Lue vaiheittainen opas tiimin, tavoitteiden ja etenemissuunnitelmien järjestämiseen kivutonta digitalisaatiota varten!

Digitaalinen myymäläsi ei ole ainoa asia, joka muuttuu verkkokaupankäynnin myötä. Kun luot, päivität tai laajennat tarjontaasi verkossa, yrityksesi organisaatiorakenteen on muututtava sen mukana.

Muutos kuitenkin kannattaa, sillä se tehostaa yrityksen toimintaa, nopeuttaa markkinoille pääsyä ja auttaa vastaamaan paremmin asiakkaiden odotuksiin. Itse asiassa digitaalisesti kypsät yritykset raportoivat noin kolme kertaa todennäköisemmin liikevaihdon vuotuisesta kasvusta ja huomattavasti alansa keskiarvoa suuremmista nettovoittomarginaaleista.

Tämä opas esittelee sinulle tärkeimmät vaiheet, joiden kautta voit järjestää tiimisi uudelleen kaupallista menestystä varten.

 

Vaihe 1: Arvioi, miten yrityksesi toimii


Jokainen brändi on ainutlaatuinen, joten jokaisella on myös erilaiset verkkokauppakäytännöt. Pienemmissä verkkokaupan startup-yrityksissä yksi tiimi saattaa päättää koko brändiä koskevista asioista. Suuret yritykset taas voivat toteuttaa erilaisia kaupallisia hankkeita, jotka näyttävät ja tuntuvat täysin erilaisilta eri maantieteellisissä tai liiketoiminnallisissa kokonaisuuksissa.

Kun arvioit organisaatiosi kykyä menestyä verkkokaupassa, kannattaa ensin ottaa askel taaksepäin ja tarkastella, miten yrityksesi on tällä hetkellä organisoitu – ja miten sen rakenne kehittyy tulevaisuudessa.

Mieti ensin, montako brändiä sinulla on, ja toimitko useilla eri maantieteellisillä alueilla. On myös tärkeää tunnistaa oma kasvustrategia (kuten kansainvälistymispyrkimykset) ja mahdolliset pitkän aikavälin tavoitteet, jotka on otettava huomioon etenemissuunnitelmassa.

Näiden seikkojen avulla voit määrittää, mikä organisaatiomalli sopii parhaiten yrityksellesi. Tutkimustemme perusteella brändit kuuluvat tyypillisesti johonkin neljästä organisaatioluokasta. Valitse luokka, joka kuvaa parhaiten yritystäsi tänään (tai millaisen haluat sen olevan tulevaisuudessa) ja tutustu eri toimintatapoihin järjestäessäsi tiimiäsi menestystä varten:

 

Brändi, jolla ei ole maailmanlaajuista näkyvyyttä tai se on hyvin vähäistä

Keskitetty malli

Keskitetty malli toimii parhaiten, kun yksi tiimi koordinoi kaikkia liiketoimintayksiköiden digitaalisia toimintoja, kuten tuotekäsittelyä, markkinointia, hakukoneoptimointia, analytiikkaa ja kehitystä. Useimmat pienet verkkokauppayritykset käyttävät tätä mallia. Esimerkiksi yhden brändin suoraan kuluttajille (D2C) -periaatetta noudattavat startup-yritykset voivat ottaa käyttöön keskitetyn mallin, jonka avulla verkkokaupan voi perustaa helposti jo ennen täyttä digitaalista kypsyyttä.

Keskitetyn mallin edut ja haitat

➕ Yhtenäinen ja keskittynyt tiimi, jolla on selkeä visio 

➖ Skaalaus on vaikeaa, jos ja kun laajennat uusille maantieteellisille alueille tai lisäät uusia brändejä

 

