Verkkokauppa kehittyy nopeasti, ja siksi myös uusia markkinointikanavia syntyy koko ajan. Uudet kanavat tarkoittavat uusia mahdollisuuksia – uusia paikkoja, jossa yritys pystyy kohtaamaan asiakkaansa. Miten yritys valjastaa uudet digimarkkinoinnin kanavat parhaiten käyttöönsä? Jatka lukemista! Tässä artikkelissa kerromme verkkokaupan trendeistä.

Verkkokauppa, tai e-commerce, on jo pitkään ollut kasvussa. Yhä useampi asiakas päättää tehdä ostoksensa verkossa, ja maailmanlaajuinen pandemia vauhditti kasvua moninkertaisesti. Pandemian alkaessa moni yritys joutui siirtymään verkkomyyntiin pakon sanelemana. Se johti nopeaan kasvuun ja kehitykseen niissä digitaalisissa markkinointikanavissa, joiden kautta yritykset pystyivät tapaamaan asiakkaansa virtuaalisesti.

Uudet mediakanavat mahdollistavat kommunikoinnin asiakkaiden ja yrityksen välillä. Salesforcen State of Commerce -raporttia varten tutkittiin miljardin asiakkaan ostokäyttäytymistä ja kysyttiin yli 4100 kaupan alan johtajalta, mitä trendejä he näkevät nyt ja tulevaisuudessa. Tässä artikkelissa keskitymme uusiin markkinointikanaviin. Jos haluat tutustua koko raporttiin, löydät sen täältä.

 
 

69 % on investoinut uusiin digitaalisiin kanaviin 2 vuoden aikana

Salesforcen State of Commerce -raportti tutkii kaupan alan yritysten kehitystä ja uusimpia trendejä.

Edelläkävijät investoivat uusiin digitaalisiin markkinointikanaviin


Myynnistä on tullut digitaalista. Myynti verkossa vaatii erityisen ostokokemuksen luomista, sillä mitä paremmin asiakkaat oppivat käyttämään uusia teknologioita, sitä enemmän he myös odottavat ja vaativat yrityksiltä. Viime vuosina yritysten on täytynyt kehittää digitaalista läsnäoloaan hurjalla vauhdilla. Tutkimuksemme mukaan 69 % digitaalisista edelläkävijöistä on viimeisen kahden vuoden aikana investoinut uusiin digitaalisiin myyntikanaviin. Mitkä kanavat voittavat digitaalisten edelläkävijöiden suosion? Aloitetaan määrittelemällä, mikä digitaalinen edelläkävijä on.

State of Commerce -raporttia varten haastatellut johtajat on jaettu kolmeen kategoriaan sen mukaan, minkälaista yritystä he edustavat:

  • Digitaaliset edelläkävijät: Luokittelevat yrityksensä erinomaiseksi digitaalisen myynnin puolella ja pitävät verkkomyyntiä yrityksen menestyksen moottorina.

  • Digitaaliset laahustajat: Eivät näe yrityksensä menestyvän digitaalisessa myynnissä eivätkä koe verkkokaupan olevan osa yrityksensä menestystä.

  • Digitaalinen keskisegmentti: Kaikki vastaajat, jotka eivät sovi kummankaan edellisen kategorian alle.

Suurin osa digitaalisista edelläkävijöistä on siis investoinut uusiin digitaalisiin kanaviin viimeisen kahden vuoden aikana, ja se tuo heille etua asiakkaiden havittelussa. Kun myynti siirtyy verkkoon, muuttuu asiakaspolku monimutkaisemmaksi. Salesforcen aikasempi tutkimus, State of the Connected Customer, kertoo B2C-asiakkailla olevan keskimäärin 9 kosketuspistettä vuorovaikutuksessaan yritysten kanssa. Digitaalisilla edelläkävijöillä on siis hyvä mahdollisuus pysyä trendissä mukana ja kohdata asiakkaat siellä missä he ovat.

