Skip to Content

Alles wat je moet weten over AI in marketing

Goede marketing is gebaseerd op sterke data, targeting, content en workflows. AI zorgt ervoor dat deze gemakkelijker zijn te creëren, onderhouden en schalen. Lees hier hoe.

Er is de laatste tijd veel te doen over de manieren waarop marketeers AI kunnen gebruiken om klantervaringen en productiviteit te verbeteren. Maar om AI optimaal in te zetten voor marketing, moeten we eerst goed begrijpen hoe het werkt en hoe we het moeten implementeren. 

Je moet AI zien als een vervoermiddel voor de klantinzichten die je nodig hebt of wil hebben. Zo kun je efficiënter marketen en gepersonaliseerde content maken waar klanten dol op zijn. Het vervoermiddel is razendsnel, maar maak je geen zorgen: wij leggen je uit hoe je met vertrouwen achter het stuur kunt plaatsnemen. 

Verwezenlijk de droom van 1:1 personalisatie

Het leveren van content die uniek en relevant is voor veel mensen vereist een goed ontwikkelde strategie en een goede kennis van AI. Kijk hoe het moet.

In dit artikel vertellen we je over de uitdagingen en voordelen van AI in marketing. Ook leggen we uit hoe je het kunt gebruiken om klanten voor je te winnen, analytics te interpreteren en het optimale uit je investering te halen. We bespreken best practices, stippen enkele toekomstige trends aan en geven twee praktijkvoorbeelden van bedrijven die met succes AI inzetten voor hun marketing.

Laten we beginnen.

Wat is AI in marketing?

AI werkt door data te verwerken met algoritmen en patroonherkenning om menselijke intelligentie te simuleren. Het gebruikt machine learning en deep learning om trends te herkennen, voorspellingen te doen, beslissingen te nemen en digitale taken uit te voeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is.  

Net als jijzelf beter wordt als je ergens in oefent, wordt AI slimmer naarmate het meer leert. Op basis van de verzamelde data kan het snel vaststellen wat iemand graag ziet, leest of koopt. Dit is machine learning. 

Twee soorten AI in marketing zijn voor jou het belangrijkste: voorspellende AI en generatieve AI. Voorspellende AI analyseert datapatronen om een bepaalde uitkomst te voorzien. Het kan je bijvoorbeeld vertellen welke producten een klant waarschijnlijk gaat kopen op basis van zijn eerdere aankoopgedrag.

Generatieve AI helpt marketeers met het creëren van nieuwe content door het maken van nieuwe teksten en afbeeldingen op basis van de patronen die het heeft geleerd op basis van de beschikbare data. Zo kan generatieve AI de input van een marketeer gebruiken om realistische afbeeldingen of teksten te produceren die door mensen lijken te zijn gemaakt.

De twee soorten AI vullen elkaar in verschillende opzichten aan. Voorspellende AI biedt inzichten op basis van historische data, terwijl generatieve AI deze informatie kan gebruiken om nieuwe, relevante content te maken of oplossingen te bedenken. Deze kunnen qua snelheid en schaal worden afgestemd op specifieke behoeften van gebruikers. 

Marketeers kunnen beide soorten AI gebruiken om repetitieve taken te automatiseren, doelgroepen te segmenteren en gepersonaliseerde communicatie te sturen naar consumenten op basis van hun voorkeuren en gedrag. 

Hoe kan ik AI in marketing benutten om mijn klanten te bereiken en hun ervaring te personaliseren? 

AI is een krachtige tool voor marketeers. In de modellering van vergelijkbare doelgroepen herkent de technologie de algemene eigenschappen en kenmerken van je beste klanten. Dit brengt je een stap dichter bij het targeten van klanten met vergelijkbare eigenschappen die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in je producten of diensten.

Als je de benodigde data nog niet hebt, kan AI deze voor je verzamelen door het verbeteren van je dataverzamelmethoden. Dit doet AI door grote hoeveelheden informatie te analyseren om belangrijke inzichten en trends te signaleren. Met behulp hiervan kan je team succesvolle marketingstrategieën bepalen.

Omdat AI-systemen erg gebruiksvriendelijk zijn, kunnen marketingteams er in natuurlijke taal mee communiceren. Hoe meer ze dat doen, des te beter worden ze in het formuleren van specifieke verzoeken of prompts. En hoe effectiever de output, des te groter is het publiek dat je bereikt. Je bereikt een breder spectrum van klanten naarmate de content op maat beter wordt. 

