Skip to Content

AI komt eraan — Zorg dat je er klaar voor bent

Van gewoon tot buitengewoon. Ontketen de AI-revolutie in je organisatie.

Welkom in het digitale tijdperk, waar kunstmatige intelligentie de boventoon voert en organisaties zich aan de vooravond van een revolutie bevinden. AI heeft de toekomst en biedt bedrijven onvoorstelbare kansen. Managers en hun mensen willen weten wat de risico’s en mogelijkheden zijn van AI-implementaties, omdat ze door de snelle ontwikkelingen geen grote achterstand op de concurrentie willen oplopen.

Ter voorbereiding op een toekomst met AI moeten bedrijven op een strategische en holistische manier aan de slag met allerlei belangrijke aspecten. Laten we eens kijken welke stappen er nodig zijn om van je organisatie een AI-gedreven krachtpatser te maken.

Innoveer en automatiseer snel met AI in Salesforce

Bied iedereen deze ingebouwde intelligentie voor empathische interacties, een hogere productiviteit en betere klantervaringen.

Veilig implementeren van AI

Het implementeren van AI in een organisatie vergt een veilige en ondersteunende omgeving. Moedig je teams aan om de veranderingen te accepteren en risico’s te nemen. Door vertrouwen op te bouwen in de organisatie voelen mensen zich veilig in hun functie en motiveer je hen om de mogelijkheden van AI te ontdekken.

Zo creëer je een veilige en ondersteunende omgeving voor AI-acceptatie:

 • Zorg voor een transparante cultuur: stimuleer een open en eerlijke communicatie over AI-initiatieven, bespreek zorgen en geef duidelijk uitleg.
 • Moedig innovatie en experimenten aan: geef medewerkers de kans om AI-technologieën te ontdekken en te experimenteren met nieuwe ideeën, zodat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de AI-ontwikkelingen binnen de organisatie.
 • Bied leer- en ontwikkelingsmogelijkheden: laat zien dat je de organisatie wilt ondersteunen met trainingsprogramma’s, workshops en hulpmiddelen. Je teams zullen zich gesteund voelen om nieuwe vaardigheden te verwerven en hun begrip van AI te vergroten.
 • Erken en beloon bijdragen: geef medewerkers die bijdragen aan AI-initiatieven erkenning en zet ze in het zonnetje. Dit geeft hen een gevoel van eigenwaarde en motiveert ook andere mensen om mee te doen met de AI-transformatie.

In een cultuur die positief staat tegenover verandering, kunnen organisaties beter profiteren van de kansen die een AI-toekomst biedt.

Wijs medewerkers de weg naar AI

Om AI met succes te implementeren, moet je een visie waarin de mens centraal staat overbrengen. Hoewel AI wellicht wat onpersoonlijk lijkt, moeten we de mogelijke voordelen benadrukken, vooral ook omdat het zo laagdrempelig is voor een grote groep gebruikers.

Een van de belangrijkste voordelen van AI-technologie is dat het zo eenvoudig is om ermee te beginnen. Denk maar eens aan TikTok, een sociaal platform dat binnen negen maanden 100 miljoen gebruikers had. De generatieve AI-engine ChatGPT bereikt in slechts twee maanden dezelfde mijlpaal. Dit toont aan hoe eenvoudig het is om te beginnen met AI-technologie en hoe snel het wereldwijd een grote rol kan gaan spelen.

Zo zorg je voor een succesvolle acceptatie van AI:

 • Communiceer de voordelen die AI heeft voor je mensen: benadruk hoe AI je productiviteit kan verbeteren en eentonige taken kan automatiseren. Vertel dat AI een waardevol hulpmiddel is dat mensen beter, sneller en met meer plezier laat werken, maar ze niet vervangt.
 • Vind, en deel concrete voordelen: geef voorbeelden van de tijdbesparende voordelen van een AI-implementatie. Benoem het als een persoonlijke assistent die workflows stroomlijnt en tijd vrijmaakt voor zinvollere bezigheden.
 • Breng veranderingen als iets positiefs: leg uit wat de gevolgen zijn als je organisatie geen gebruik gaat maken van AI. Vertel over de best practices in de sector, benadruk de ongekende snelheid waarmee AI kan worden geïmplementeerd en leg uit hoe laagdrempelig het is.

Richt je dus vooral op de voordelen voor mensen en de laagdrempeligheid, omdat je AI-oplossingen op die manier snel kunt integreren in je workflows. Dit opent de deuren naar allerlei andere sectoren. Deze toegankelijkheid maakt bovendien een inclusiever implementatieproces mogelijk.

Aan de slag met AI Cloud

Met Salesforce Professional Services kun je de basis voor succes leggen dankzij ons nieuwe pakket, AI Coach.

