Skip to Content

Zes simpele manieren om AI-kennis op te doen

Ontdek 6 eenvoudige manieren om je AI-kennis te vergroten op Trailhead, het gratis online trainingsplatform van Salesforce.

Generatieve kunstmatige intelligentie (AI) is in razend tempo het gesprek van de dag geworden, en iedereen wil er meteen mee aan de slag. Maar om deze technologie in je eigen onderneming in te zetten, heb je de juiste vaardigheden nodig. En daar ontbreekt het meestal aan. Hieronder bespreken we een paar AI-modules op Trailhead, het gratis onlinetrainingsplatform van Salesforce, waarmee je alvast aan de slag kunt. 

 Waarom er iets moet veranderen:

  • Uit een recent onderzoek bleek dat 67% van de grote ondernemingen generatieve AI wil gaan gebruiken. Alleen zegt ongeveer hetzelfde percentage IT-managers dat hun mensen daar niet de juiste vaardigheden voor hebben.
  • Het aantal vacatures op LinkedIn waarin de term ‘GPT’ voorkomt (GPT staat voor Generative Pre-trained Transformers, wat deze vorm van AI zo anders maakt), is volgens LinkedIn in 2022 met 51% toegenomen.
  • Het gebrek aan AI-vaardigheden is onderdeel van een algeheel tekort aan digitale vaardigheden. In een internationale enquête onder ruim 23.000 werknemers zei bijna driekwart van de respondenten dat ze niet over de noodzakelijke middelen beschikken om de IT-kennis op te doen die nu en in de toekomst gevraagd wordt.

Wat je nu al kunt doen:

Je kunt nu al aan de slag gaan met Trailhead-content over AI. De Trailhead content is zo opgezet dat iedereen ermee uit de voeten kan en die veelgevraagde vaardigheden kan opdoen. De AI-content op Trailhead omvat een introductiemodule over Einstein GPT, de eerste generatieve AI voor CRM-systemen, en behandelt verder de rol van AI in het bedrijfsleven, de rol en het belang van één centrale databron voor AI, slimme CRM-assistenten en hoe je de klantenservice met AI kunt verbeteren. 

“De kloof tussen wat we zelf kunnen en wat de technologie inmiddels allemaal kan én van ons vraagt, is alleen maar gegroeid”, aldus Erik Brynjolfsson, directeur van het Digital Economy Lab van Stanford.

Wanneer een technologische trend nog in de kinderschoenen staat, is het lastig om te bepalen hoeveel tijd en geld je in bijscholing moet steken. Maar in dit geval zien we ongekende AI-mogelijkheden waar we de komende tientallen jaren profijt van gaan hebben. En dat betekent dat je je hier nu al in moet verdiepen.

Wat houdt bijscholing in?

Bijscholing is het opdoen van nieuwe vaardigheden voor een andere baan of uitbreiding van je huidige functie. Met de juiste bijscholing kan een webdesigner bijvoorbeeld doorgroeien naar een baan als applicatiedeveloper of UX-designer. Bijscholen kan onder werktijd, wat betekent dat je werkgever de kosten draagt, of in je eigen tijd. 

Ook als je naar een andere sector wilt overstappen of een andere functie ambieert, zul je nieuwe vaardigheden moeten opdoen. Je moet het dus zien als een investering in je eigen loopbaan. 

Zonder AI-kennis loop je achter

Een bekende columnist beschreef generatieve AI onlangs als iets magisch en noemde het een uitvinding van epische proporties, die op gelijke voet staat met de uitvinding van de drukpers, de industriële revolutie, kernenergie en het internet. Het is dus niet zo verwonderlijk dat bedrijven hun uiterste best doen om vakbekwame mensen aan te trekken die weten hoe ze generatieve AI moeten integreren. 

Meer in het algemeen is bijscholing een probaat middel om je medewerkers gemotiveerd te houden, en dat kan weer tot een hogere productiviteit leiden. Uit een onderzoek uit 2020 bleek dat 91% van de bedrijven en 81% van de medewerkers vond dat bij- of omscholing tot een hogere productiviteit had geleid. Hoe groter het pakket digitale vaardigheden waar je teams over beschikken, hoe minder moeite het kost om je klanten bij al je activiteiten centraal te stellen.

Vrijwel alle medewerkers zijn van mening dat bedrijven hun personeel nu eerst moeten bijscholen op het gebied van AI. En dan hebben we het echt niet over jaren studeren aan de universiteit. Trailhead bevat allerlei modules om essentiële vaardigheden op te doen. Werkzoekenden kunnen zich hiermee voorbereiden op een baan, en voor bedrijven betekent deze vorm van bijscholing dat ze al snel over vakbekwame mensen beschikken. 

Hieronder staan zes essentiële AI-modules op een rij. Elke Trailhead-module bevat een aantal overzichtelijke lessen waarin de belangrijkste onderwerpen aan bod komen. Heb je een hele module met goed gevolg afgerond, dan krijg je een badge.

Einstein Generative AI: Quick Look

Hoe generatieve AI en Einstein de gebruikelijke manier van werken gaan veranderen.

In deze cursusmodule ontdek je welke plaats GPT inneemt in de generatieve AI. Deze module is tegelijkertijd ook een kennismaking met Einstein, de eerste generatieve AI voor CRM-systemen.

Verdien je badge

Artificial Intelligence for Business

Hoe je kunstmatige intelligentie binnen je eigen bedrijf kunt inzetten. 

Je leert wat de belangrijkste bestanddelen van AI zijn, welke rol de workflow en regels spelen bij het inzetten van AI-voorspellingen, en welke technologieën er in een AI-oplossing zitten.

Verdien je badge

Salesforce Data Cloud: Quick Look

Kennismaking met Data Cloud, het realtime platform voor een onweerstaanbare customer experience.

Data is het fundament van AI. In deze cursusmodule ontdek je hoe Salesforce Data Cloud alle klantdata uit elk kanaal, elk systeem en elke bron in één record onderbrengt.

Verdien je badge

Salesforce Einstein Basics

Hoe je analyses maakt en uitkomsten voorspelt met deze krachtige, op AI gebaseerde tools.

In deze module ontdek je dat in alle zakelijke Salesforce-apps slimme AI-assistenten verwerkt zijn die de werkzaamheden van de IT-, commerce-, sales-, klantenservice- en marketingafdeling automatiseren.

Verdien je badge

Artificial Intelligence for Customer Service

Hoe kunstmatige intelligentie de klantenservice met chatbots en analytics verandert.

Functioneert je klantenservice nog niet helemaal optimaal? In deze module ontdek je hoe je de customer experience met behulp van AI kunt verbeteren.

Verdien je badge

Responsible Creation of Artificial Intelligence

Hoe je een ethisch verantwoord AI-systeem opzet door de vooringenomenheid uit je data en algoritmen te halen.

In deze module leer je wat de definitie van vooringenomenheid en rechtvaardigheid is, hoe je een divers AI-team opzet om vooringenomenheid te voorkomen, hoe je de waarden van je bedrijf in processen vertaalt en waarom je alleen een ethisch verantwoord AI-systeem kunt ontwerpen als je weet wie je klanten zijn.

Verdien je badge

Salesforce Nederland
Salesforce Nederland

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!