Kun markkinoinnin ammattilaisilta ympäri maailman kysytään, mistä kenkä puristaa alalla eniten, he eivät epäröi vastauksissaan. Valtavan datamäärän hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla haastaa alan työntekijöitä eniten. Tässä artikkelissa esittelemme 3 yleistä dataan liittyvää haastetta, joita markkinoijat kohtaavat tänä päivänä.

Digitalisaatio etenee vauhdilla, ja se vaikuttaa useimpien yritysten suunnitelmiin ja strategioihin – eikä vähiten markkinoinnin saralla. Nykyään asiakkaat ovat tottuneet asioimaan verkon eri kanavissa, uudet teknologiat muuttuvat jatkuvasti, ja yritysten on omaksuttava digitalisaatio kaikessa toiminnassaan. Kaiken tämän keskellä markkinoinnin ammattilaisten on oltava digitaalisen muutoksen eturintamassa ja kyettävä sopeutumaan päivittäin muuttuvaan todellisuuteen.

Markkinointialalla työskentely on näinä aikoina sekä jännittävää että haastavaa. Data on noussut keskipisteeksi suuressa osassa markkinointityötä, ja se luo loistavia mahdollisuuksia kasvun edistämiseen ja asiakassuhteiden kehittämiseen.

Datan kerääminen ja sen valtavan potentiaalin hyödyntäminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Vain 33 % markkinoinnin ammattilaisista kertoo saavansa käsityksen tarjolla olevasta datasta riittävän nopeasti tehdäkseen oikeita päätöksiä. Ja kuitenkin, datan määrän ja monimuotoisuuden kasvaessa sekä uusien tietosuojasäädösten ilmaantuessa on entistä tärkeämpää saada markkinointidatasta kaikki irti. Jatka lukemista niin saat selville, minkä kolmen dataan liittyvän haasteen kanssa markkinoinnin ammattilaiset nykyään kamppailevat.

 

1. Resurssien ja prosessien puute haittaa arviointia


Luotettava data on yksi markkinoijien tärkeimmistä aseista kamppailussa digitaalisella pelikentällä. Lähes neljä viidestä markkinoinnin ammattilaisesta pitää dataa keskeisenä tekijänä kasvun ja hyvien asiakaskokemusten tuottamisessa. 

Vaikka datalla on keskeinen rooli päätöksenteossa, on monilla yrityksillä vaikeuksia saada otetta luotettavasta tiedosta. 80 % markkinoinnin ammattilaisista onkin sitä mieltä, että heidän tulisi kehittää osaamistaan markkinointi-investointien ROI:n seuraamisessa.

Työntekijäresurssit ja manuaalinen datan integrointi ovat suurimmat haasteet markkinointitoimenpiteiden arvioinnissa. Ja vaikka analytiikkateknologiaan panostetaan, vain 51 prosentilla markkinointitiimeistä on analytiikkaan erikoistunutta henkilöstöä. Kuinka yritysten tulisi siis ratkaista tämä ongelma? Tässä kohtaa tekoäly ja automaatio astuvat kuvaan. Näiden työkalujen avulla yritysten manuaaliset datan integrointi- ja analyysiprosessit voidaan toteuttaa nopeammin. Tämä vuorostaan vapauttaa resursseja luovaan ja strategiseen markkinointityöhön.

 

2. Aiempien kokemusten soveltaminen on haastavaa


Datalähtöinen markkinointi ei ala toimia yhdessä yössä. Se edellyttää muutosta koko yrityskulttuurissa, ja siksi monet markkinoinnin ammattilaiset kokevatkin tien kohti datalähtöistä markkinointia olevan kuoppainen. Tutkimuksemme osoittaa, että erityisesti seuraavat kolme osa-aluetta ovat haastavia data-analytiikan parissa työskenteleville markkinoijille:

  • Aiempien kokemusten soveltaminen markkinointistrategioihin

  • Markkinointi-investointien linkittäminen liiketoiminnan tuloksiin

  • Kampanjoiden optimointi reaaliajassa

 

Monet näistä markkinoijien kokemista haasteista voidaan ratkaista keskittämällä koko organisaation data yhteen paikkaan. Lisäksi on tärkeä ymmärtää, että tietoja on myös jaettava koko organisaation sisällä, jotta markkinointipanostukset voidaan linkittää liiketoiminnan tuloksiin.

 

3. Puutteellinen yleiskuva monikanavaisesta markkinoinnista


Kuten edellisessä kappaleessa mainitsemme, keskitetty data on olennaisen tärkeää yritykselle, joka haluaa toteuttaa datalähtöistä markkinointia. Ja tähän vahvasti liittyen: on selvää, että markkinoijat pitävät keskitettyä datanäkymää tärkeänä osana tätä palapeliä. Jopa 98 % tutkimukseemme vastanneista markkinoijista korostaa, miten tärkeää on saada täydellinen, keskitetty datanäkymä kaikesta yrityksen monikanavaisesta markkinoinnista. Tästä huolimatta 71 % markkinoijista arvioi monikanavaista markkinointiaan edelleen siilomaisesti.

Datan integrointi ja käsittely ovat yleisiä kompastuskiviä, jotka estävät saamasta johdonmukaista yleiskuvaa markkinointitoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Kun analytiikka kattaa useiden osastojen markkinointitoimenpiteet, voi erilaisten tietolähteiden yhdistäminen olla haastavaa.

Jotta markkinoinnin ammattilaiset voivat käyttää dataa analyyseissään, on heidän syötettävä se datamalliin, luokiteltava tiedot ja varmistettava datan laatu. Tällöin voi olla hyödyllistä käyttää alustaa, joka yhdistää kaiken datan eri osastoilta. Tutkimuksemme kuitenkin osoittaa, että kaikki eivät näitä menetelmiä käytä. Vain noin puolet kyselyyn osallistuneista markkinoijista kertoo suorittavansa laatutarkastusten ja datamallien kartoitusten kaltaisia tehtäviä. Tällä osa-alueella on siis selvästi parantamisen varaa.

 

Tutustu uusimpiin markkinoinnin trendeihin


On selvää, että data tuo markkinointialalle merkittäviä mahdollisuuksia, mutta samalla myös haasteita. Tässä blogikirjoituksessa annoimme hieman esimakua tutkimuksemme paljastamista monista näkökulmista ja oivalluksista. Jos olet utelias saamaan lisää tietoa, voit tutustua täällä Marketing Intelligence -raporttimme tuloksiin.

 

Lue myös: Mikä CDP? Markkinijan opas data-alustan valintaan

Markkinointipäättäjä, mitä teet, kun kolmannen osapuolen evästeiden tuki päättyy?

10 kiinnostavinta markkinoinnin trendiä juuri nyt 🤩