Skip to Content

Een SWOT-analyse uitvoeren voor het MKB

Een SWOT-analyse uitvoeren voor het MKB, SWOT-analyse, kleine bedrijven, SWOT-analyse uitvoeren

Het uitvoeren van een SWOT-analyse helpt bedrijven om kansen te benutten en uitdagingen te overwinnen. Hoe dat werkt? Lees het hier!

Voor bedrijven blijft het altijd belangrijk om te blijven groeien. Maar om te blijven groeien is het belangrijk om af en toe stil te staan bij de huidige stand van zaken. Een SWOT-analyse kan bedrijven helpen om te bepalen waar ze nu staan en waar ze potentieel naar toe zouden kunnen groeien. Hoe het uitvoeren van een SWOT-analyse voor kleine bedrijven werkt, vertellen we je in dit artikel.

Wat is een SWOT-analyse?

SWOT staat voor de Engelse termen Strength, Weaknesses, Opportunities en Threats (in het Nederlands: sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen). Een SWOT-analyse helpt bedrijven om hun huidige positie te bepalen. Strengths en Weaknesses zijn interne factoren waar een onderneming een zekere mate van invloed op heeft. Opportunities en Threats zijn daarentegen externe factoren, waar een bedrijf geen directe invloed op heeft. Wel kan een bedrijf inspelen op relevante kansen en bedreigingen, waardoor het wel degelijk nuttig is om deze factoren mee te nemen in de analyse.

Een SWOT-analyse geeft (kleine) bedrijven inzicht in manieren waarop de onderneming zakelijke doelen in de toekomst kan behalen. Het voordeel van een SWOT-analyse is dat het een eenvoudige en snelle manier is om te bepalen waar een bedrijf staat, wat zakelijke doelen zijn en hoe die bereikt kunnen worden.

De 4 onderdelen van de SWOT-analyse

Een SWOT-analyse bestaat uit 4 onderdelen.

  • Strengths. Deze interne factor beschrijft wat de sterke punten van een onderneming zijn. Waarin excelleert het bedrijf? Je kunt hierbij denken aan een unieke service of een effectieve marketingstrategie, maar ook aan een fantastische merkpresentatie of een innovatief design.
  • Weaknesses. Deze interne factor beschrijft wat de onderneming in de weg staat om het volledige potentieel te bereiken. Zo kan het zijn dat een onderneming niet voldoende kennis in huis heeft, dat het gevestigd is op een ongunstige locatie of dat het werkt met verouderde technologieën. Tijdens de SWOT-analyse gaat het om zwakke punten die het bedrijf moet verbeteren om de concurrentie bij te houden.
  • Opportunities. Dit zijn de (externe) kansen van een onderneming. Hoewel een bedrijf kansen niet kan beïnvloeden, kunnen kansen natuurlijk wel benut worden. Een SWOT-analyse kan bedrijven helpen om een beeld te krijgen van en in te spelen op kansen die aansluiten op de kracht van het bedrijf. Door bijvoorbeeld de verkoop en de omzet van het bedrijf te analyseren, kunnen bedrijven zien waar kansen liggen binnen de markt en hoe ze hun sterke punten kunnen inzetten om deze kansen optimaal te benutten.
  • Threats. Dit onderdeel van de SWOT-analyse gaat over externe bedreigingen die een negatieve impact kunnen hebben op het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn een stijging in de prijs van materialen, veranderend gedrag van consumenten, een tekort aan werknemers en een toename van concurrentie. Hoewel een onderneming deze bedreigingen niet kan controleren, kan een bedrijf zich er wel zo goed mogelijk op voorbereiden. Zo zijn er verschillende digitale oplossingen om als onderneming nieuw consumentengedrag in de gaten te houden en zijn er platforms waarmee werknemerstekorten kunnen worden voorkomen.

Hoe voer je een SWOT-analyse voor een bedrijf uit?

Het uitvoeren van een SWOT-analyse vindt plaats in 3 stappen:

  1. Ga als team bij elkaar zitten. Voor een volledige en succesvolle SWOT-analyse is het belangrijk dat de juiste teamleden de koppen bij elkaar steken. Niet elk teamlid hoeft een expert te zijn op het gebied van bedrijfsanalyses, want ieder teamlid heeft wel iets bij te dragen vanuit de afdeling waar hij of zij werkt. Zo ontstaat er een compleet beeld van de sterke en zwakke punten van iedere afdeling van de onderneming.
  2. Brainstorm. Tijdens een brainstormsessie worden teamleden uitgenodigd om hun gedachten over de sterke en zwakke punten van het bedrijf te delen en te delen welke kansen en bedreigingen zij zien. Het is tijdens een brainstormsessie niet belangrijk of de genoemde zaken reëel of belangrijk zijn. Het gaat er in deze fase vooral om dat alles op tafel wordt gegooid. Dat wat echt belangrijk is, blijft uiteindelijk op tafel liggen. Een brainstormsessie kan ook gedaan worden door alle teamleden te vragen hun input digitaal te delen en alle ingestuurde punten te verzamelen.
  3. Prioriteiten stellen. Aan het einde van de brainstormsessie worden alle genoemde punten op een rij gezet. Wat is het meest belangrijk en welke punten doen er minder toe? Het kan in dit geval handig zijn om teamleden te laten stemmen, maar er zijn ook andere manieren om tot een conclusie te komen, zoals het aanstellen van mensen die knopen doorhakken.

De lijst met sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen worden in een eenvoudige tabel geplaatst. Dit is de SWOT-analyse.

Een SWOT-analyse voor je bedrijf: een goed idee!

Voor kleine en groeiende bedrijven is het absoluut raadzaam om een SWOT-analyse uit te voeren. Deze analyse is eenvoudig en snel en tegelijkertijd enorm behulpzaam. Zo weet je als bedrijf direct waar je sterke punten en verbeterpunten liggen, wat je helpt om nóg succesvoller te zijn in de toekomst. Bovendien zijn er diverse Salesforce oplossingen om bedrijven dit succes te laten bereiken.

Meer weten? Download dan dit e-book: De ondernemersgids: zo vind je een goede CRM.

SWOT-analyse gedaan, hoe verder?

Na het maken van je SWOT-analyse kom je er wellicht achter dat een CRM je kan helpen om nog succesvoller te zijn. Lees hoe je start.

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!