Brändi, jolla on vahva maailmanlaajuinen näkyvyys tai useita itsenäisiä brändejä

Hajautettu malli

Yrityksissä, joilla on useita brändejä, kukin liiketoimintayksikkö johtaa tyypillisesti omaa digitaalista strategiaansa ja on vastuussa vain omista hankkeistaan. Otetaan esimerkiksi suuri holding-yhtiö, jolla on useita selvästi erilaisia brändejä yhdessä valikoimassa. Hajautetussa mallissa jokainen brändi voi toimia itsenäisesti ja jokaista sivustoa voidaan hallita erikseen – ilman UX-suunnittelun, ominaisuuksien, toimintojen ja integroinnin yhdenmukaisuutta. Jos yksittäinen brändi toimii useilla maantieteellisillä alueilla hajautetussa mallissa, kunkin alueen tiimit voivat toimia itsenäisesti luodakseen ainutlaatuisia, lokalisoituja kaupankäyntikokemuksia.

Hajautetun mallin edut ja haitat

➕ Tarjoaa vapauden yrityksille, joilla on useita eri brändejä ja maantieteellisiä toimialueita

➖ Voi olla haasteellinen brändeille, jotka haluavat yhtenäisen strategian eri liiketoimintayksiköissä

 

Useita brändejä, joiden maailmanlaajuinen näkyvyys on vähäistä

Osaamiskeskus

Osaamiskeskus on yleensä digiasiantuntijoiden ryhmä, joka testaa, ottaa käyttöön ja hallinnoi tekniikoita – usein markkinointilähtöisesti. Tämän tiimin päätehtävänä on kehittää ohjeita ja suosituksia organisaation kaikille liiketoimintayksiköille. Tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta ja hyödyntää digitaalista tekniikkaa kilpailuedun saavuttamiseksi.

Osaamiskeskusmallin edut ja haitat:

➕ Tarjoaa jatkuvuutta erilaisille brändeille ja maantieteellisille alueille

➖ Lisää liiketoimintayksiköiden yhtenäisyyttä, mikä voi haitata brändien autonomiaa

 

Useita yhtenäisiä brändejä, joilla on vahva maailmanlaajuinen näkyvyys

Hybridimalli

Hybridimalli perustuu hajautetun mallin mahdollistamaan brändiautonomiaan ja yhdistää sen osaamiskeskuksen valvontaan ja yleisohjaukseen. Tästä syntyy organisaatiorakenne, jossa erilliset brändit voivat tarjota ainutlaatuisia kokemuksia ja jossa samalla noudatetaan keskitetyn asiantuntijatiimin laatimia suosituksia.

Hybridimallin edut ja haitat

➕ Brändit saavat strategista ohjausta, mutta ne pystyvät silti säilyttämään autonomian

➖ Kitkan ja kalliiden kustannusten mahdollisuus, jos brändit eivät mukaudu suosituksiin

 

Vaihe 2: Laadi etenemissuunnitelma


Riippumatta siitä, mikä organisaatiomalli sopii parhaiten yrityksellesi, vahva ja yksityiskohtainen verkkokaupan etenemissuunnitelma auttaa sinua menestymään ja saavuttamaan tavoitteesi. Määritä, mitkä ominaisuudet ovat MVP-tuotteen (Minimum Viable Product) kannalta välttämättömiä ja valitse sitten, mihin sijoitat resurssisi ajan myötä.

Aloita kokonaistavoitteista – määritä kaupan kasvutavoitteiden yksityiskohdat ja menestyksen mittarit. Oletko vasta aloittamassa DTC-matkaasi ja haluat julkaista sivuston? Vai onko kyseessä jo valmis organisaatio, jonka tavoitteena on käynnistää uusia hankkeita, kuten verkko-ostaminen, tilauksen noutaminen liikkeestä tai uusi mobiilisovellus?

Kun olet valinnut tavoitteesi, mieti, kuinka aggressiivisen teknologiasuunnitelman tarvitset ja kuinka usein aiot tehdä päivityksiä:

Uuden toiminnon käyttöönotto tai olemassa olevan kehittäminen

Uusi toteutus tai uudelleensuunnittelu

Tällaiset suuret projektit alkavat alustaratkaisun valinnalla ja liiketoimintavaatimusten sekä haluttujen ominaisuuksien kehittämisellä. Sinun on otettava huomioon kaikki verkkokaupan toiminnot, kuten ostoskorin suunnitteluvaatimukset ja kolmansien osapuolten integroinnit esimerkiksi luokituksia ja arvosteluja varten.

