Skip to Content

Deze vier marketingtrends veranderen het klantcontact

Deze vier marketingtrends veranderen het klantcontact

Als marketeer is het van belang te anticiperen op de huidige ontwikkelingen. Hoe je dat aanpakt? Lees hier de 4 belangrijkste marketingtrends.

De afgelopen paar jaar moesten bedrijven zich vanwege de nieuwe marketingtrends op onbekend terrein begeven, waar de veranderingen elkaar ook nog eens in razend tempo opvolgden. Veranderend klantgedrag, een stagnerende economie en nieuwe technologieën, het hield maar niet op.

Het goede nieuws? Je kunt je bedrijf als volgt door deze roerige periode loodsen: tech-tools inzetten, de interactie met je klanten persoonlijker maken, je op een toekomst zonder cookies voorbereiden en je thuiswerkende medewerkers meer laten samenwerken. Het is nu vooral zaak om voor de oplossing te gaan die op dit moment het beste resultaat oplevert.

Uit het nieuwste State of Marketing rapport van Salesforce hebben we vier marketingtrends geselecteerd die ons werk en onze interactie met klanten ingrijpend gaan veranderen.

De onderstaande inzichten en tips zijn bedoeld om je te helpen met het uitstippelen van je strategie voor het komende jaar, dus hopelijk heb je er iets aan. Ben je er klaar voor? Dan gaan we van start!

Wat is top of mind voor marketeers?

Inzichten in trends, prioriteiten en uitdagingen die volgens 6.000 marketeers bepalend zijn voor het beroep en biljoenen uitgaande marketingboodschappen wereldwijd.

Trend 1: Voor marketeers is het onder de knie krijgen van de tech-tools prioriteit nummer één, en meteen ook de grootste bron van zorg

Nieuwe uitdagingen vragen om een innovatie oplossing. Nu de voorkeuren, het koopgedrag en de verwachtingen van klanten veranderen, passen marketeers hun werkwijze daaraan aan. Zo zegt 91% van de CMO’s dat ze voortdurend moeten innoveren om hun concurrentiepositie te behouden. Het afgelopen jaar hebben marketingorganisaties dan ook andere prioriteiten gesteld om dit voor elkaar te krijgen.

Nu veel bedrijven met minder middelen meer gedaan moeten zien te krijgen, proberen marketeers nog meer uit hun huidige tools en technologieën te halen. Maar omdat ze die vaak nog niet effectief inzetten, is dat meteen ook hun grootste uitdaging.

De vijf voornaamste prioriteiten voor marketeers

 1. Tools en technologie beter benutten

 2. Met nieuwe marketingstrategieën en -tactieken experimenteren

 3. Tools en technologieën moderniseren

 4. Vertrouwen van de klant winnen en behouden

 5. Beter samenwerken

De vijf voornaamste uitdagingen voor marketeers

 1. Ineffectief gebruik van tools en technologieën

 2. Meting van marketing-ROI/-toeschrijving

 3. Evenwicht tussen personalisatie en wat klanten aanvaardbaar vinden

 4. Vertrouwen van de klant winnen en behouden

 5. Weerstand tegen nieuwe marketingstrategieën en -tactieken

Inmiddels is duidelijk dat marketeers hinder ondervinden van dingen als nieuwe technologie, cijfers die alleen voor de sier zijn en een gebrekkige samenwerking tussen marketing en sales. Veel marketeers geven voorrang aan de modernisering van hun tools. We zien dan ook veel investeringen in automatiserings- en productiviteitsoplossingen.

Nu er steeds meer martech-tools bijkomen, weten marketeers bijna niet meer wat ze met die enorme hoeveelheid gegenereerde data aanmoeten. Het voordeel? Met zoveel beschikbare data kun je je klanten veel gerichter en persoonlijker benaderen. Het nadeel? Je moet al die verschillende soorten data beheren en ook nog eens zien te voorkomen dat je te ver gaat met je personalisatie.