Geef iedereen de AI-vaardigheden die nodig zijn voor succes

Door de juiste tools en strategieën aan te bieden in je organisatie behoud je een sterke concurrentiepositie en stimuleer je succes. Overweeg de ontwikkeling van een uitgebreid trainingsprogramma en een formeel AI-implementatieproces. Door dit soort initiatieven blijft je team op de hoogte van de snel veranderende technologie.

Deze drie cruciale stappen zijn essentieel gebleken voor succesvolle digitale transformaties:

 • Ontwikkel trainingsinitiatieven: maak AI-training een verplicht onderdeel van employee enablement. Zo onderkende Salesforce hoe belangrijk het was om medewerkers te helpen met een veilige en doordachte benadering van AI-gebruik. Dit bleek een belangrijke stap te zijn in hun veranderingsproces, waardoor ze nu ’s werelds grootste AI-CRM zijn.
 • Creëer formele processen om de AI-acceptatiegraad te verhogen: Wacht niet tot teamleden in hun vrije tijd met AI gaan stoeien. Zorg voor gestructureerde processen om AI-innovaties in hun werk te integreren, zodat de hele organisatie het AI-traject volgt. Overweeg de vorming van speciale commissies om AI-ontwikkelingen te stimuleren of peil het aantal AI-ideeën dat wordt aangedragen door engineers. Het belangrijkste is dat je het acceptatieproces formaliseert, welke structuur je ook kiest.
 • Wees flexibel met nieuwe AI-technologie: Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI. In een snel veranderende omgeving moeten bedrijven zich voorbereiden op nieuwe en aangepaste initiatieven. Ga flexibel en met souplesse om met het werken met AI-technologieën.

Door best practices voor de digitale transformatie te gebruiken en AI te implementeren in formele processen, maken organisaties de weg vrij voor een succesvolle toekomst waarin AI centraal staat.

Beveilig je data met AI

Hoewel AI gigantisch veel mogelijkheden biedt, is het ethische aspect wel een belangrijke reden tot zorg. Beveilig de gevoelige klantdata van je bedrijf dus met een betrouwbaar AI-platform, zoals Salesforce Einstein dat is gebaseerd op de Einstein-vertrouwenslaag. Betrouwbare AI-platformen implementeren krachtige maatregelen voor databescherming, met onder meer versleuteling, toegangscontrole en compliance met regelgeving op het gebied van dataprivacy.

Dit kun je doen om je gevoelige data te beveiligen en het vertrouwen van je klanten te behouden:

 • Ontwikkel een framework voor ethisch beheer: bevorder de transparantie, eerlijkheid en toerekenbaarheid in AI-algoritmen en besluitvormingsprocessen. Dit garandeert een verantwoorde implementatie die past bij je bedrijfswaarden.
 • Geef prioriteit aan dataprivacy en beveiliging: neem strikte maatregelen om gevoelige informatie te beschermen. Leef de regelgeving na en volg de best practices van de sector. Omdat AI in grote mate afhankelijk is van data, bevordert de bescherming van deze data het vertrouwen bij klanten, partners en stakeholders.
 • Verzorg regelmatig trainingen en bijscholingsprogramma’s: zorg ervoor dat je enablement-training de technische aspecten van AI behandelt en inzicht geeft in de beperkingen en risico’s ervan. Met deze kennis kunnen medewerkers weloverwogen beslissingen nemen en de juiste acties ondernemen met betrekking tot AI.

Door AI op een verantwoorde manier te implementeren en de behoeften en obstakels voor de acceptatie van AI te begrijpen, kunnen organisaties betrouwbare leiders worden in het tijdperk van kunstmatige intelligentie.

Begin je AI-transformatie met deze tools

Leid je organisatie naar een AI-toekomst met een spectaculair betere productiviteit, efficiëntie en klantervaring door je strategieën af te stemmen op het steeds veranderende AI-traject. Door een veilige omgeving te creëren, een mensgerichte reden voor verandering te bieden, je teams te ondersteunen en AI te beveiligen, kan je organisatie transformeren tot een stabiele AI-gedreven onderneming.

Salesforce Professional Services biedt unieke mogelijkheden voor organisaties die aan hun AI-traject willen beginnen. Met AI Coach maak je optimaal gebruik van de expertise van Salesforce Professional Services en benut je het volledige potentieel van AI. In samenwerking met jou schalen en personaliseren we de klantervaringen door deze te koppelen aan de bedrijfsresultaten, stippelen we een route naar zakelijke waarde uit, bereiden we je voor op directe levering en stellen we een roadmap voor de toekomst op die aansluit bij jouw visie en doelen.

Samen kunnen we je traject op gang helpen en positioneren we je bedrijf in de voorhoede van AI-gedreven innovatie. Zo kun je uitzonderlijke ervaringen leveren en werk je aan het vertrouwen dat nodig is in dit digitale tijdperk.

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!