Millaiset teollisuuden trendit vaikuttavat yritysten isoihin linjoihin juuri nyt? Entä miten käytännössä pitäisi toimia, jotta vanhat ajattelumallit saisi päivittymään tähän päivään? Seuraavaksi luvassa viisi ajankohtaista nostoa aiheesta! 🖐️

Teollisuusyrityksissä on aina kehitetty työtä ja valmistusprosesseja. Tämän päivän uudistushankkeet ulottuvat pidemmälle, kuten datan hyödyntämiseen, palveluliiketoimintaan ja räätälöityjen tuotteiden kauppaan. Tulevaisuuden toimitusketjut näyttävät aika erilaisilta kuin ne, joihin olemme tottuneet.

“Jotain tarttis tehdä” -tilanne saattaa puskea muutokseen pakon edessä, mutta moni firma on yksinkertaisesti alkanut oivaltaa, miten iso kilpailuvaltti onkaan yhdistää digitalisaatio asiakaskeskeisyyteen.

Katsotaanpa tarkemmin, mitä on meneillään juuri nyt. 🧐

 

LUE MYÖS ► Kun hissit nousivat pilveen – KONEen liiketoiminnan digitaalinen aikakausi

 

1. Uudet sukupolvet vaativat enemmän


Työntekijöiden ja asiakkaiden keski-ikä alkoi laskea nopeasti sen jälkeen, kun suuret ikäluokat siirtyivät eläkkeelle. Millenniaalit ovat globaalisti jo työpaikkojen suurin ikäpolvi, ja vuonna 2025 heidän osuutensa työvoimasta tulee olemaan arviolta 75 %. He odottavat aiempiin ikäluokkiin verrattuna eri asioita, seuraavista sukupolvista puhumattakaan.

Nuoremmat asiakkaat haluavat käyttää useita asiakaspalvelukanavia samaan aikaan ja saada välittömästi vastauksen kysymyksiinsä. Asiakaspalvelun pitää toimia joustavasti, nopeasti ja ketterästi. Tässä korostuvat myös maantieteelliset painotukset: esimerkiksi Aasian markkinoilla somekanavien paletti näyttää erilaiselta kuin Euroopassa.

Teollisuusyritykset tarvitsevat nuorempia työntekijöitä, jotka ovat sinut uusien teknologioiden kanssa. Heidän rekrytointinsa voi olla haaste, jos perinteisen teollisuusyrityksen digitaalinen osaaminen ja työkalut eivät ole vielä riittävällä tasolla. 

 

LUE MYÖS ► Voittajatiimi yhdistää erilaiset taustat – Mitä diversiteetti tarkoittaa?

 

2. Data kuuluu kaikkien työpisteille


Ei vain nuorille, vaan kaikille työntekijöille on pystyttävä opettamaan uusia työtapoja, teknisiä järjestelmiä ja asiakaskeskeinen toimintamalli – eli jopa kokonaan uusi ajattelutapa. Erikoistuneet asiakassegmentit vaativat tiivistä tukea monimutkaisten ostopolkujen aikana, kuten Vaisala tietää.

Moni asiakasyritys, jonka kanssa työskentelen, kertoo että heillä on mittavat määrät dataa, mutta heiltä puuttuu vielä osaaminen siitä, miten dataa voisi muuntaa joksikin ymmärrettäväksi ja hyödylliseksi.

Työnantaja voi tehdä parhaansa ja antaa uusien taitojen opiskeluun helpot puitteet. Datan hyödyntäminen ei silti vaadi erillistä tutkintoa aiheesta, sillä nykyteknologia helpottaa työtä tarjoten mm. tekoälyllä rikastettuja näkymiä asiakkaan tarpeisiin. Tästä on kokemusta esimerkiksi Schneider Electricilla

Eräs teollisuuden trendeistä on siis se, että työntekijät tarvitsevat selkeämpiä datanäkymiä ja datalukutaitoa. Kun datalukutaito on hyvä, työntekijän on helppo perustella omat päätöksensä. Yritykset taas voivat datan avulla muodostaa näkemyksiä liiketoiminnan kehittämiseen.

 

3. Räätälöinti höllää asiakkaan kukkaronnyörejä


Liikevoittoa ja kilpailuetua tavoitellaan jatkossa entistä pidemmälle jalostettujen ja asiakaskohtaisesti räätälöityjen tuotteiden avulla. Tähän trendiin tarttuneita teollisuuden yrityksiä yhdistää eräs juttu, jonka ehkä arvaatkin jo: ne asettavat asiakkaan kaiken toimintansa valokeilaan. Kun asiakas saa juuri hänen tarpeisiinsa kehitettyjä tuotteita, hän on valmis myös maksamaan tuotteesta enemmän. 

Mitä muutos sitten vaatii yrityksen näkökulmasta? On aika ottaa omiin käsiin sellaiset toiminnot, joissa ennen on luotettu pelkästään yhteistyökumppaniverkostoon. Ideana on, että asiakas saa kaikki tuotteen käyttöön, ostamiseen ja huoltoon liittyvät vastaukset ja avun samasta paikasta. 