Handige tip: We zien vaak dat er veel tijd en geld in de nieuwste technologie wordt gestoken, maar dat die uiteindelijk toch gewoon op de oude, vertrouwde manier wordt gebruikt. Hoe bruikbaar je martech-data zijn, hangt volledig af van hoe je die deelt en inzet. Als je rendement uit je technologie-investering wilt halen, moet je als marketeer (en als organisatie als geheel) verder kijken dan het platform alleen. Het gaat erom dat alle afdelingen alle data kunnen zien. Want alleen op die manier kan iedereen de tools optimaal benutten.

Trend 2: Marketeers kiezen voor slimmere en gerichtere klantinteracties

Waar data voorheen vooral een ondersteunende rol hadden, zijn ze inmiddels een onmisbaar hulpmiddel voor digitaal gerichte marketeers geworden. Marketeers moeten dus optimaal gebruikmaken van de datatools die de klantinteracties slimmer en persoonlijker maken. Bijkomend voordeel is dat alles hierdoor efficiënter verloopt, wat de kosten drukt.

De ondervraagde marketingorganisaties hebben de volgende technologieën in gebruik:

 • 90% customer relationship management-systeem (CRM)

 • 89% account-based marketing-platform (ABM)

 • 62% kunstmatige intelligentie (AI)

Volgens ons rapport vindt 80% van de marketeers de customer experience een cruciale onderscheidende factor. Daarom zitten ze te springen om meer gekoppelde data, zodat ze hun klanten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Uit de marketingtrends blijkt dat organisaties elk jaar meer databronnen benutten: in 2023 zijn dat er naar verwachting achttien.

Marketeers zetten technologieën als een CRM-systeem of een ABM-platform in om alle data op één centraal punt te verzamelen en gerichte campagnes op te zetten. Verder maken ze gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om hun marketingactiviteiten te automatiseren. Drie van de belangrijkste vier AI-gebruiksscenario’s zijn gerelateerd aan automatisering. Daaruit kun je afleiden hoe belangrijk marketeers het vinden om sneller en effectiever met hun bestaande middelen te werken.

Marketeers zijn er verder op gebrand om hun beperkte budget en middelen zo in te zetten dat ze hun doelgroep via het juiste kanaal bereiken. 83% procent van de marketeers zegt dat hun marketingorganisatie klanten in realtime benadert via een of meer marketingkanalen.

Handige tip: als je precies wilt weten waar je klanten behoefte aan hebben, moet je de data die je al hebt op een andere manier benutten. Daarom is een geïntegreerde oplossing als een customer data platform nu relevanter dan ooit. Met de inzichten van zo’n platform weet je precies op welke momenten je je klanten moet benaderen. Ook kun je hiermee een betere marketingstrategie opzetten die je minder hoeft bij te sturen.

Trend 3: Het tijdperk zonder cookies laat nog even op zich wachten, maar marketeers treffen toch alvast de nodige voorbereidingen

Nu cookies van derden steeds vaker worden geweigerd, zijn marketeers alvast op zoek naar nieuwe databronnen. Daarbij richten ze zich vooral op data die klanten vrijwillig afstaan (zero-party data) en klantdata die bedrijven uit de eerste hand verzamelen (first-party data).

Daardoor komt de regie meer bij de marketeers te liggen. Die kunnen dan ook efficiënter de juiste klanten benaderen en zo het maximale uit het marketingbudget halen.

Wat marketeers naar eigen zeggen alvast hebben gedaan in verband met de wijzigingen op privacygebied:

 • Klanten een beloning in het vooruitzicht stellen als ze hun gegevens afstaan: 56%

 • Een strategie voor first-party data uitwerken: 54%

 • Het delen van second-party data contractueel vastleggen: 52%

 • In nieuwe technologieën investeren: 51%

 • Het aantal interne datasilo’s verminderen: 49%

Nu de uitfasering van cookies van derden nog even op zich laat wachten, zegt 75% van de marketeers dat ze nog steeds afhankelijk zijn van data van derden (third-party data). Ondanks de uitgestelde uitfasering bereiden marketeers zich toch alvast voor op de toekomst.

Uit ons onderzoek blijkt dat 68% van de marketeers al een strategie heeft klaarliggen om volledig op first-party data over te stappen, nu ze daartoe worden gedwongen door de privacyregelgeving en de roep om meer transparantie. Stroomlijning van het aantal databronnen leidt bovendien tot een efficiëntere manier van werken en lagere kosten.