Kun uusi toteutus tai uudelleensuunnittelu lähestyy, on järkevää harkita kokeneiden järjestelmien integroinnin (SI) asiantuntijoiden tuomista avuksi. Jos hyödynnät tällä hetkellä Direct-To-Consumer-mallia, kumppanuus SI-asiantuntijan kanssa voi auttaa vapauttamaan sisäisen kehitystiimin hallinnoimaan verkkokaupan päivittäistä toimintaa.

Olemassa olevan sivuston optimointi jatkuvien huomattavien päivitysten avulla

Kohtalainen tahti (kuukausittaiset julkaisut)

Jos UX/UI-järjestelmään, ominaisuuksiin ja toimintoihin on tehtävä merkittäviä muutoksia sivustosi käyttökokemuksen optimoimiseksi, uusia julkaisuja on tiedossa useammin – kuukausittain tai jopa viikoittain. Kaikkien yrityksen esittämien pyyntöjen toteuttamiseen saatetaan tarvita jatkuvaa toimitusmallia. Mahdollisia muutoksia voivat olla muun muassa sisältö ja kampanjat sekä uudet toimintojen parannukset, palvelut ja kolmansien osapuolten integroinnit.

Uusien ja innovatiivisten käyttötapausten mahdollisimman nopea käyttöönotto

Aggressiivinen tahti (viikoittaiset julkaisut)

Uusien ja innovatiivisten käyttötapausten (kuten headless-sovellusten ja laaja-alaisten omnichannel-hankkeiden) käyttöönottamiseen pyrkivät brändit tulevat hyödyntämään etenemissuunnitelmaasi nopealla ja jatkuvalla tahdilla. Tällaisia digitaalisia muutoksia on tuettava hyvin määrätietoisesti, mikä edellyttää tiimiltä osaamista tietojen, analytiikan ja jatkuvan testauksen kanssa.

 

Vaihe 3: Hahmota kehitysresurssit


Kun olet sovittanut tavoitteesi etenemissuunnitelmaasi, on aika arvioida kehitysresursseja. Käytettävissä olevien resurssien ymmärtäminen on tärkeää verkkokaupankäynnin onnistumiselle – olipa kyseessä sitten uusi verkkokauppa tai jo olemassa olevan sivuston optimointi. Etenemissuunnitelma ja aikajana ovat tiimisi taitojen, kykyjen ja kaistanleveyden varassa, joten on tärkeää pysyä tilanteen tasalla.

Mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten yrityksesi nykyisiä kehitysresursseja?

 

Järjestelmäintegroija (SI) -kumppanit toteuttavat kaikki yrityksesi ohjelmistokehitystarpeet

Vähäiset kehitysresurssit

Brändit, joilla on vähemmän kehitysresursseja tai jotka käyttävät SI-asiantuntijoita, hyötyvät SFRA-myymäläreferenssiarkkitehtuurin mahdollistamasta nopeasta innovoinnista. Tässä arkkitehtuurissa on valmiiksi rakennettuja malleja ja valmiita työkaluja, joiden avulla pieni – mutta mahtava – kehittäjätiimi saa nopeasti pääsyn markkinoille ja voi hallita Front-End-kokemuksia.

Vaikka jokainen yritys onkin ainutlaatuinen ja jokaisella on oma tahti ja omat digitalisaatiotavoitteet, niin SFRA-minimikehitystiimi tarvitsee yleensä aina:

 • 2 FTE React- / javascript-kehittäjää
 • 1–2 FTE Backend SFCC -kehittäjää
 • 1–2 tuotepäällikköä
 • 1 luovuus-/UX-vastaavan
 • 1 laadunvarmistus-/regressiotestausvastaavan
 • 1 kehitys-/SEC-/toimintovastaavan

Yritykselläsi on vahva talon sisäinen tekninen tiimi, joka toteuttaa osan verkkokauppaan liittyvistä innovaatioista

