Expeditions

บรรลุเป้าหมายสูงสุดด้วยการปรับทีมทั้งหมดให้ตรงตามวิสัยทัศน์เดียวกัน

ปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณและกระตุ้นนวัตกรรมด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของ Salesforce
 
 

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยความเชี่ยวชาญที่จะยกระดับธุรกิจของคุณให้สูงขึ้นอีกขั้น

 

ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะนำประสบการณ์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับคลาวด์และ Salesforce มาเพื่อช่วยคุณย่นเวลาการทำแนวคิดให้กลายเป็นจริง

ปรับโครงสร้างพื้นฐาน IT ให้ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

ทีมของเราจะแบ่งปันขั้นตอน กลยุทธ์ และเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้มการทำงานร่วมกันภายในทีม เพิ่มความสามารถ และสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
 

กระตุ้น ROI ที่รวดเร็วขึ้น

ทีมของเราจะช่วยคุณสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งนำไปสู่การเติบโต ความคล่องตัว และมูลค่าทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

สานต่อวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม

สร้างความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมที่เน้นประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง
 
 

5.5X

ROI เกี่ยวกับโปรแกรมการปรับเปลี่ยน*

 
 

+20%

เพิ่มผู้ใช้รายเดือน*

 
 

$46M

การยกระดับรายได้*

* ค่าตามที่รายงานโดยลูกค้า Expeditions
 

เรื่องราวเด่นของลูกค้า

ดูวิธีการที่ Success Cloud ได้ช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายของตนได้

 

มีข้อสงสัยใช่ไหม เราจะนำพาคุณไปยังเส้นทางที่เหมาะสม

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Salesforce ราคา การนำไปใช้งาน หรือสิ่งอื่นใดได้ พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอ