Skip to Content

Waarom teambuilding essentieel is voor een hecht en positief team

Waarom teambuilding essentieel is voor een hecht en positief team

Teambuilding is belangrijk om een goed functionerend en hecht team te creëren. Deze 5 tips helpen je op weg.

Nu we weer af en toe op kantoor mogen werken, staat teambuilding hoog op de kaart. Menig manager heeft de afgelopen periode geworsteld met teambuilding, omdat er nou eenmaal meer creatieve manieren omtrent teambuilding bedacht dienden te worden. Maar waarom is teambuilding nou zo belangrijk en hoe bouw je een goed team?

Teambuilding is essentieel op vele fronten. Niet alleen wordt je team hechter en heeft een meer positieve inslag, een écht team zal ook veel meer begrip voor elkaar tonen. Dit voorkomt veel misverstanden, wat de productiviteit van het team ten goede komt. Sowieso is het van belang dat iemand zich verbonden voelt met het team; je werkt immers samen aan gemeenschappelijke doelen.

Ondanks dat managers dienen te leren omgaan met een hybride werkomgeving, is er in essentie op het gebied van teambuilding niet eens zoveel veranderd. Hier volgen mijn 5 tips om teambuilding te bevorderen:

1. Investeer in teambuildingactiviteiten

Investeer in teambuildingactiviteiten die ervoor zorgen dat je elkaar beter leert kennen. Een team bestaat vanzelfsprekend uit vele persoonlijkheden. De ene hoor je meer, terwijl iemand anders juist meer op non-verbale manier communiceert. Door een teambuilding activiteit te organiseren, die er op gericht is om de collega’s beter te leren kennen, leert men elkaars persoonlijkheden en drijfveren beter kennen.

2. Ga iets betekenisvols met elkaar doen

Koppel je teambuilding activiteit aan een maatschappelijk initiatief. Door iets betekenisvols met elkaar te doen, wordt het gevoel van verbondenheid versterkt. Tegelijkertijd geef je iets terug aan de maatschappij. Denk eens aan voedselpakketten maken voor de Voedselbank of met ouderen naar een kerstmarkt gaan. Bij Salesforce kunnen hier ook VTO-uren voor worden ingezet.

3. Breng je team weer fysiek bij elkaar

Ondanks dat we ons werk op afstand prima kunnen doen, blijft het fysiek samenkomen als team belangrijk wanneer dit kan. Wil je bijvoorbeeld een vaste dag of enkele dagen in de maand inplannen voor een teammeeting? Doe dit vooral! Stimuleer je team dan ook om aanwezig te zijn binnen de geldende regels en richtlijnen van de overheid en je werkgever. Stem daarnaast in het team af dat ieders werkzaamheden ook passen bij de kantoordag.

4. Werk aan een team agreement

Hoe je als team met elkaar omgaat, kun je zelfs vastleggen in een soort team agreement. Gebruik één van je komende meetings om eens na te denken en vast te leggen hoe je met elkaar om gaat. Hoe vaak zie je elkaar bijvoorbeeld fysiek, hoe communiceer je het fijnst, etc.

5. Bouw een ‘team brand’

Met mijn eigen team heb ik een ‘team brand’ gemaakt om het gevoel van teambuilding te versterken; wat staat symbool voor wie wij zijn als een team? Hierbij hebben we goed gekeken naar welke waarden goed bij ons team passen en wat we willen uitstralen. Ons logo is een kameleon geworden, omdat ik een team leid dat zich bij uitstek continu dient aan te passen aan nieuwe situaties.

Nogmaals, dankzij teambuilding kan je team écht een meer positieve inslag krijgen en hechter als groep fungeren. Bovendien helpt het natuurlijk enorm hoe jij als werkgever en manager door jouw team wordt beleefd. `Het team presteert beter wanneer zij zich gezamenlijk inzetten voor het behalen van de teamdoelstellingen.’

Meer inspiratie nodig? Volg dan eens een van onze gratis trails op Trailhead.

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!