En produktiv virksomhedskultur er nøglen til at drive en succesfuld forretning. Men efterhånden som små virksomheder vokser sig større, så er der også behov for, at kulturen udvikler sig, så den passer til organisationens størrelse.

Et lille team kan sagtens trives i en startup-kultur, men der er brug for et mere solidt kulturelt fundament, når der kommer flere ansatte til. Tilbage i 1999 var Salesforce et startup, der holdt til i en lille lejlighed i San Francisco. Men i årene efter gik det stærkt, og pludselig havde virksomheden 400 ansatte på forskellige kontorer. Vores stærke organisationskultur gjorde, at vi kunne udvide forretningen og samtidig bevare de gode værdier, som virksomheden i sin tid blev bygget op omkring.

I denne artikel deler vi nogle af de erfaringer, vi har gjort os på den lange rejse, Salesforce har været på - fra start up til stor virksomhed. Selvom vi i dag er et internationalt foretagende med mange ansatte, så er guiden mindst lige så relevant for små og mellemstore virksomheder. 

 

1. Gode værdier er med til at skabe en produktiv kultur

Tillid er en kerneværdi i Salesforce. En værdi, som i høj grad er med til at skabe en produktiv organisationskultur, fordi vi tror på hinandens kompetencer og har stor tiltro til, at vi hver især når vores mål.

Vi tror også på, at kunderne bliver smittet af vores tillidsbaserede organisationskultur.  Vores mål er at være skabe troværdighed omkring vores produkter og skabe tillidsfulde kunderelationer ved at være transparente i vores kommunikation.

Vores øvrige kerneværdier er customer success, innovation og ligestilling.

 • Customer success er ekstremt vigtigt med henblik på at sikre, at vores kunder er glade og tilfreds. Og netop af den grund er det ikke bare en målsætning, men også en af vores kerneværdier.

 • Som techvirksomhed er det vigtigt, at vi altid opsøger nye muligheder, der kan forbedre vores produkt. Men det er vigtigt for os, at det også er en del af vores medarbejderes mindset. At give medarbejderne mulighed for at være nysgerrige på nye teknologi og de muligheder, det giver os, er i vores optik en nøgle til succes.

 • Sidst men ikke mindst: Ligestilling. Når du skalerer en virksomhed er det vigtigt, at den har en kultur, hvor alle behandles lige – det gælder ikke kun i forbindelse med rekrutteringe af nye medarbejdere, men handler også om, at mennesker med forskellige baggrunde og fra forskellige samfundslag skal kunne trives i vores arbejdsmiljø. Her er ligestilling et godt sted at starte.

 

2. Del virksomhedens mål og KPI’er med medarbejderne

Det kan være svært at skabe et fælles ståsted i en organisation, der hele tiden vokser. Men det bør man efterstræbe. Hos Salesforce gør vi for eksempel en dyd ud af at dele virksomhedens overordnede mål med medarbejderne og sørge for, at de altid er tilgængelige for dem. Denne transparens er med til at styrke samarbejdet i organisation og tilliden til hinanden.

Vi bruger V2MOM til at dele disse informationer med de ansatte. V2MOM er en forkortelse for vision, values, methods, obstacles og metrics. 

 • Denne model er med til at sikre, at vores forretningsplan er tilgængelig for alle de ansatte i Salesforce. Det er desuden med til at sikre, at den enkelte medarbejder er bevidst om sin rolle og ved, hvordan de bidrager til, at virksomheden når sine overordnede mål – der findes nemlig en V2MOM som er skræddersyet til den enkelte medarbejder. Virksomhedens V2MOM og de enkelte medarbejderes V2MOMs kan tilgås af alle i Salesforce. 

 • V2MOM opfordrer de ansatte til at tage ejerskab af nye initiativer

 • V2MOM sikrer transparens omkring forskellige interessenter

 • V2MOMs er udgangspunktet for regelmæssige samtaler med ledere. De er lettere at justere og det er nemt at følge med i udviklingen. I det hele taget er V2MOMs en effektiv metode til at tracke produktiviteten og skabe alignment på tværs af organisationen. 

Læs mere om V2MOM her.

 

3. Forbliv produktive, undgå siloer og styrk samarbejdet mellem teams

Vil man øge produktiviteten, så kræver det at man udstyrer sit team med de rigtige tools.

