Blockchain is een ware revolutie en iedereen zal hier waarschijnlijk mee te maken krijgen. Behalve als betaalmiddel kan het namelijk ook voor zakelijke transacties ingezet worden. Interacties tussen mensen, bedrijven en instellingen worden met blockchain transparanter en veiliger. Het inzetten van blockchain zorgt ervoor dat ondernemingen de beschikking krijgen over een enorm potentieel aan nieuwe bedrijfsmodellen.

 

Blockchaintoepassingen voor business

Weet jij waar je blockchain zou kunnen toepassen in jouw bedrijf? En wanneer je jouw klant daarmee wil laten kennismaken?
Voor de lancering van Salesforce Blockchain hebben we honderden klanten benaderd om inzicht te krijgen in wat knelpunten én de mogelijkheden zijn van blockchain voor het verbeteren van hun bedrijfsmodellen. In dit blog lees je wat we hebben ontdekt.

 

 

Ontdek waar jij blockchain succesvol kunt inzetten

Het is verleidelijk om te proberen blockchain overal in te zetten maar het is lang niet altijd nodig of zinvol. Blockchain levert de meeste waarde voor je bedrijf op als je onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt.

 1. Zijn er meerdere partijen (organisaties) die gegevens moeten kunnen benaderen?

 2. Moeten partners de gehele historie van gegevens kunnen bekijken?

 3. Is de huidige manier om gegevens te delen lang, duur en vooral niet betrouwbaar?

Als je bovenstaande drie vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, is de volgende stap te bepalen wat je verwacht eruit te halen. Een aantal van onze klanten hebben een uitgebreide beschrijving gemaakt waarin ze het nut van blockchain bepalen, evenals hun visie op blockchaintechnologie en waarom het belangrijk voor ze is.

Als je voor jezelf zo’n beschrijving maakt, moet je nadenken over de manier waarop je blockchain wil implementeren. De drie belangrijkste onderdelen waar je bij elke blockchaintoepassing over moet nadenken zijn:

 1. De gegevens die je erin wil opnemen

 2. De partners met wie je de gegevens moet delen

 3. De waarde die je eruit wil halen

Op basis van deze uitkomsten ga je een specifieke blockchain use case uitwerken. 

 

Succesvolle real life blockchain use cases 

De blockchain-technologie is bekend geworden door financiële transacties. Nu wordt de technologie door bedrijven in veel verschillende industrieën omarmt, en zijn er steeds meer praktische toepassingen. Lees hieronder een aantal use cases.

 

Financiële dienstverlening

1) Validatie van je klant
‘Know Your Customer’ (KYC ) is een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt en ruimte laat voor fouten. Zo zijn er meerdere toezichthouders betrokken die checken of de klant de juiste historie heeft om met grote bedragen om te gaan.

Je kunt bijvoorbeeld dit hele proces in blockchain opzetten en alle betrokkenen toevoegen. Hierdoor kun je het proces sneller en transparanter doorlopen, is er minder controle van informatiebronnen nodig en, het belangrijkste, creëer je een veel betere customer experience.

 • Gegevens: achtergronddocumenten van de klant
 • Partners (nodes): externe onderzoekers, accountants, financiële controleurs, accountmanagers, de klant
 • Waarde: een betere klantervaring door procesefficiëntie

 

2) Wettelijke rapportage.
Een van de lastigste elementen bij bankgerelateerde rapportages is dat de gegevens voor regelgevende instanties van veel verschillende personen komen, zoals frontofficemedewerkers in lokale kantoren en back-end systeemingenieurs op het hoofdkantoor. Door de combinatie van slimme afspraken en de onveranderlijkheid van blockchain kun je je gegevens betrouwbaar maken in de hele keten. Bovendien kun je toezichthouders toegang geven tot die keten zonder dat ze handmatige rapporten hoeven samen te stellen.

 • Gegevens: auditgeschiedenis
 • Partners (nodes): regelgevers (van meerdere instanties)
 • Waarde: lagere kosten van de rapportage

 

3) Verzekering: beheer van schadegevallen.
Verzekeringsclaims kunnen complexe en langdurige processen zijn waarbij meerdere partijen betrokken zijn om de schade te beoordelen, te verwerken en de claim af te handelen. Als je een slechte schade-ervaring hebt is dit vaak een reden om naar een andere verzekeraar over te stappen en dus het wegvallen van een belangrijke inkomstenbron voor je oorspronkelijke verzekeraar.

Met blockchain kunnen verzekeraars een netwerk creëren waar de partijen die betrokken zijn bij het verwerken en beoordelen van een claim één informatiepunt hebben. Met slimme afspraken en vooraf gedefinieerde voorwaarden kan de uitbetaling dan automatisch gebeuren. Stel je eens voor dat je claim tien keer sneller wordt verwerkt!

