Skip to Content

In drie stappen naar een duurzame IT

Illustratie op een blauwe achtergrond van collega's in een kantooromgeving, werkend aan een tafel met een afbeelding van de wereldbol achter hen.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat 73% van de IT-leiders zich zorgen maakt over klimaatverandering. Ontdek hoe IT de weg naar duurzaamheid kan vrijmaken.

Uit ons meest recente State of IT rapport blijkt dat 73% van de IT-leiders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering. En terecht, want zakelijke technologie is verantwoordelijk voor zo’n 1% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat klinkt misschien niet als veel, maar komt overeen met de totale CO₂-uitstoot van het VK. Dus rijst de vraag: hoe kan duurzame IT impact hebben op de digitale CO₂-voetafdruk van een bedrijf? 

Voordat we ons daarin verdiepen, is het belangrijk om te beseffen hoe IT en technologie bijdragen aan ons veranderende klimaat.

Wat houdt IT-leiders bezig?

Blijf op de hoogte met ons nieuwste State of IT rapport. We hebben meer dan 4000 IT-leiders wereldwijd gevraagd naar huidige en verwachte trends.

De rol van IT in de uitstoot van broeikasgassen

Klimaatwetenschappers bevestigden onlangs dat juli 2023 de warmste maand ooit gemeten was. De meeste broeikasgassen ontstaan wereldwijd weliswaar in de energieproductie en landbouw, maar beide sectoren worden op de voet gevolgd door de industrie. We ontdekten dat 14% van de CO₂-voetafdruk op onze planeet in 2040 naar verwachting afkomstig zal zijn van het energieverbruik door informatie- en communicatietechnologieën. 

Technologie is onder andere op de volgende manieren van invloed op onze planeet – en geeft CIO’s daarmee steeds vaker een mandaat voor duurzame IT.  

 • Datacenters: Datacenters draaien op elektriciteit. Bovendien is voor de koeling ervan zowel elektriciteit als water nodig. Nu steeds meer data wereldwijd naar de cloud worden verplaatst, groeien datacenters uit tot grootverbruikers van deze natuurlijke hulpbronnen. En laten we de AI-algoritmen niet vergeten, die ons weliswaar helpen bij het opsporen van fraude, en bij autonoom rijden en zelfs kankerscreenings, maar ook extra rekenkracht vergen. Ook dat vertaalt zich weer naar meer servers, koeling en elektriciteit.
 • Apparaten van eindgebruikers: Computers, smartphones, printers en andere apparaten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de totale uitstoot door zakelijke technologieën. Sinds de COVID-19-pandemie, toen velen van ons besloten thuis een werkplek in te richten, is de vraag naar apparatuur spectaculair gestegen. En vergeet niet dat die apparaten veel vaker worden vervangen dan servers. Bovendien gaat het natuurlijk niet alleen om het gebruik op zich: de volledige supply chain (inclusief winning van grondstoffen, fabricage, verpakking en transport) draagt sterk bij aan de uitstoot van broeikasgassen. 
 • Elektronisch afval: Wat gebeurt er met de miljoenen elektronische apparaten die elk jaar worden geproduceerd? Tenzij eindgebruikers besluiten ze te recyclen, worden ze afgedankt en vervangen. Elektronisch afval bestaat niet alleen uit computers en beeldschermen, maar ook uit mobiele telefoons, radio’s en LCD- en plasma-tv’s. Slechts 17% van elektronische afval wordt gerecycled. De rest belandt bij het huishoudelijk afval, vaak inclusief gevaarlijke stoffen als lood. Alleen al in de VS gaat het hierbij om miljoenen tonnen elektronisch afval per jaar. 
 • Zeldzame aardmineralen: In de harde schrijven van computers en servers worden zeldzame aardmineralen verwerkt. De milieurisico’s die komen kijken bij de winning, raffinage en afdanking hiervan, mogen niet over het hoofd worden gezien – evenmin als het aperte risico dat ze ooit uitgeput raken. In de VS streven zowel de overheid als de Environmental Protection Agency naar meer recycling van zeldzame aardmineralen. 

Hoe kun je je IT-processen verduurzamen? CIO’s en IT-leiders kunnen de volgende drie stappen zetten om de digitale CO₂-voetafdruk van hun bedrijf te verkleinen.

In drie stappen naar een duurzame IT en een kleinere digitale CO₂-voetafdruk

IT-leiders en hun zakelijke tegenhangers hebben een mandaat om doortastende klimaatactie te ondernemen. Dat is niet alleen noodzakelijk voor onze planeet, maar getuigt ook van goed zakelijk inzicht. Consumenten kopen eerder een product bij een bedrijf dat zich inzet voor het milieu en maatschappelijke doelen. 

Hoe kunnen IT-leiders de weg vrijmaken voor duurzame IT? De volgende drie stappen kunnen helpen.

1. Houd de CO₂-uitstoot van de hele waardeketen bij

De meeste grote bedrijven beschikken inmiddels over duurzaamheidsdoelen en -plannen om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen. Maar hoe kun je iets verkleinen wat je niet bijhoudt? Als je bedrijf nog geen duidelijke duurzaamheidsdoelen heeft, begin je dus met het bijhouden van je uitstoot. 

Voor IT betekent dit dat je inzicht verkrijgt in de omvang van de digitale voetafdruk van je bedrijf en waarborgt dat er rekenschap wordt gegeven voor alle uitstoot in verband met de hardwareproductie en supply chain, de softwareproductie, het energieverbruik van datacenters, cloud computing en edge computing. IT-leiders ontwikkelen meestal samen met een speciaal milieu-, beleids- en governance-team aan een strategie voor ESG-rapportage. 

