Skip to Content

Trends die het MKB mee kan nemen voor een succesvol 2022

Trends in het midden- en kleinbedrijf rapport

De MKB trends van 2021 en 2022 zijn vooral digitalisering en flexibel werken. Deze trends dragen bij aan de groei van bedrijven voor huidige start-ups en het MKB.

2021 was een dramatisch jaar voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Corona nam de wereld over en had grote invloed op het zakelijke landschap. In de beginfase van de pandemie werd een groot deel van het MKB tijdelijk afhankelijk van overheidssteun. Veel veranderingen die in 2020 werden doorgevoerd, bleven bestaan in 2021. Hierdoor gingen veel bedrijven in 2021 blijvend anders werken. Er werd veel meer digitaal gewerkt en de klantgerichtheid van bedrijven nam toe.

Meegaan in deze trends werd essentieel voor bedrijven. De bedrijven die zich wisten aan te passen, maakten weer groei door. Bedrijven die zich minder goed wisten aan te passen aan de zakelijke trends van 2021, stagneerden sneller in hun groei. In dit blog gaan we dieper in op deze trends.

MKB trends; zakelijke technologie trends; huidige trends in het MKB; trends MKB;

Huidige trends in het bedrijfsleven

Trend 1: flexibel werken

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat veel mensen in het MKB flexibel zijn gaan werken. In sommige bedrijven moesten werknemers zelfs verplicht met verlof. In eerste instantie leek het flexibele werken slechts tijdelijk te zijn. Toch bleek in 2021 al snel dat de manier van werken permanent is veranderd. Mensen werken niet meer zoals ze voor de pandemie deden.

Werknemers die in 2020 tijdelijk geen werk hadden of flexibel moesten werken, keerden weer terug naar hun oorspronkelijke urenaantal. Hun werkplek was echter wel anders dan voorheen. Meer dan ooit werkten mensen (gedeeltelijk) thuis. In Nederland verwacht maar liefst 45% van de MKB-werknemers op de lange termijn hybride of volledig op afstand te werken. Hiermee is niet alleen de manier van werken, maar ook de wijze van communiceren binnen bedrijven enorm veranderd. Bovendien heeft de pandemie er ook voor gezorgd dat bedrijven anders kijken naar gezondheid en welzijn van hun klanten en medewerkers.

Trend 2: klanten met hoge verwachtingen

Dat de pandemie een grote verandering teweeg heeft gebracht in het zakelijke landschap, is een feit. De uitbraak van het coronavirus en alle gevolgen van dien, hebben ervoor gezorgd dat klanten meer zijn gaan verwachten van bedrijven. Klanten eisen meer dan ooit en zijn op zoek naar een unieke ervaring. Dit vraagt van bedrijven dat ze voor een gepersonaliseerde klantervaring zorgen. Klanten vinden het bovendien belangrijk dat bedrijven snel reageren op hun vragen. Ook is het steeds belangrijker geworden voor klanten dat bedrijven innovatieve producten of diensten aanbieden. De bedrijven die in 2021 groei hebben doorgemaakt, zijn de bedrijven die op deze klantverwachtingen hebben ingespeeld.

Trend 3: Zakelijke technologie

Ook de rol van zakelijke technologie is veranderd door de pandemie. Volgens het Salesforce rapport verklaart maar liefst 71% van de MKB-bedrijven dat hun bedrijf de pandemie heeft overleefd dankzij digitalisering. Doordat deze digitalisering meer mogelijk maakt, verwachten klanten ook meer. Dankzij de nieuwste technologie kunnen bedrijven hun klanten een ervaring op maat bieden. Bedrijven kunnen ook meer informatie verzamelen over hun klanten wanneer ze gebruikmaken van de nieuwste technologie.

Het feit dat bedrijven technologie kunnen gebruiken om aan klantverwachtingen te voldoen is één van de redenen dat technologie zo’n belangrijke zakelijke trend is. Een andere reden is dat technologie voorziet in een veilige manier van werken in onveilige tijden.

MKB trends; zakelijke technologie trends; huidige trends in het MKB; trends MKB;

Trend 4: Het belang van digitaal

De rol van technologie is dankzij de pandemie enorm. Maar liefst 79% van het MKB is in het afgelopen jaar meer online gaan werken. Dat is een indrukwekkend percentage. De voornaamste reden dat bedrijven meer online zijn gaan werken, is dat ze hun klanten op een veilige manier kunnen bedienen. Veel bedrijven zetten online tools in om hun bedrijfsvoering te veranderen. Dit geldt voor alle afdelingen: van sales en klantenservice tot marketing, IT en HR.

43% van het MKB zegt dat ze de pandemie niet hadden overleefd met de techniek van tien jaar geleden. Ook zijn groeiende bedrijven de bedrijven die in het afgelopen jaar veel geïnvesteerd hebben in digitalisering. De keuze om te investeren in digitalisering, heeft hen gered. CRM-systemen zijn een mooi voorbeeld van digitalisering. 59% van het MKB in Nederland maakt gebruik van een CRM-systeem.

MKB trends; zakelijke technologie trends; huidige trends in het MKB; trends MKB;

Trends die blijven bestaan

De pandemie heeft bedrijven flexibeler gemaakt. Het heeft ze een duwtje gegeven in de richting van digitaal werken. Het is niet de verwachting dat deze trends nog zullen veranderen. Terug naar het “oude normaal” gaan we wellicht nooit meer. De wijzigingen die bedrijven nu doorvoeren in hun manier van werken, veroorzaken drastische veranderingen in het zakelijke landschap. 83% van het MKB verwacht dat de wijzigingen die zij het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, een positief effect zal hebben op de lange termijn. En dit laat zien dat de huidige trends niet tijdelijk zijn.

Meer trends voor een succesvol 2022 in het MKB

Meer weten over de trends die het MKB kan gebruiken voor een succesvol 2022? Download het MKB trends rapport. Hierin doe je inzichten op van meer dan 2500 midden- en kleinbedrijven en zakelijk leiders wereldwijd. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste trends in het zakelijke landschap.

Vijfde editie Trends in het midden- en kleinbedrijf

Ontdek wat MKB-bedrijven van nu drijft – en wat ze willen bereiken.

Trends in het midden- en kleinbedrijf rapport

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!