Skip to Content

5 tips voor een écht duurzaam bedrijf: practice what you preach

Duurzamer worden als bedrijf? Je bedrijf zelf heeft daar ook baat bij. Met deze 5 tips kom je vandaag nog in actie.

De afgelopen jaren hebben organisaties enorme voordelen kunnen halen uit het digitaliseren van hun bedrijf. De groei die bij deze transformatie hoort, heeft echter meer druk gelegd op het milieu, niet minder. Natuurlijk wil je dat je bedrijf zo snel mogelijk groeit, winstgevend is en de successen behaalt die je voor ogen hebt, maar het is essentieel om dat op een duurzame manier te doen. Maar waarom is duurzaamheid belangrijk voor het succes van je bedrijf en hoe zet je concrete stappen om dit te realiseren?

Op Earth Day staan veel organisaties stil bij deze vraag en Salesforce mag in dat rijtje niet ontbreken. Sinds haar oprichting in 1999 zetten we ons bij Salesforce actief in voor een beter milieu en we staan ook volledig achter de principes en doelstellingen die bij Earth Day horen. Duurzaamheid is verwikkeld in onze identiteit en is sinds 2022 een van onze belangrijkste kernwaarden. Onze visie is om ’s werelds grootste bedrijven te helpen om volledig CO2-neutraal te worden, 200 gigaton koolstof vast te leggen door 1 biljoen bomen te laten groeien, onze oceanen te beschermen, en de ‘ecopreneursrevolutie’ te stimuleren. Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, richt Salesforce zich op zes prioriteiten, waarmee we tegelijkertijd handvatten bieden aan organisaties die zich ook willen inzetten voor een beter milieu.

Wat nog niet alle organisaties zich realiseren, is dat de gezondheid van de aarde en de gezondheid van je bedrijf met elkaar verbonden zijn. Milieubewust bezig zijn gaat ook om het creëren van waarde en het optimaliseren van nieuwe milieugerichte oplossingen. Zo kan de transitie naar duurzaamheid concrete mogelijkheden creëren voor de ontwikkeling van nieuwe producten en het aanwinnen van nieuwe klanten, maar ook nieuwe kansen geven aan werknemers en communities om met hun werk bij te dragen aan een betere wereld. Daarnaast is het al langere tijd bekend dat voornamelijk jongere generaties hun geld liever besteden aan duurzame bedrijven en producten.

Klinkt allemaal goed, maar hoe zet je duurzaamheid echt centraal? Hieronder vijf tips die leiden tot een ‘Nature Positive Strategy’ waarmee jouw organisatie kan bijdragen aan een beter klimaat:

1. Breng in kaart hoeveel impact je nu maakt op de natuur

De eerste stap naar duurzaamheid is om als organisatie duidelijk in kaart te brengen hoeveel impact je daadwerkelijk maakt op de natuur. Investeer in het benchmarken van je uitstoot, ook ten opzichte van je concurrenten. Maak daarbij gebruik van de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld, zoals bijvoorbeeld de CSRD (Europese richtlijn voor Corporate Sustainability Reporting Directive). Dit helpt om te definiëren of je ook daadwerkelijk milieubewust bezig bent en het niet alleen roept in de vorm van ambitieuze doelstellingen. Vanuit dit kader kan vervolgens worden vastgesteld wat de volgende stappen moeten zijn naar een duurzame bedrijfsstrategie. En kun je de impact van genomen maatregelen over een periode van tijd tracken.

2. Betrek je belangrijkste stakeholders

Schakel zowel je interne als externe stakeholders in. Bijvoorbeeld via focusgroepen, klantbijeenkomsten en -interviews. Zo identificeer je gemakkelijker de acties die je moet ondernemen om een stap vooruit te doen. Een goed klimaatactieplan ontwikkelen kan alleen als je het ecosysteem met partners en stakeholders daarbij betrekt.

