysjärjestelyt?


Suuret yritysfuusiot, kuten konepajayhtiö Metson ja kaivos- ja metalliteknologiayhtiö Outotecin yhdistyminen Suomessa, pistävät uusiksi valmistus- ja jakeluketjujen väliset suhteet. Tällaisten yritysjärjestelyn osapuolilla voi olla päällekkäisyyksiä omissa toiminnoissaan, asiakkaissa ja toimitusketjuissa. Kokonaisuuden kartoittaminen vaatii aikaa ja resursseja.

Yhdysvaltalaisen tiede- ja teknologiateollisuuden laitteita valmistavan Danaherin strategiana on kasvaa yrityskauppojen avulla. Uudet hankinnat ovat tuoneet yli 50 prosenttia liikevaihdosta viimeisen seitsemän vuoden aikana. Vaikka Danaher hallitsee yritysportfoliotaan hajautetusti, jokaisen yritysoston yhteydessä käydään läpi toimittajat, jakelijat ja asiakkaat. Saman mittakaavan muutos on meneillään Wärtsilässä, jossa noin puolet liikevaihdosta tulee muista kuin moottoreista.

Kahden suuren organisaation yhdistäminen tekee aina jakelu- ja toimitusketjuista entistä monimutkaisempia. Siitä huolimatta viestinnän ja vuorovaikutuksen pitää olla asiakkaiden kanssa selkeää ja yksinkertaista. Tavoitteena on se, että loppuasiakas kokee tuotetta tilatessaan asioivansa kyseisen tuotteen valmistajan kanssa.
 

LUE MY√ĖS ‚Ėļ Q&A: Paavo Kotinurmi - Miten W√§rtsil√§ss√§ suhtaudutaan kokeilukulttuuriin?
 

Globalisaatio luo epävarmuutta


Suurin osa teollisuudesta on tottunut globaaliin liiketoimintaympäristöön. Ne laskevat valmistuskustannuksia ulkoistamalla tuotantoa, kuten valamista ja takomista edullisempien työkustannusten maihin.

Nykyisin suurin osa valmistuskapasiteetista on Aasiassa ja EMEA-maissa. Logistisia ketjuja pit√§√§ mietti√§ t√§ysin uudella tavalla, sill√§ poliittiset muutokset ‚Äď erityisesti Yhdysvalloissa ‚Äď kannustamaan tuomaan tuotantoa takaisin sek√§ luonnonkatastrofit Kiinassa ja Intiassa miettim√§√§n toimittajaverkoston haavoittuvuutta.

Esimerkiksi muutokset Yhdysvaltojen ja Kiinan välisissä kauppasopimuksissa ovat aiheuttaneet päänsärkyä ja kustannusten kasvua. Siksi yritysten on täytynyt etsiä uusia toimittajia tai edullisempia tuotantotapoja.

Geopoliittiset epävarmuudet ovat tehneet monikansallisten yritysten liiketoiminnasta monimutkaisempaa. Ne ovat käyttäneet huomattavia summia logistiikan ja toimitusketjun virtaviivaistamiseen. Mahdolliset muutokset kauppasopimuksissa, tullitariffeissa ja poliittisissa olosuhteissa ovat iso riski kaikissa kaikkialla maailmassa.

Kaikki neljä trendiä tuottavat tuskaa lyhyellä aikavälillä, mutta niiden ansiosta perinteisestä teollisuudesta voi kasvaa asiakaskeskeisiä ja dataohjautuvia yrityksiä. Se edellyttää, että teollisuusyritykset alkavat ajatella itseään ensisijaisesti digitaalisina teknologiayrityksiä. Kehityksen lopputulos voi olla yllätys yrityksille itselleenkin.
 

LUE MY√ĖS:

‚Ėļ Asiakasvallankumous muuttaa my√∂s perinteisen teollisen liiketoiminnan ūüŹ≠

‚Ėļ Asiakaskeskeinen organisaatio p√§√§st√§√§ irti tuote- ja palvelukeskeisyydest√§

‚Ėļ Subscription Economy - matka tuotetaloudesta tilaustalouteen