Met generatieve AI bereik je ook consumenten met verschillende achtergronden en interesses. In marketing kan AI je bijvoorbeeld ondersteunen bij het maken van content met uiteenlopende culturele perspectieven. Zo maak je je communicatie inclusief en toegankelijk voor een breed publiek. Generatieve AI vergroot je mogelijkheden om de voorkeuren van je unieke klantsegmenten te begrijpen en te vertegenwoordigen. 

AI kan je ook helpen met retargeting. Dit houdt in dat je meerdere keren contact hebt met dezelfde klant, waarbij je steeds beter communiceert. Door automatische retargeting met AI kun je steeds opnieuw leren van klantinteracties en conversies, en toekomstige content- en marketingstrategieën optimaliseren op basis van deze inzichten. Het leer- en aanpassingsproces houdt content relevant en aantrekkelijk. 

De verwachting is dat generatieve AI in de toekomst in staat is om nog meer geavanceerde content te produceren, zoals video’s, muziek en afbeeldingen. De verschuiving in het maken van content maakt betere klantinteracties mogelijk, omdat de output aanslaat bij de doelgroepen van de marketeer.

Welke AI-marketinganalytics moet je volgen? 

AI-algoritmen en machinelearningtechnieken helpen marketeers met het snel verwerken en analyseren van datasets. In tegenstelling tot traditionele analyses kunnen AI-analytics grotere datasets in realtime afhandelen en sorteren. Het kan ook complexe patronen en correlaties binnen de data identificeren, waardoor waardevolle verbanden en trends zichtbaar worden. 

Marketeers die in softwareplatformen geïntegreerde AI-tools gebruiken, kunnen eigenschapsmodellen, prestatie-inzichten en klantinzichten volgen. 

 • AI-eigenschapsmodellen wijzen waarden toe aan diverse marketinggerelateerde touchpoints die bijdragen aan een gewenst resultaat. Dit biedt inzicht in de effectiviteit van verschillende marketingkanalen en -campagnes.
 • AI-prestatie-inzichten bieden uitgebreide en bruikbare informatie over de effectiviteit van je marketingstrategieën en -campagnes.
 • AI-klantinzichten analyseren klantdata, voorspellen gedrag zoals het mogelijke klantverloop en de koopbereidheid, en geven suggesties voor de beste vervolgacties op het gebied van gepersonaliseerde interactie- en retentiestrategieën.

Het vermogen om grote datasets te verwerken ondersteunt marketeers bij het nemen van datagedreven beslissingen die leiden tot de optimalisatie van strategieën voor verbeterde prestaties en ROI.

Zo kan AI in marketing bijdragen aan een betere ROI

We weten dat bedrijven de grootte van hun doelgroep en hun bereik kunnen vergroten met AI-gedreven inzichten en targetingmogelijkheden. Ook weten we hoe AI in marketing de conversiepercentages kan verbeteren met gepersonaliseerde content en productaanbevelingen. Dit geldt ook voor doelgroep-retargeting, waarbij AI de relaties onderhoudt met communicatie op maat. 

Bovendien maken de geavanceerde rapportage- en analytics-mogelijkheden van AI diepgaande en realtime inzichten in de campagneprestaties mogelijk. Daardoor kun je beslissingen nemen op basis van betere data. Met het vermogen om taken te automatiseren en processen te stroomlijnen, kun je een grotere werklast aan zonder extra operationele belasting. 

Automatisering geeft marketeers meer tijd om zich te concentreren op innovatie, zoals: 

 • Immersieve technologieën zoals augmented reality (AR) en virtual reality (VR)
 • Spraakgestuurde zoekmachineoptimalisatie en spraakgedreven marketingstrategieën
 • Duurzame en ethisch verantwoorde marketingactiviteiten
 • Influencermarketing en de ontwikkeling van gerichte content voor specifieke doelgroepen

Als marketeers de tijd hebben om zich te concentreren op de strategie is de kans groter dat klanten terugkomen en hun bedrijven een toename van de ROI realiseren. 

Wat zijn de uitdagingen van AI in marketing? 

Marketing met AI wordt ingezet om het gedrag van klanten te doorgronden en de timing, targeting en content van marketingactiviteiten te personaliseren. Maar dat brengt wel bepaalde uitdagingen met zich mee. 