Hoewel niet alle third-party data cookie-gerelateerd zijn, moeten marketeers toch alvast rekening houden met de komende wijzigingen in de privacyregelgeving. Strategieën zoals klanten prikkels bieden voor het delen van informatie kunnen helpen de kloof te overbruggen door het verrijken van klantdata-profielen.

Nu het aantal databronnen binnenkort alleen maar toeneemt, is er technologie nodig waarmee marketeers de data uit al die bronnen kunnen omvormen tot één centraal klantbeeld. De marketingtrends uit ons onderzoek wijzen hier ook op: 32% van de B2B-marketeers zegt dat het nog steeds niet is gelukt om alle afdelingen van hun bedrijf van één centraal klantbeeld te voorzien.

Handige tip: wat kun je nog meer doen, met een toekomst zonder cookies in het verschiet? Meer inboundmarketing in je strategieën opnemen, en je doelgroep waardevolle content en digitale ervaringen aanbieden in ruil voor toestemming om hun data te gebruiken. Voor B2C-marketeers die al jaren op allerlei platformen aan brandmarketing doen, voelt zo’n tactiek wellicht als een ommezwaai. Toch kun je via je digitale omgeving nog steeds waardevolle data verzamelen, waar je – als kers op de taart – ook nog de volledige controle over hebt.

Trend 4: Alleen in tools investeren is niet voldoende om de samenwerking te bevorderen

Al dat thuiswerken heeft het marketinglandschap ingrijpend veranderd. Dat heeft ook z’n weerslag op de onderlinge samenwerking. In ons onderzoek zegt 69% van de marketeers dat het nu lastiger is om samen te werken dan vóór de pandemie.

In de huidige hybride werkomgeving lopen tal van marketeers ertegen aan dat de communicatie, samenwerking en probleemoplossing te wensen overlaten. Ze denken bovendien dat de thuiswerktrend van blijvende aard is: 70% verwacht dat er blijvend in thuiswerktechnologieën wordt geïnvesteerd. Daarom investeren ze in technologieën die de samenwerking bevorderen, zodat het werk in elk geval wordt gedaan – ongeacht waar de medewerkers zich bevinden.

Marketeers die naar eigen zeggen de volgende samenwerkingstechnologieën gebruiken:

 • Videocalls: 46%

 • Gericht samenwerkingsplatform: 45%

 • Chat- of berichtenapps: 45%

 • Sociale bedrijfsnetwerken: 44%

 • E-mail: 43%

 • Gedeelde bestanden: 42%

 • Spraaktechnologie: 41%

 • Telefoon: 38%

 • Virtuele whiteboards: 36%

Marketingorganisaties hebben intussen niet stilgezeten. Gemiddeld hebben ze in vier technologieën geïnvesteerd om hun internationale marketingteams met elkaar te laten samenwerken.

Bovenaan staan technologieën als videocalls, gerichte samenwerkingsplatformen (zoals Slack en Microsoft Teams), chat- of berichtenapps en sociale bedrijfsnetwerken. E-mail staat nog net in de top vijf, maar tools waarmee je direct met een collega kunt communiceren hebben duidelijk de voorkeur.

Handige tip: met één integraal platform voor alle applicaties en workflows kun je een einde maken aan de versnippering, en meteen ook alle marketingactiviteiten op elkaar afstemmen. Maar dan moeten alle teams dat platform natuurlijk wel gaan gebruiken. Promoot het management het geïmplementeerde samenwerkingsplatform, maar werken ze daar zelf niet mee? Gebruiken de contentteams een andere tool dan de ontwerpers? Op afstand goed met elkaar samenwerken lukt alleen als iedereen met dezelfde tools werkt en dezelfde procedures volgt. In zo’n situatie zijn de teams flexibel en zitten ze op één lijn.

Wat is top of mind voor marketeers?

Inzichten in trends, prioriteiten en uitdagingen die volgens 6.000 marketeers bepalend zijn voor het beroep en biljoenen uitgaande marketingboodschappen wereldwijd.

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!