Bedrijven kunnen diverse oplossingen inzetten om hun uitstoot bij te houden, zoals een calculator voor kleine bedrijven van de Environmental Protection Agency (EPA). Maar voor grotere bedrijven heb je misschien een robuustere tool voor duurzaamheidsbeheer nodig.

Voor wie zich afvraagt hoe het zit met internationale meet- en verslagleggingsnormen: eerder dit jaar introduceerde de International Sustainability Standards Board de eerste internationale normen voor openbare bedrijven. Nu voorschriften en openbaarmakingsvereisten wereldwijd steeds strenger worden, is dit een cruciaal moment om rekenschap te geven van de CO₂-voetafdruk in de gehele waardeketen.

Door waarden bij te houden wordt je bedrijf opener in zijn duurzaamheidscommunicatie en beschik je over alle benodigde informatie om beslissingen te nemen waarmee je je CO₂-voetafdruk verkleint. Vergeet de volgende zaken niet wanneer je bepaalt welke zaken je wilt bijhouden:

 • Servers en bijbehorende infrastructuur op je eigen locatie
 • Gebruikte elektriciteit, verwarming en koeling om de servervoorzieningen draaiende te houden
 • Directe uitstoot van voertuigen en andere apparatuur die je bezit en gebruikt voor je servervoorzieningen
 • Apparaten van eindgebruikers (laptops, mobiele telefoons, printers, enz.) op kantoor en thuiswerklocaties wereldwijd
 • Alle IT-gerelateerde zakenreizen

2. Stel duidelijke reductiedoelen en maak hier serieus werk van met reductieplannen

In het State of IT rapport geeft 79% van de IT-leiders aan dat hun organisatie reductiedoelen heeft voor de uitstoot van broeikasgassen. Consumenten zijn er daarentegen lang niet altijd van overtuigd dat bedrijven voldoende investeren in duurzaamheid. Uit een enquête uit 2021 bleek dat slechts 42% van de consumenten vond dat bedrijven voldoende middelen investeerden in de strijd tegen klimaatverandering. 

Dat is een gemiste kans. Niet alleen voor het milieu maar ook voor het bedrijfsleven zelf, aangezien een duurzame bedrijfsvoering vaak een kostenverlagend effect heeft.

Hoe ziet een plan voor emissiereductie eruit? Andere bedrijven verduurzamen hun IT bijvoorbeeld op de volgende manieren: 

 • In zee gaan met leveranciers die duidelijke en transparante duurzaamheidsdoelen hebben
 • Gebruikmaken van automatisering, de overvloed aan data en geavanceerde analyses voor een slimmere IT-bedrijfsvoering
 • IT-accessoires aanschaffen die zijn gemaakt van gerecyclede materialen
 • Systemen die te weinig worden gebruikt herkennen en uitfaseren
 • Opslag migreren naar energiezuinigere alternatieven
 • IT-hardware aanschaffen bij leveranciers die milieuverklaringen afgeven voor hun producten 
 • De hoeveelheid afval verminderen door de levensduur van IT-apparatuur te verlengen
 • Processen voor duurzame softwareontwikkeling implementeren, waaronder:
 • De levensduur van computerapparatuur verlengen
 • Zo min mogelijk afval inkopen, oftewel artikelen die aan het einde van hun levensduur niet volledig kunnen worden hergebruikt of gerecycled
 • Samenwerken met cloudleveranciers met een groene cloudarchitectuur en duurzaamheidsdoelen

3. Creëer en promoot een cultuur waarin duurzaamheid voorop staat

Het lukt IT alleen om een duurzame weg in te slaan en de digitale CO₂-voetafdruk van het bedrijf in zijn geheel te verkleinen als IT-leiders hun missie koppelen aan de bredere duurzaamheidsagenda van de onderneming. CIO’s, CDO’s (Chief Digital Officers) en andere IT-leiders hebben de mogelijkheid om andere leidinggevenden en hun bestuur te motiveren, en hun IT-teams de juiste route naar een lagere uitstoot te tonen. 

Enkele tips om een cultuur te promoten waarin duurzaamheid voorop staat: 

 • Verwerk duurzaamheidsdoelen en -maatstaven in de prestatiescores van IT en leidinggevenden 
 • Stimuleer je team om minder apparaten te gebruiken en zo de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen
 • Verleng de levensduur van de apparaten die medewerkers gebruiken
 • Integreer strategieën voor een groene bedrijfsvoering in de plannen van je team
 • Praat met je teams over duurzame softwareontwikkeling en de stappen die je zet op weg naar een duurzame IT

Het valt niet mee om duurzame IT-doelen te implementeren. Ga systematisch te werk en werk volgens een plan om de IT-uitstoot bij te houden. Zodra je dat gedaan hebt, ontwikkel je samen met het milieu-, beleids- en governance-team een reductieplan met duidelijke doelen. Zorg daarbij dat je ook actie onderneemt en het niet enkel bij een plan blijft. Deel actieplannen met andere leidinggevenden en je teams, en promoot een cultuur waarin duurzaamheid voorop staat. 

Duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu, maar getuigt ook van goed zakelijk inzicht.

Zorg dat je IT-trends vóór blijft 

Wat zeggen IT-pioniers over duurzaamheid en andere belangrijke onderwerpen? Ontdek het vandaag nog in ons nieuwste State of IT rapport, boordevol inzichten van duizenden leiders uit de branche.

Salesforce Nederland
Salesforce Nederland

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!