Stel jezelf en je stakeholders bij het ontwikkelen van een klimaatactieplan de volgende fundamentele vragen:

  • Wat doen we en waarom? (producten en diensten, missie)

  • Hoe doen we dat? (werkwijze en waardeketen)

  • Wie beïnvloeden we? (medewerkers, klanten, maatschappij)

In het kader van duurzaamheid moeten al deze fundamentele vragen opnieuw gesteld worden, omdat duurzaamheid verwikkeld moet worden in de kern van je organisatie. Je stakeholders spelen daar een grote rol in, net zoals dat zij een grote rol spelen in je oorspronkelijke bedrijfsstrategie. Je kunt zelfs zo ver gaan en van je leveranciers verwachten dat ze bijdragen aan je klimaatdoelstellingen. Zo heeft Salesforce in 2021 een duurzaamheidscontract opgesteld dat op papier vastlegt dat deze doelen door de gehele toeleveringsketen van Salesforce wordt nagestreefd, met als onderliggend idee dat samen werken aan een beter milieu, veel meer impact maakt dan het alleen te doen.

3. Bouw een strategie en breng in kaart hoe die jouw organisatie op langere termijn gaat helpen

Je strategie moet een beknopte samenvatting zijn van gecoördineerde acties die in de eigen waardeketen en daarbuiten moeten worden ondernomen. Als je tip 2 hebt gevolgd, dan heb je hoogstwaarschijnlijk al meerdere acties in kaart gebracht om duurzamer te gaan ondernemen. In je strategie ga je acties groeperen en prioriteren, bijvoorbeeld door je huidige uitstoot met de regelgeving die nu wordt aangedragen vanuit de overheid te vergelijken. Daaruit kun je opmaken op welke gebieden op dit moment de ‘pijnpunten’ liggen en welke acties ondernomen moeten worden om die op te lossen. Een logische vervolgstap is dan het uitwerken van een planning voor deze acties en welke impact je daarvan verwacht. Trailhead, het gratis learning center van Salesforce, biedt een waardevolle module om je op weg te helpen.

4. Leer van organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben

Als je het in de praktijk moeilijk vindt om stappen te formuleren op het gebied van duurzaamheid, kijk dan eens naar je omgeving. Er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die zich concreet inzetten om de wereld te verbeteren. Kijk bijvoorbeeld naar Salesforce Trailblazer, de Belgische start-up Bolt Energie, die met zijn 100% lokale en groene aanpak de energiemarkt in België op zijn kop zet. Via het transparante platform van Bolt kunnen consumenten een energieleverancier bij hen in de buurt kiezen en ook zelf beslissen van welke hernieuwbare bron die energie afkomstig moet zijn. De leverancier kan een huizenbezitter met een paar zonnepanelen op het dak zijn, maar ook een boerenbedrijf met een eigen biogasinstallatie. Bolt Energie vormt de schakel tussen leverancier en klant, zodat die een slimmere keuze kan maken.

Salesforce werkt zelf aan verschillende initiatieven die bijdragen aan een beter milieu zoals het doel van 1t.org om tegen 2030 een biljoen bomen te planten en we lanceerden in 2021 het Ocean Sustainability Program om de belangrijkste ecosystemen van onze planeet te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de concrete acties die jij met je bedrijf zou kunnen ondernemen om je bedrijf te verduurzamen. Met alle ecologische én zakelijke voordelen van dien.

5. Zorg dat je snel en eenvoudig inzicht krijgt én houdt in de voortgang

Het aloude adagium meten is weten, telt uiteraard ook voor het kunnen beoordelen van de effectiviteit van jouw duurzaamheidsstrategie. Recent onderzoek van Salesforce toont aan dat ruim 8 van de 10 medewerkers hun organisatie wil helpen om duurzamer te worden. Het grootste obstakel om dit te kunnen realiseren? Maar liefst 88% van de medewerkers geeft aan dat de duurzaamheidsrapportages veel te complex zijn. De juiste technologie kan die uitdaging wegnemen. Om organisaties te ondersteunen in het snel kunnen doorvoeren van klimaatverbeteringen ontwikkelde Salesforce Net Zero Cloud, een cloudoplossing waarmee je centraal data verzamelt én de voortgang op het klimaatplan eenvoudig kunt monitoren.

Net Zero Cloud

Wil je ook concrete stappen zetten naar CO₂-neutraliteit? Lees meer informatie over Net Zero Cloud.

Net Zero Cloud
Salesforce Nederland
Salesforce Nederland

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!