 • Vi bruger vores eget CRM på tværs af alle afdelinger for at få et 360-graders overblik over vores kunder. Det er med til at sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at tilgå de relevante data, når de har brug for dem.

 • Ved at bruge programmer som Quip og Chatter, styrker vi samarbejdet mellem forskellige teams og afdelinger i organisationen.

 • Med effektive Analytics- og rapportering tools sørger vi for, at vores KPI’er og rapporter altid er tilgængelige for ledere, som har brug for at se, om vi når vores mål. Disse tools er også et vigtigt led i at sikre, at vi er produktive. 

   

4. Gør feedback til en integreret del af virksomhedens kultur

Succesfulde teams har én ting tilfælles: De er gode til at kommunikere. Hvis én i dit team støder på udfordringer, så skal vedkommende kunne føle sig tryg ved, at de kan dele det med andre, uden at der bliver sat spørgsmålstegn ved hans eller hendes kompetencer.

En god virksomhedskultur, hvor man løbende giver hinanden feedback, gør det let for projektledere og afdelinger at identificere og løse de problemer, der måtte stå i vejen for, at  medarbejderne kan arbejde effektivt, f.eks. hvis arbejdsbyrden er for stor. Dit team skal føle, at de har nogen at række ud til, hvis de har brug for hjælp.

Vores bestræbelser på at skabe en åben kultur er en af hovedårsagerne til, at Salesforce sidste år for 3. år i træk blev kåret til den bedste arbejdsplads i Europa.

 

 

5. Skab en virksomhedskultur med læring i centrum

Hos Salesforce har vi udviklet en interaktiv læringsplatform: Trailhead. Trailhead giver både ansatte og kunder mulighed for at få mest mulighed ud af deres relation til organisationen. Den giver blandt andet vores ansatte mulighed for hele tiden at udvikle deres kompetencer og genopfriske deres viden. Platformen er også en central del af vores onboarding.
Ved at stille en platform til rådighed for lærelystne medarbejder, er vi med til at sikre, at læring er en central del af vores organisationskultur - en kultur, som inspirerer til videreudvikling. 

 

6. Styrk medarbejdertilfredsheden og øg produktiviteten

Glade medarbejdere er mere produktive. Hos Salesforce arbejder vi hårdt for at engagere vores ansatte, bl.a. ved at tilbyde andet end bare økonomiske goder. Vi prøver at tilbyde goder, der rent faktisk har en betydning for medarbejderne. 

Et godt eksempel er, at vi som organisation bestræber os på at give noget tilbage til medarbejderne. Vi dækker blandt andet udgifter til uddannelse for de medarbejdere, der ønsker at lægge faglige lag på deres profil. Vi tilbyder også at dække udgifter til initiativer, som er med til at fremme medarbejdernes sundhed for at sikre vores ansatte de bedst mulige arbejdsvilkår. 

 

7. Inspirer de ansatte til at melde sig frivilligt

Hos Salesforce donerer vi i dag 1% af vores produkter, 1% af vores indtjening og 1% af medarbejdernes arbejdstimer til velgørenhed. Denne 1-1-1 velgørenhedsmodel resulterer i alt til det bidrag på 7 dages arbejdstid for hver enkelt medarbejder. Tid, som de kan bruge på velgørende formål, de ønsker at støtte med deres indsats.

Det er faktisk ret inspirerende at se den brede pallette af organisationer og formål, de vælger at støtte. Det er også et fantastisk bidrag til en virksomhedskultur, der er baseret på tillid og loyalitet. 

 

Sådan måler du produktiviteten på arbejdspladsen

Hvis man drømmer om at skabe en produktiv virksomhedskultur, så er det vigtigt, at man er gode til at opsætte mål, og gode til at måle, hvor produktive man er. Mål er med til at holde medarbejdernes engagerede og motiverede, og det er i sidste ende afgørende for, hvor godt dit team præsterer.

At måle produktiviteten i virksomheden er også med til forfine og udvikle virksomhedskulturen i takt med, at organisationen vokser. Regelmæssige feedback-sessions, brug af V2MOM-modellen er begge effektive metoder til at skabe og fastholde en produktiv virksomhedskultur.

Download vores nye e-bog, hvor vi blandt andet svarer på, hvordan CRM kan bidrage til, at små og mellemstore virksomheder når deres mål med mere agilitet, fleksibilitet og strømlinet kommunikation.