Tärkeä huomio on myös se, että puolet kaikista yrityksistä – myös pienemmät digitaaliset – aikovat investoida uusiin kanaviin seuraavan vuoden aikana. Niinpä myös ne tulevat pysymään kehityksessä mukana.   

   

Uudet digitaaliset markkinointikanavat, kuten TikTok, huolestuttavat


Koska uusia kanavia syntyy lujaa vauhtia, on yritysten vaikea navigoida mahdollisuuksien seassa myydäkseen asiakkailleen tehokkaasti verkossa. Osa markkinointikanavista voi olla ristiriidassa toistensa kanssa, mikä aiheuttaa yrityksille päänsärkyä.

Uusien digitaalisten markkinointikanavien, kuten TikTokin, haltuun ottaminen vaatii, että jokaiselle kanavalle laaditaan oma strateginen suunnitelmansa. Tätä suunnittelua pidetään monissa yrityksissä raskaana tai vaikeana. Digitaalisille edelläkävijöille uudet digitaaliset markkinointikanavat ovat yksi niistä tulevaisuuden haasteista, joita he ovat vähiten valmiita kohtaamaan. Tutkimuksemme mukaan haaste on paljon vakavampi digitaalisille laahustajille, jotka kolme kertaa epätodennäköisemmin edes harkitsevat uusia kanavia.

Ei ole olemassa yhtä oikeaa ja helppoa tapaa tutustua uusiin kanaviin. Jokaisen yrityksen on löydettävä oma toimintatapansa sen perusteella, mikä heidän kohdeyleisönsä on ja mitkä markkinointikanavat ovat heille relevantteja. Esimerkiksi eri sosiaalisen median kanavia hyödyntämällä voi tavoittaa useita eri kohderyhmiä. Tärkeintä on kuitenkin se, että yrityksen ydinviesti on sama kaikissa kanavissa. Siksi on hyvin tärkeää, että yrityksen kommunikoinnilla on sama sointu kaikissa kanavissa.

 

B2B-verkkokauppa nousussa


Pelkästään B2C-markkinat eivät ole muutoksen keskellä – verkkokauppa kasvaa rajusti myös B2B-puolella. Salesforcen tutkimuksen mukaan 40 % B2B-yrityksistä kertoo verkkomyynnin vastaavan yli puolta heidän liikevaihdostaan. 52 % yrityksistä arvioi, että kahden vuoden päästä verkkomyynti tuo suurimman osan liikevaihdosta. On siis selvää, että myös B2B-yritykset siirtyvät enenevissä määrin digitaalisiin markkinointikanaviin.

Näyttäisi siltä, että B2B-asiakkaiden asiakastyytyväisyyden ja hyvien asiakaskokemusten salaisuus löytyy digitaalisten markkinointikanavien puolelta. 46 % yrityksistä katsoi paremman asiakastyytyväisyyden olevan yksi digitaalisten kanavien eduista, ja 40 % kertoi niiden antavan paremman ymmärryksen asiakkaista.

Juuri asiakkaiden tunteminen on erittäin tärkeää verkkomyynnissä onnistumisessa. Kun tuntee asiakkaansa, voi aina markkinoida oikealla tavalla. Keinot voivat sisältää esimerkiksi sosiaalisen median käyttöä tai investointia parhaisiin mahdollisiin työkaluihin ja teknologioihin. Pardot on esimerkki markkinoinnin automaatiotyökalusta, joka tehostaa ja yksinkertaistaa markkinointiprosesseja pitäen asiakkaan keskipisteessä.

Yksi asia on täysin selvä – verkkokauppa elää jännittäviä ja haastavia, mutta myös antoisia aikoja. Oletko kiinnostunut lukemaan, mitkä muut trendit muokkaavat verkkokaupan maailmaa? Löydät uusimman tiedon State of Commerce -raportista.       

 

Lue myös: 

➡️ Sieppaa kuluttajapuolen parhaat ideat B2B-verkkokauppaan

➡️ Composable commerce – mikä, miten, miksi?

➡️ Mikä on Commerce Cloud?