 • Ethische zorgen over dataprivacy, beveiliging en consumentenvertrouwen vragen om compliance en regelgeving ter bescherming van klantinformatie.
 • Technische expertise is essentieel voor een succesvolle AI-integratie, en het opleiden van vakbekwame mensen die in staat zijn om de tools en platformen te optimaliseren valt lang niet altijd mee.
 • Een slechte kwaliteit van data kan resulteren in onnauwkeurige inzichten en een gebrekkige besluitvorming. Een goede datakwaliteit met uniforme klantprofielen is van essentieel belang.
 • Goede AI heeft een basis van solide data nodig. Het is ook nodig dat output van AI bruikbaar wordt gemaakt in de workflow. Vaak willen bedrijven meer datawetenschapsmodellen samenstellen uit alle data binnen het bedrijf en vinden ze het moeilijk om deze te integreren in hun workflow.

Wat zijn de best practices voor AI in marketing? 

Houd deze zes prioriteiten voor ogen als je AI wilt integreren in marketing binnen jouw bedrijf: 

 1. Zorg voor een ethische, strategische en technologische basis. Dit betekent dat je transparante datapraktijken hanteert, regels voor dataprivacy naleeft en een cultuur van ethisch AI-gebruik stimuleert. Zo kun je heldere opt-in/opt-out-mechanismen instellen en een uitgebreid beleid voor datagebruik communiceren. 
 2. Gebruik AI-mogelijkheden om je data bij elkaar te brengen, voor iedereen beschikbaar te maken en te analyseren. Je komt meer te weten over de voorkeuren van je klanten door data te integreren met behulp van AI-tools. Deze holistische kijk op klantgedrag helpt je bij het creëren van effectieve marketing.
 3. Plan hoe je AI optimaliseert voor doelgroepsegmentering en klantpersonalisatie. Als je AI-gedreven aanbevelingsengines gebruikt op e-commerceplatformen, worden productaanbevelingen gebaseerd op persoonlijke voorkeuren en de aankoopgeschiedenis. Dit resulteert in een veel betere klantervaring.   
 4. Train je team om geavanceerde prompt-engineering te kunnen gebruiken bij het maken van content. Training in hoe AI-gedreven Natural Language Generation-tools werken, inspireert om aantrekkelijke content op schaal te maken. Je bent dan in staat om gepersonaliseerde e-mailcampagnes, productbeschrijvingen en socialmediaberichten te genereren die aanslaan bij je doelgroepen.
 5. Automatiseer eentonige taken om workflows te versnellen. Gebruik AI-gedreven automatiseringstools voor taken als data-invoer, het genereren van rapporten en het plannen van e-mails, zodat je team zich kan richten op meer strategische initiatieven en creatieve campagne-ideeën. 
 6. Brainstorm over manieren waarop AI de prestaties van je lopende campagnes kan volgen en verbeteren. Analyticsplatformen met AI leveren realtime data over klantinteracties en conversiepercentages. Dit betekent dat je datagedreven besluiten kunt nemen en zo nodig kunt bijsturen om de campagneprestaties en de ROI te optimaliseren. 

De toekomst van AI in marketing

De komende twee jaar zijn bijzonder veelbelovend als het gaat om AI in marketing. Er zijn ongetwijfeld uitdagingen, maar met AI kun je beter voldoen aan de verwachtingen die klanten hebben op het gebied van gerichte content en kan je bedrijf efficiënter worden. 

Marketeers kunnen een toename verwachten in het gebruik van AI voor het doen van voorspellingen op basis van ruwe data. Ze leren ook te vertrouwen op first-party data om met behulp van generatieve AI klantgerichte output te produceren die is afgestemd op hun merk.

Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, zal er ook meer aandacht komen voor beveiliging. 68% van de klanten zegt dat betrouwbaarheid van bedrijven een belangrijker thema wordt door de ontwikkelingen op het gebied van AI. Marketeers moeten dan ook zorgen voor een waterdichte privacy en beveiliging. 

Merken gebruiken een vertrouwenslaag om ervoor te zorgen dat first-party data grounding veilig is, bias wordt beperkt en dat er geen vertrouwelijke data lekt naar openbare platformen. Het is ook goed mogelijk dat het end-to-end marketingproces compleet verandert. Door de technologische ontwikkelingen kunnen AI-oplossingen campagneopzetten bedenken met geautomatiseerde creaties van content en journeys, waarbij tegelijkertijd prestaties zichtbaar worden en bruikbare inzichten worden gegenereerd. En bij dat alles draaien mensen aan de knoppen.

Wat is top of mind voor marketeers?

Inzichten in trends, prioriteiten en uitdagingen die volgens 6.000 marketeers bepalend zijn voor het beroep en biljoenen uitgaande marketingboodschappen wereldwijd.

State of Marketing, achtste editie

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!