På framtidens arbetsplats bör innovation, samarbete och produktivitet främjas. När mänskliga anställda arbetar tillsammans med digital personal, något som den fjärde industriella revolutionen medfört, så kommer framtidens arbetsplats vara en verklighet. Men dagens arbetsplatser har inte kommit mycket längre än videomöten.

 

        
 
 

För samman avdelningar och arbetslag med de appar och data de behöver, i en och samma virtuella arbetsplats.

 

 

På grund av pandemin lades det ett nytt fokus på hälsa och säkerhet, vilket i sin tur har lett till att företag strukturerat om sina fysiska lokaler. Personalen kan numera röra sig utanför de begränsningar som byggnader utgör då allt fler i någon utsträckning jobbar på distans. 

 

Kontoret, som vi föreställer oss det, är inte längre en standard för arbetsplatser. Vi tänker istället om och föreställer oss en framtida arbetsplats som är flexibel, personalinriktad och som möjliggörs och drivs av teknik.

 

Framtidens arbetsplats prioriterar personalens säkerhet
 

Det är viktigt att fokusera på personalens välmående och hälsa när man utformar framtidens arbetsplats. Av denna anledning skapade vi Work.com, en plattform vars syfte är att:

 • Hjälpa företag värna om personalens hälsa

 • Skapa en arbetsplats där säkerhet är högsta prioritet

 • Förbättra produktiviteten på arbetsplatsen

Företagsledare hittar där verktyg för kontaktspårning som respekterar de anställdas integritet. De får också tillgång till Command Center som erbjuder verktyg för schemaläggning så att personal kan undvika rusningstrafiken i tungt trafikerade områden.

 

Nyttja nytänkande för att hålla personalen säker:

 • Minska antalet anställda med upp till hälften, ta bort stolar och skrivbord samtidigt som du skiljer borden med plexiglas.

 • Möblera om eller komplettera gemensamma ytor som till exempel kök, personalrum och sammanträdeslokaler med ändamål att begränsa antalet anställda och för att hålla ett avstånd på två meter mellan dem.

 • Sätt upp skyltar för att styra gångtrafiken och för att påminna de anställda om vilka rekommendationer eller regelverk som gäller.

 • Montera stationer för handsprit och tvål på samtliga våningar.

 • Sprid ut personalens arbetstider för att undvika trängsel i korridorer, hissar eller stämpelklockor.

 • Se till att all mat eller tilltugg som företaget står för är individuellt paketerad. Undersök även möjligheten att gå över till att använda engångstallrikar, -bestick och -koppar – som givetvis ska gå att återvinna eller kompostera.

Först efter att man har värnat om sin personals hälsa och vidtagit alla lämpliga åtgärder kan man rikta sin fokus mot andra områden. Framtidens arbetsplats måste inte bara vara säker – den måste också möjliggöra och främja brainstorming i grupper samtidigt som den erbjuder platser där anställda kan arbeta enskilt utan att bli störda.

 

Skapa en mer engagerande arbetsplats

Framtidens arbetsplats kan se ut på många sätt. Detta beror på vilken typ av verksamhet som företaget bedriver, men det är viktigt att arbetsplatsen är engagerande då detta är en mycket viktig del i att säkerställa framgångar framöver.

Engagemang har olika betydelser för olika avdelningar och arbetslag. För säljarna är det huvudsakliga målet att avsluta affärer, så planlösningen, estetiken och inredningen bör ge inspiration och goda möjligheter till att kommunicera med kunderna i enrum. För it-avdelningen kanske engagerande betyder att arbetsplatsen är ergonomisk och maximerar produktiviteten.

Det här konceptet kan tillämpas för kontoret i helhet. Receptionens utformning kan hjälpa till att göra potentiella kunder och klienter mer engagerade medan personalrummet kan designas för att främst lägga fokus på att främja samarbete och samhörighetskänsla.

 

Framtidens arbetsplats drivs av teknik

Ny teknik har en enorm påverkan på nästan allt i våra liv. Men anammandet på kontoret av dessa nya tekniker har gått långsamt. Majoriteten av anställda tar med sig sina egna telefoner, datorer och andra enheter till kontoret, men ett framtidssäkrat kontor bör drivas av teknik för att kunna öka produktiviteten och effektivisera arbetet.

Händelseförloppet under det gångna året har lett till att den digitala omvandlingen ökat takt ordentligt, och företagen lägger sina förhoppningar på att tekniken ska optimera arbetsplatsen. 

 

Till exempel:

 • Maskininlärning och AI kan analysera vilka de bästa sätten är att maximera produktiviteten för olika utrymmen.

 • Automatiserade system för uppvärmning och luftkonditionering kan justera inomhusklimatet efter de anställdas preferenser.

 • Det kan spelas musik i olika utrymmen som förhöjer upplevelsen, som till exempel i receptionen eller i hissen. 

 • Customer 360 (med Slack) låter företag förena sina arbetslag virtuellt. Den här robusta plattformen för samman avdelningarna för marknadsföring, försäljning, e-handel, it och kundtjänst på digitala arbetsplatser som fungerar som ert digitala högkvarter.

 • Åtgärder som föreslås av AI, som till exempel Einstein, ger snabbt personalen de svar de behöver och hjälper dem vidta de bästa åtgärderna för olika situationer.

 

En mer bekväm och smidig arbetsplats

Jobbet är en så stor del av våra liv att kontoren måste uppfylla flera funktioner. Helst ska kontoret underlätta för de anställda och uppmuntra dem till att innovera.

Framtidens arbetsplatser kan ha saker som bibliotek, kök och gym. Dessa faciliteter underlättar de anställdas liv och gör arbetsplatsen i helhet mer bekväm – något som är extra viktigt om långa arbetspass eller övertid regelbundet förekommer. Givetvis innebär omställningen till mer decentraliserade arbetsstyrkor också att vissa företag valt att gå helt åt andra hållet, och låter personalen arbeta hemifrån istället.

Oavsett så har linjen mellan yrkeslivet och privatlivet börjat bli suddigare.

 

Låt dig inspireras av Salesforce

Några exempel på nytänkande och framåtblickande förbättringar hittar du bland de renoveringar som Salesforce har gjort på flera av sina kontor i världen.

På Ohana-våningen i Salesforce Tower i San Francisco sitter folk vid höj- och sänkbara skrivbord, på en frodig, grön matta. Inga skrivbord är upptryckta mot väggar utan är istället placerade för att maximera utsikten och dagsljuset. Det finns personalrum och öppna ytor med bekväma stolar och bänkar och fantastiska levande väggar täckta av grönska. Det finns även ett rum för meditation, försett med golvkuddar och böcker mindfulness. Stämningen stärks av en jazzpianist vid en flygel och på en bärande balk hittar man autografer från byggarbetarna, lokala beslutsfattare och Salesforce chefer.

Om du föredrar att skippa den fysiska arbetsplatsen så kan du välja att satsa på den virtuella. Ett av de enklaste och snabbaste sätten att se till att arbetsstyrkan håller kontakten med varandra är Slack! Till exempel kan Salesforces över 65 000 anställda kommunicera med varandra genom en och samma Slack-kanal. Detta gör det även väldigt enkelt att meddela personalen om nyheter och uppdateringar, och informationen når ut till dem på bara några sekunder.

 

 

För samman avdelningar och arbetslag med de appar och data de behöver, i en och samma virtuella arbetsplats.