 • Gegevens: consumptiegoederen/product
 • Partners (nodes): verzekeraar, schadebehandelaar, reparatiewerkplaats 
 • Waarde: snellere service, lagere kosten voor schadeafhandeling
Media en entertainment

1) Verrekenen van muziek- en filmauteursrechten
Heb je je je ooit afgevraagd hoe je favoriete muzikanten betaald krijgen als je een van hun nummers online streamt? Daar zijn veel verschillende managers en mediabedrijven bij betrokken. Met blockchain kunnen artiesten automatisch en direct worden betaald als hun nummer wordt gestreamd. Door hun muziekstreaming-app aan te sluiten op de blockchain kunnen de tussenpersonen er tussenuit. 

 • Gegevens: het streamen van muziekplaten
 • Partners (nodes): artiesten, consumenten 
 • Waarde: nieuw businessmodel - betere mogelijkheden voor artiesten

 

2) Voorkomen van ticketfraude en het doorverkopen van tickets tegen woekerprijzen
Als je ooit concerttickets van een derde partij hebt gekocht, weet je hoe frustrerend het is als de ticketprijzen voor populaire shows omhoogschieten of (in het ergste geval) je slachtoffer wordt van ticketfraude. Organisatoren zitten hier natuurlijk ook niet op te wachten. Het is namelijk lastig voor ze om een uitstekende klantervaring te bieden als ze geen toegang hebben tot de gegevens van de klant.

Met slimme afspraken en transparante transacties kan blockchain de ticketprijzen voor consumenten vastleggen en ticketfraude voorkomen. 

 • Gegevens: tickets aankoop 
 • Partners (nodes): organisatoren van concerten, derde partijen wederverkopers 
 • Waarde: lagere prijzen voor de klant, betere mogelijkheden om campagnes voor het bedrijfsleven te voeren

 

Gezondheidszorg

Elektronische medische dossiers delen
Wanneer je van dokter verandert, moet je steeds hetzelfde papierwerk invullen. Dit is natuurlijk vervelend en onhandig. En soms heb je niet precies de juiste informatie bij de hand. 

Blockchain biedt de architectuur om de elektronische patiëntendossiers van een patiënt te delen via een gedistribueerd netwerk van zorgverleners. Zo kan informatie worden uitgewisseld tussen de verschillende systemen voor elektronische medische dossiers, en biedt het patiënten en andere zorgverleners toegang op een betrouwbare en veilige manier.

 • Gegevens: elektronische medische dossiers (of gerelateerde transactiegegevens)
 • Partners: zorgverleners, de patiënten
 • Waarde: betere patiëntervaring, meer efficiëntie 

 

Retail

Consumentenproducten volgen vanaf de bron
De detailhandel en hun leveranciers moeten kunnen aantonen dat de producten die zij produceren en verkopen veilig zijn en voldoen aan alle voorschriften. Daarnaast wil de consument ervan op aan kunnen dat de producten die zij kopen ethisch verantwoord geproduceerd zijn.

De informatie-uitwisseling tussen partijen vindt nu nog plaats met handmatige processen en niet-gedigitaliseerde formulieren. Behalve dat dit inefficiënt is verhoogt het ook de kosten. Blockchain maakt het mogelijk een realtime, samenwerkend netwerk voor retailers, leveranciers en detailhandelaren op te zetten. De hele toeleveringsketen heeft een gedeeld productdossier, waardoor de geverifieerde bron van de goederen zichtbaar is en kosten bespaart, voor zowel de regelgevers als de consumenten.

 • Gegevens: goederenbewegingen
 • Partners: detailhandelaren, leveranciers, retailers en logistieke bedrijven
 • Waarde: ethisch verantwoord inkopen, kosten van tracking, vertrouwen van de klant 

Educatie

Certificaten en diploma's
Met blockchain kunnen universiteiten en hogescholen op een netwerk worden aangesloten zodat bij scholen of studies in het buitenland studentengegevens centraal kunnen worden opgeslagen en een studie gemakkelijker kan worden afgerond.

 • Gegevens: studentengegevens
 • Partners: universiteiten, hogescholen, studenten
 • Waarde: internationaal inzicht in gegevens, snellere afronding studie 

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, de lijst van mogelijk toepassingen is veel uitgebreider. Lees meer over blockchain en de toepassingen in de blog van Pim de Wit: ‘Wat heeft blockchain met CRM te maken?

 

Salesforce Blockchain

Het doel van Salesforce is het inzetten van blockchain te vereenvoudigen en deze technologie daarmee toegankelijk te maken voor het bedrijfsleven. Om dat te bereiken hebben we blockchain in ons CRM ingebouwd. Met Salesforce Blockchain kan je eenvoudig blockchain-apps maken. Niet met code maar met muisklikken, zoals je van ons gewend bent. Salesforce Blockchain is geïntegreerd in de verkoop-, service- en marketingworkflows, waardoor netwerkpartners de blockchain-apps snel kunnen overnemen. Bekijk de video om te zien hoe blockchain werkt.

 

Wil je meer weten over trends in IT en hoe deze worden ingezet? Lees dan ons Enterprise Technology Trends e-book met informatie van meer dan 100 IT-leiders wereldwijd.