Keskikokoiset kehitysresurssit

Jos sinulla on vahva tekninen tiimi yrityksen sisällä, Progressive Web App (PWA) -paketti voi auttaa maksimoimaan kehittäjien tuottavuuden ja skaalauksen verkkokauppaa varten. PWA-pakettien avulla brändit voivat tarjota nopeita, sovelluksen tavoin toimivia verkkokauppakokemuksia kaikissa laitteissa. PWA-paketin avulla tiimit saavat valmiin, itsenäisen myymäläympäristön. Tämä tarkoittaa Headless-kaupankäynnin etuja ilman siihen liittyviä kuluja ja riskejä.

PWA-minimikehitystiimi tarvitsee yleensä:

 • 3 FTE React- / javascript-kehittäjää
 • 2 FTE Backend- / API SFCC -kehittäjää
 • 2 tuotepäällikköä
 • 2 luovuus-/UX-vastaavaa
 • 2 laadunvarmistus-/regressiotestausvastaavaa

Organisaatiosi on digitaalisesti kypsä ja toteuttaa kaikki kehitystarpeet tyypillisesti talon sisällä

Suuret kehitysresurssit

Jos organisaatiosi on digitaalisesti kypsä ja brändisi haluaa säilyttää Front-End-autonomian, niin mukautettu headless-toteutus voi sopia sinulle. Mukautetun headless-verkkokauoan avulla tiimi voi hallita Front-End-kokemusta täydellisesti. Voit käyttää kaupankäynnin API-rajapintoja oman myymälän rakentamiseen haluamiesi Front-End-puitteiden ja työkalujen avulla.

Mukautetun headless-ratkaisun vähimmäiskehitystiimi tarvitsee:

 • 5 FTE React- / javascript-kehittäjää
 • 3 FTE DevSecOps -vastaavaa
 • 2 FTE Backend / API SFCC -kehittäjää
 • 3 tuotepäällikköä
 • 3 luovuus-/UX-vastaavaa
 • 3 laadunvarmistus-/regressiotestausvastaavaa

 

Vaihe 4: Tunnista menestykseen tarvittavat toiminnot ja avainroolit


Nyt kun olet arvioinut yrityksesi, määrittänyt etenemissuunnitelmasi tahdin ja hahmottanut kehittämisresurssisi, voi olla houkuttelevaa siirtyä heti henkilöstön palkkaamiseen. On kuitenkin parasta toimia strategisesti.

Ennen kuin julkaiset työpaikkailmoituksia, pysähdy hetkeksi pohtimaan jokaisen tiimin suorittamia päivittäisiä tehtäviä. Kun kartoitat kunkin tiimin toiminnot, saat paremman käsityksen siitä, mitkä ovat nykyisen rakenteesi puutteet ja missä rooleja on täytettävä tai luotava.

 

Markkinointi

Suositut verkkokaupat ja tavoiteltavat konversiot eivät synny tuosta vain – ne ovat kokonaisvaltaisen markkinointistrategian tulosta. Näille tulosmittareille asettamiesi tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkea sähköpostikampanjoista aina optimoituihin tuotekuvauksiin ja vakuuttavaan viestintään. Ota nämä tehtävät huomioon ennen kuin määrität, kuka niistä on vastuussa – tai onko sinun luotava uusia rooleja:

 • asiakashankinta
 • sisällön hallinta
 • kampanjanhallinta
 • promootiot
 • suositusmarkkinointi

Myynninedistäminen

Digitaaliset tuotekäsittelijät tuntevat alakohtaiset ostajapersoonat, trendit ja tuotetiedot, joten he lisäävät myymäläsi houkuttelevuutta ja auttavat kasvattamaan myyntiä. Kun päätät tuotekäsittelytiimisi täyttämisestä, ota huomioon seuraavat toimet. Niiden avulla voit selvittää, tarvitsetko lisätaitoja, uudelleenkoulutusta tai uutta henkilöstöä:

 • tuotteen valmistelu
 • varaston suunnittelu ja toteuttaminen
 • mukauttaminen
 • haku

