Blik in het rapport 'Trends in Manufacturing' van Salesforce

Onderzoek toont aan hoe leiders die klaar zijn voor de toekomst zorgen voor meer flexibiliteit in hun bedrijf.
 
4 MIN. LEESTIJD

Voor veel producenten heeft de destabiliserende kracht van de pandemie zwakheden blootgelegd binnen de hele waardeketen. Maar hierdoor zijn ook kansen ontstaan om grootschalige veranderingen te kunnen doorvoeren.

Voor het rapport Trends in Manufacturing van Salesforce hebben we 750 producenten wereldwijd ondervraagd over de langdurige effecten van de pandemie op de industrie, en wat er voor nodig is om het komende decennium succesvol te zijn.

Hieronder lees je een aantal van de belangrijkste inzichten in de manier waarop marktleiders op het gebied van productie streven naar meer bedrijfsflexibiliteit in de nasleep van 2020.

Producenten passen zich aan het nieuwe landschap aan.

Klantgerichte functies zijn voorgoed veranderd.

Producenten hebben de gevolgen van de pandemie binnen alle lagen van hun bedrijf gevoeld en gezien. Ruim negen op de tien producenten gaf aan dat de pandemie onder meer impact heeft gehad op de vraag van klanten, productiecapaciteit en distributielijnen.

Maar de meest langdurige gevolgen waren te merken op het gebied van klantgerichte functies. Doordat persoonlijke ontmoetingen en bezoekjes aan de fabriek werden vervangen door videogesprekken en virtuele inspecties, werden teams die rechtstreeks met klanten werken van de ene op de andere dag gedwongen om zich aan te passen. En hoewel deze nieuwe manieren van zakendoen snel moesten worden geïmplementeerd, zullen ze voorlopig nog wel even blijven. Ruim de helft van de producenten verwacht dat de veranderingen in klantenservice en verkoopmogelijkheden permanent zullen zijn.

Klantgerichte functies zijn blijvend veranderd.

Volgens de inschatting van de producenten heeft COVID-19 invloed gehad op de volgende punten:

Nieuw onderzoek toont aan dat nagenoeg alle producenten de effecten van de pandemie binnen hun hele bedrijf hebben waargenomen, en ongeveer de helft van hen denkt dat deze veranderingen blijvend zijn.

Directieleden richten zich op de optimalisatie van processen en het aanpassen van de vraagplanning.

Eén ding is heel duidelijk gebleken uit de grote veranderingen die 2020 met zich meebracht: traditionele prognosemethodes kunnen de snel ontwikkelende klantbehoeften niet bijbenen. Acht van de tien producenten (81%) geven aan een nieuwe aanpak en nieuwe tools nodig te hebben voor het maken van nauwkeurige prognoses. En dat klinkt logisch: 95% van de producenten geeft aan hun prognoses handmatig uit te voeren, en minder dan de helft van de producenten gebruikt voornamelijk geautomatiseerde tools. Daarom geeft 81% aan dat het naar de cloud te verplaatsen van hun planningsproces cruciaal is of hoge prioriteit heeft. We zien dit ook terug in de prioriteiten van directieleden, waarbij een betere procesefficiëntie en vraagplanning bovenaan hun lijst staat.

Voor producenten heeft het verbeteren van de operationele activiteiten in een zich veranderend landschap een hoge prioriteit.

Managers op directieniveau geven aan dat de punten in de volgende top vijf de komende 24 maanden cruciaal zijn of een hoge prioriteit hebben:

Veel producenten worstelden tijdens de pandemie met handmatige processen. Uit nieuw onderzoek van Salesforce blijkt dat managers zich de komende twee jaar onder andere willen richten op digitalisering voor een betere vraagplanning en optimalisatieprocessen.

Verouderde tools en gebrekkige verhoudingen tussen afdelingen onderling zijn een van de grootste uitdagingen.

Wat de nauwkeurigheid van traditionele prognoses het meest in de weg staat, is de gebrek aan transparantie en beschikbaarheid van data binnen de hele waardeketen. Voor een derde van de producenten zijn verouderde tools en versnipperde data serieuze uitdagingen. Daarnaast hadden producenten sterk uiteenlopende opvattingen over hun eigen operationele efficiëntie, waaruit een inconsistent bedrijfsbeeld blijkt. Mooi voorbeeld: Operationele teams gaven twee keer zo vaak aan dat hun bedrijf snel inspeelde op marktveranderingen dan hun collega's bij marketing of sales.