Ja kun keräät palautetta ja kokemuksia suoraan asiakkailta, on nopeaa ja tehokasta kehittää uusia tuotteita ja lisäpalveluita. Jakeluverkostokaan ei toki häviä mihinkään – suhteita yhteistyökumppaneihin voi päin vastoin tiivistää ja luoda lisää arvoa koko ketjuun.

Aivan kuten finanssialalla, myös teollisuudessa kilpailu on kovaa, sillä markkinoille tulee yhä enemmän uusia, nälkäisiä ja nuoria toimijoita. Heillä on perinteikkäisiin teollisuusyhtiöihin verrattuna aivan erilaiset valmiudet ja lähtökohdat ottaa käyttöön digiteknologiaa ja hyödyntää sitä asiakassuhteissa. Vaikka pitkää historiaa kantavat yritykset ovat hitaita muuttumaan, on niillä kuitenkin yksi iso etu uusiin toimijoihin verrattuna: pitkältä ajalta kertynyt tieto ja osaaminen tuotteesta ja sen käytöstä.

 

LUE MYÖS ► Asiakaskeskeinen strategia teollisuusyrityksen kilpailuetuna

 

4. Yritysjärjestelyissä avoimuus punnitaan


Kaikki pyristelevät eroon siiloutumisesta, mutta ihan erityisen pinnalla kysymys on suurten yritysten fuusioissa. Ihmisten ja yrityskulttuurien lisäksi on saatava järjestelmät juttelemaan keskenään. Esimerkiksi Metso Outotec on saavuttanut jo paljon pyrkiessään myynnin ja markkinoinnin yhteispeliin läpi uuden, suuren yhtiön. 

Yritysjärjestelyn osapuolilla voi olla päällekkäisyyksiä omissa toiminnoissaan, asiakkaissa ja toimitusketjuissa. Kokonaisuuden kartoittaminen vaatii aikaa ja resursseja, mutta lopputulos palkitsee.

Kahden suuren organisaation yhdistäminen tekee aina jakelu- ja toimitusketjuista entistä monimutkaisempia. Siitä huolimatta viestinnän ja vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa pitää olla selkeää ja yksinkertaista. Tavoitteeksi kannattaa asettaa se, että loppuasiakas kokee tuotetta tilatessaan asioivansa kyseisen tuotteen valmistajan kanssa.

 

LUE MYÖS ► Tehoa teollisuusyrityksen tuottavuuteen CRM-järjestelmällä

 

5. Globaalit riskit, paikalliset ratkaisut


Suurin osa teollisuudesta on jo täysin tottunut maailmanlaajuiseen liiketoimintaympäristöön. Valmistuskustannuksia, kuten valamista ja takomista, on pitkään pyritty alentamaan ulkoistamalla tuotantoa edullisempien työkustannusten maihin.

Nyt teollisuus on saanut huomata kantapään kautta, että logistisia ketjuja pitää miettiä nopeastikin uusiksi, kun vastassa on ennakoimattomia, ulkopuolelta tulevia muutoksia. Uusien toimittajien etsiminen on varmasti ensimmäinen mieleen tuleva ratkaisukeino, mutta pidemmällä jänteellä kannattaa tarkastella koko liiketoimintaa.

Voisiko tulevaisuus olla toisenlainen? Pelkällä tuotteella kilpailu on koko ajan vaikeampaa, kun asiakkaiden ulottuvilla ovat kaikki globaalit vaihtoehdot. Tuotannon palauttaminen takaisin yrityksen kotimaahan lisää kykyä reagoida yllättäviin tilanteisiin. Se on mahdollista silloin, jos liikevoitto alkaa muodostua muista asioista kuin mahdollisimman halvoista tuotantokuluista.

Asiakkaalle lisäarvoa tuottavat palvelut kytkeytyvät tämän artikkelin aiempiin kohtiin. Niitä voivat olla esimerkiksi:
 

💡 Tuotteen ylläpito ja huolto asiakkaan puolesta asiakkaan toimipisteessä

💡 Räätälöityjen asiakaskohtaisten tuoteominaisuuksien tarjoaminen

💡 Tuotteeseen asennetut järjestelmät, mittalaitteet ja analyysityökalut, joiden avulla voidaan kerätä dataa ja tietoa tuotteen toiminnasta reaaliaikaisesti. 

 


 

Perinteisen valmistavan teollisuuden näkökulmasta ajattelutavan muutos on aika iso – onhan asiat tehty jo vuosikymmeniä kuten ennenkin. Että nytkö pitäisi yhtäkkiä nähdä itsensä digitaalisena teknologiayrityksenä? 

Ihmismielelle muutos on aina vaikeaa, mutta mahdotonta se ei ole. Tässä artikkelissa listattuihin teollisuuden trendeihin voit tarttua näkökulma kerrallaan.

Rohkaisen kokeilemaan – lopputulos voi olla yllätys itsellesikin!

 

Tutustu Salesforcen mahdollisuuksiin teollisuusyrityksille

 

LUE MYÖS:

Kulttuuri ja kunnianhimoiset tavoitteet ohjaavat Wärtsilän markkinointia

Kuinka teknologiapelko kesytetään? Markkinointi ja myynti muuttuvat uuden osaamisen mukana

► Viessmann Refrigeration tuo lämpimät liidit kylmälaitteiden luo