Ohjelmistokehitys 

Front-End-tiimi herättää verkkokauppasi (tai siihen tehdyt muutokset) eloon JavaScript-, HTML-, React- ja CSS-ohjelmistojen avulla. Pohdi seuraavia Front-End-tiimin päivittäisiä tehtäviä tunnistaaksesi mahdolliset puutteet, joita voi syntyä uuden verkkokauppaympäristön toteutuksessa:

 • analytiikka ja huomiot
 • ohjelma- ja työnseurantajärjestelmät
 • toimitukset ja logistiikka
 • asiakaspalvelu

UX-suunnittelu

80 prosenttia kuluttajista on sitä mieltä, että yrityksen tarjoama asiakaskokemus on yhtä tärkeä kuin sen tuotteet tai palvelut. Tältä pohjalta UX ja luova suunnittelu ovat avainasemassa verkkokauppahankkeiden onnistumisessa. Ota huomioon seuraavat tehtävät, jotta voit päättää haluatko palkata, kouluttaa vai ulkoistaa UX-henkilöstöä:

 • asiakaskokemus
 • käyttäjätutkimus ja testaus
 • käyttäjävirta ja rautalankamallien luominen

 

Vaihe 5: Muutostenhallinta


Muutokset vaikuttavat jokaiseen tiimiin verkkokaupan toteutuksen tai uusien hankkeiden aikana. On tärkeää ymmärtää, millaisia vaikutuksia tiimeihin kohdistuu ja ennakoida mahdollinen muutosvastarinta. Muutostenhallinta auttaa minimoimaan riskit, lisäämään tuottavuutta ja saamaan arvostettuja työntekijöitä mukaan. Nämä ovat onnistuneen muutostenhallinnan keskeiset elementit:

 • Määritä muutosstrategia. Tähän sisältyy Front-End-työntekijöiden reaktioiden ennakointi, vastustuksen kohtaamisen ja hallinnan suunnittelu sekä selkeiden kriteerien määrittäminen onnistuneelle muutokselle.
 • Muutostenhallintatiimin luominen. Haluat oikeat ihmiset avuksesi muutoksen toteuttamisessa. Valitse tiimi, jonka jäsenillä on kokemusta muutostenhallinnasta, hyvät viestintätaidot ja joustavuutta.
 • Viestintäsuunnitelman luominen. Kehitä strateginen visio, joka selittää muutoksen tarkoituksen ja riskit, jotka liittyvät muutoksen toteutumattomuuteen. Selitä sitten, mitä tämä muutos tarkoittaa tietyille rooleille ja ihmisille, jotta visiostasi tulee konkreettisempi.
 • Muutoksen toteuttajien valmentaminen. Valmennuksen tavoitteena tulisi olla esihenkilöiden valmistelu muutokseen, jolloin he voivat puolestaan valmistella tiiminsä muutokseen.
 • Palautteen kerääminen ja analysointi. Määritä ohjelman onnistumismittarit ja pyydä palautetta järjestelmällisesti (esimerkiksi kuukausittain lähetettävillä sähköpostiviesteillä). Arvioi tehokkuutta jatkuvasti ja muista, että sinun on todennäköisesti uudistettava lähestymistapaasi useammin kuin kerran.

Menestyvän verkkokaupan avain: valmistautuminen

Nyt kun olet huomioinut kaiken yleisestä organisaatiomallista aina yksityiskohtaisempiin seikkoihin, kuten kunkin tiimin toimintaan ja vastuualueisiin, olet valmis toteuttamaan kaupankäyntisuunnitelmasi menestyksekkäästi. Onnea matkaan! 🧭

 
 

Vie verkkokauppasi uudelle tasolle!

Verkkokauppa ja digitalisaatio kehittyvät nopeasti. Lue vinkit verkkokaupan vauhdittamiseen ja pysy muutosten perässä!
Lue myös:

👉 Mikä on Commerce Cloud?

👉 Commerce Cloud & Marketing Cloud yhdessä valmiina verkkokaupan muutoksiin