Gebrek aan transparantie van data en langs elkaar werkende teams maken een nauwkeurige prognose een stuk lastiger.

Producenten zien de volgende zaken als een belemmering in het maken van salesprognoses en productieschema's:

Gebrekkige vehoudingen tussen teams en gebrek aan transparante data zijn grote belemmeringen bij het maken van prognoses en productieschema's.

Profielen van producenten die klaar zijn voor de toekomst

Wat is er nu nodig om succesvol te zijn te midden van al die veranderingen? Om te weten welke stappen het beste kunnen worden genomen, maken we onderscheid in twee soorten producenten: producenten die klaar zijn voor de toekomst (producenten die denken dat hun technologie klaar is voor het komende decennium) en producenten die niet klaar zijn voor de toekomst (producenten die denken dat hun systemen de komende 10 jaar niet aankunnen). Dit zijn de grootste verschillen:

Producenten die klaar zijn voor de toekomst, hebben meer systemen in de cloud.

Nu meer en meer op de toekomst voorbereide producenten aangeven hun bedrijf te hebben aangepast als gevolg van de pandemie, lijkt het erop dat deze veranderingen hen ook veerkrachtiger heeft gemaakt. Het is drie keer zo aannemelijk dat toekomstbestendige producenten snel inspelen op verstoringen in de markt. Daarnaast is de kans 2,2 x zo groot dat op de toekomst voorbereide producenten het merendeel van hun sales- en operationele systemen naar de cloud heeft verplaatst. Geen enkele slecht voorbereide producent heeft de volledige sales en operations naar de cloud verplaatst.

Producenten die aangeven 'zeer goed voorbereid' te zijn op het komende decennium werkt al voor het merendeel in de cloud.

Systeemlocatie sales en operations

Op de toekomstvoorbereide producenten kunnen snel inspelen op veranderingen in de markt.

Producenten die aangeven dat hun bedrijf snel inspeelt op markt-, product- of klantveranderingen ten opzichte van de rest van de industrie:

Het is aannemelijker dat op de toekomst voorbereide producenten hun systemen naar de cloud hebben verplaatst. Daarnaast zijn ze ook eerder geneigd om snel in te spelen op marktveranderingen.

Op de toekomst voorbereide producenten hanteren een 'service als winstcentrum'-mindset.

Op de toekomst voorbereide producenten zijn wat meer vastberaden in het bundelen van product, support, software en andere dienstverlening in één verdienmodel, ook wel 'servitization' genoemd. Bijna 10 keer zoveel producenten in deze groep breidt zijn servitization uit, vergeleken met slecht voorbereide producenten. Op de toekomst voorbereide producenten zijn eerder geneigd om diensten als support en reserveonderdelen te beschouwen als integraal onderdeel van hun waardevoorstel, waarmee ze blijk geven van een 'service als winst'-mindset.

Op de toekomst voorbereide producenten spelen al volop in op servitization.

Producenten beschouwen servitization als onderdeel van hun bedrijfsstrategie:

Op de toekomst voorbereide producenten zijn vastberaden over nieuwe bedrijfsmodellen zoals servitization. Ontdek waarin op de toekomst voorbereide producenten zich nog meer onderscheiden van de rest op sforce.co/trends-in-mfg. 

Dankzij het toepassen van dit soort nieuwe bedrijfsmodellen, in combinatie met het migreren van hun servicesystemen naar de cloud, hebben op de toekomst voorbereide producenten zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Hoe bereid je je voor op het komende decennium?

Dit is slechts een gedeeltelijk overzicht van onze bevindingen. Download het volledige rapport voor nog meer inzichten. Bekijk ons interactieve tableau-dashboard voor meer specifieke data per land of subsector.

 
 
 

Vul het formulier in om het rapport te downloaden.

Geef uw voornaam op
Geef uw achternaam op
Geef uw functie op
Geef een geldig e-mailadres op
Geef een geldig telefoonnummer op
Geef uw bedrijfsnaam op
Selecteer het aantal werknemers
Geef een geldig land op
Akkoord met alle informatie hieronder.
Selecteer uw branche
By registering I confirm that I have read and agree to the Privacy Statement.
Dit veld is verplicht.
 

Meer bronnen

 
Artikel
Loyaliteit die verder gaat dan kortingen: hoe fabrikanten hun kanaalpartners aan zich kunnen binden
Klantverhaal
Shell Chemicals zorgt voor servicerevolutie