Skip to Content

Wat overheidsinstanties nu nodig hebben: data en kennis van AI

AI biedt de publieke sector een geweldige kans om het vertrouwen van klanten te winnen en efficiënter te werken. Ontdek hoe je de AI-kennis binnen je organisatie op peil brengt.

AI staat volop in de belangstelling. Ontdek hoe AI overheidstaken kan vereenvoudigen – voor organisaties én gebruikers. 

AI kan zorgen dat overheidsinstanties en publieke organisaties efficiënter werken en de dienstverlening verbeteren, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij dataverwerking, cyberbeveiliging en publieke planning. 

Publieke organisaties kunnen nu aandacht vragen voor het belang van AI voor de overheid. Nu er zoveel aandacht is voor AI, is dit voor ambtenaren een ideaal moment om nieuwe vaardigheden te leren en hun baan veilig te stellen. Medewerkers met deze veelgevraagde kennis van AI kunnen hun dienstverlening verbeteren – waardoor de relatie tussen de publieke en private sector zal verbeteren.

De toekomst van digitale dienstverlening

Lees hoe overheidsinstanties, door het upgraden van hun digitale aanbod, zowel de klant- als de medewerkerservaring kunnen verbeteren; een digitale transformatie die resulteert in een betere interactie tussen klanten en overheden.

Een van de grootste zorgen bij de opkomst van deze technologie en de daaraan gekoppelde investeringen is het grote gebrek aan AI-vaardigheden. Bij een onderzoek van SAS onder besluitvormers van grote Amerikaanse bedrijven in negen sectoren, waaronder de overheid, gaf 63% van de respondenten aan dat er niet genoeg medewerkers zijn met een gedegen kennis van AI en machine learning. 

Juist dat gebrek aan vaardigheden leidt tot bezorgdheid onder werknemers, zeker omdat de besluitvormers van bedrijven en overheden nieuwe technologieën zo snel mogelijk willen implementeren. 

In maart voorspelde investeringsbank Goldman Sachs dat AI wereldwijd uiteindelijk 300 miljoen fulltimebanen kan vervangen. Dat zou gevolgen hebben voor bijna een vijfde van alle banen – vooral banen in de dienstensector, waar vaak wordt aangenomen dat medewerkers zich geen zorgen hoeven te maken over de toenemende automatisering, zoals administratieve en juridische banen. 

Er zullen ook nieuwe banen ontstaan – maar wat wordt de verhouding tussen deze nieuwe banen en de banen die verdwijnen? Volgens het ‘Future of Jobs’ rapport van het World Economic Forum verwacht bijna 75% van de ondervraagde bedrijven gebruik te gaan maken van AI. 50% van de organisaties denkt dat dit extra banen zal opleveren, terwijl 25% denkt dat er banen zullen verdwijnen.

Nu AI steeds meer taken op lagere niveaus overneemt, is het belangrijk dat medewerkers die door AI worden vervangen de vaardigheden leren om hoogwaardige taken uit te voeren. Om je organisatie te laten profiteren van de mogelijkheden van AI voor de overheid, moet je je medewerkers trainen en zorgen voor een goed datafundament waarmee AI kan werken. 

Datamodernisering is de eerste stap om je organisatie te optimaliseren voor AI. En terwijl AI de taken op een lager niveau overneemt, kunnen werknemers zich richten op hun ontwikkeling. 

De gemis aan vaardigheden creëert een kans voor AI bij overheidsbanen

AI kan de werkzaamheden van de overheid enorm verbeteren, waardoor ook de dienstverlening verbetert. De mogelijkheden zijn eindeloos – van verkeersregulering en gezondheidszorg tot het wegwerken van de enorme papierstromen waarmee elke overheidsinstantie te maken heeft. 

In de gezondheidszorg kent AI vele toepassingen, van sneller onderzoek naar medicijnen tot maatregelen om de volgende pandemie te detecteren en te voorkomen

Op het gebied van openbare veiligheid wordt AI ingezet om medewerkers te ondersteunen, werkzaamheden te stroomlijnen en grote datasets te analyseren.

De lijst gaat verder: problemen binnen de infrastructuur herkennen en bepalen wat de meest effectieve en efficiënte oplossingen zijn; effectievere veiligheidsmaatregelen invoeren en tegelijkertijd fraude detecteren; selfservice-oplossingen ontwikkelen voor vragen van burgers; de achterstanden bij rechtbanken wegwerken

Vanwege de vele mogelijkheden van AI voor de overheid is er grote behoefte aan medewerkers met digitale vaardigheden. Een van de grootste obstakels voor de snelle invoering van deze technologie bij publieke overheden is een gebrek aan kennis van AI en datamanagement onder het eigen personeel. 

Ambtenaren hebben vaak onvoldoende kennis van datawetenschap en beschikken niet over de vereiste AI-vaardigheden voor de grootschalige verwerking van klantdata en de ontwikkeling van geavanceerde AI-modellen die zoveel voordelen zouden bieden voor de dienstverlening. 

Hoe zorgen we dat medewerkers erin slagen om alle ontwikkelingen bij te houden nu er om ons heen zoveel verandert? En hoe geven we medewerkers de tools die ze nodig hebben om neutraliteit, toegankelijkheid en veiligheid te waarborgen? Dat geldt met name voor publieke organisaties die ook nog eens de strengste beveiligingsmaatregelen moeten naleven.

Als volgende stap moeten organisaties informatiebronnen en trainingen aanbieden voor de inzet van AI, zodat de dienstverlening binnen de publieke sector kan verbeteren.

De wereldwijde populariteit van opleidingsprogramma’s voor AI bij de overheid

Nu je begrijpt hoe belangrijk het is dat medewerkers hun AI-vaardigheden ontwikkelen, kunnen we kijken hoe organisaties over de hele wereld dit aanpakken. 

In Finland werd in 2018 ‘Elementen van AI’ geïntroduceerd, een serie gratis onlinecursussen over de basisbeginselen van AI. De cursussen bestaan uit zelfstudie-onderdelen, interactieve content en taken om gebruikers meer te leren over de concepten, het gebruik en de beperkingen van deze technologie. De Finse overheid wilde hiermee ten minste 1% van de bevolking bereiken. Dat doel werd al snel gehaald – en overtroffen. De cursussen zijn inmiddels beschikbaar in meer dan 20 talen en werden wereldwijd door 1 miljoen mensen gevolgd. 

In Singapore werd een vergelijkbaar programma geïntroduceerd: ‘AI voor iedereen’. Met dit initiatief van de nationale overheid ontwikkelen inwoners en organisaties de vaardigheden om AI en machine learning in te zetten voor sociale doelen. Er worden niet alleen cursussen en workshops op het gebied van AI aangeboden, maar er is ook geld en ondersteuning voor AI-projecten die zich richten op sociale verbetering. 

In de VS is wetgeving voor de ontwikkeling van een AI-opleidingsprogramma voor federale supervisors en bestuurders in behandeling bij het Congres. Dit programma moet federale leidinggevenden kennis laten maken met richtlijnen voor het gebruik van AI. Zo kunnen ze beter bepalen welke voor- en nadelen deze technologie heeft voor hun missies en gemeenschappen. 

Medewerkers met AI-vaardigheden kunnen het vertrouwen in de overheid vergroten

Medewerkers met de juiste vaardigheden zijn onmisbaar bij de overheid. De kennis van medewerkers heeft een directe invloed op de customer experience. Uit onderzoek blijkt dat slechts 18% van de respondenten het idee heeft dat de customer experience prioriteit heeft bij interacties met de overheid.

Bovendien blijkt dat 73% van de medewerkers niet denkt te beschikken over de juiste middelen om de digitale vaardigheden te ontwikkelen die op dit moment vereist zijn voor succes. En toch is het duidelijk: als medewerkers in de publieke sector de vaardigheden ontwikkelen om te profiteren van AI, kunnen ze de customer experience totaal veranderen. 

Mis de kans niet om medewerkers in de publieke sector de vaardigheden te leren van de mogelijkheden van AI voor de overheid. Zo kun je de banen van medewerkers garanderen én de ervaring van gebruikers verbeteren. Dit is een kans om het vertrouwen in de overheid te vergroten en de dienstverlening binnen de publieke sector te verbeteren. 

Data vormt de basis van betrouwbare AI

Een van de belangrijkste manieren om je medewerkers voor te bereiden op AI, is het moderniseren en samenvoegen van je data. Vergeet niet dat de effectiviteit van AI-tools afhankelijk is van de data waarmee wordt gewerkt en de mensen die de technologie aansturen. 

Met verbonden, centrale data kun je de mogelijkheden van AI en automatisering optimaal benutten en profiteren van realtime-inzichten. Zo creëer je ervaringen die de missie van je organisatie ondersteunen en vergroot je het vertrouwen. 

De opkomst van de Chief Data Officer wijst op het belang van de juiste inzet van data – en de specialistische vaardigheden waarmee organisaties het verschil kunnen maken. Een CDO heeft niet alleen kennis van datamanagement, maar is ook verantwoordelijk voor het ethisch verantwoorde en onpartijdige gebruik van datagedreven technologieën.

Vertrouwen is een belangrijk onderdeel bij het gebruik van AI door de overheid; data-integriteit en -beveiliging zijn dan ook cruciaal. Publieke organisaties hebben op dit moment de kans om basiscomponenten te implementeren – het analyseren en standaardiseren van grote datasets, de implementatie van geavanceerde veiligheidsmaatregelen en het gebruik van innovatieve datamodellen. Zo zijn ze voorbereid op een toekomst met AI. 


De inwoner centraal bij een vriendelijke, dienstbare overheid

Hoe kan een overheid efficiënt zijn en voorzien in de behoeften en beleving van alle inwoners.

Salesforce Nederland
Salesforce Nederland

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!