Digitaalisen murroksen vauhdittamana kehitetään asiakaskokemusta, parempia palveluita ja lopulta laadukkaampaa elämää. Miten KONE pitää itsensä relevanttina, ja miksi rajapinta- eli API-ratkaisut ovat kiinteä osa älyhissien tulevaisuutta?

Yhtenä maailman johtavista hissivalmistajista KONE pystyy vaikuttamaan erityisesti kaupungeissa elävien ihmisten arjen sujuvuuteen ja elämänlaatuun. Digitaalisilla ratkaisuilla varustetuissa rakennuksissa asuminen sekä asiointi on mutkatonta ja mukavaa. KONEen visiona onkin tarjota älyhissillä matkustaville paras mahdollinen käyttäjäkokemus. 

Tässä tekstissä pureudun siihen, millaisin askelin tätä visiota kohti astelemme, ja missä vaiheessa matkaa olemme jo menossa.
 

LUE MYÖS ► Q&A: Antti Koskelin — Millaista on tulevaisuuden hissimusiikki?


Elämänlaatu kohoaa hissien mukana


KONEen päätavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Hissimme ja liukuportaamme kuljettavat päivittäin jopa miljardia ihmistä, ja kaupungistumisen myötä tarve älykkäille ratkaisuille vain kasvaa. Uusissa ja digitalisoiduissa elinympäristöissä älyteknologia sujuvoittaa asukkaiden arkea ja luo meille valtavasti uusia bisnesmahdollisuuksia. 

Parhaimmillaan megatrendit, kuten kaupungistuminen ja teknologinen murros tuovat meille luonnostaan paljon kysyntää, kun muuttovoittoiset kaupungit panostavat elinympäristöjen kehittämiseen ja rakennusten digitalisointiin. Uusille asukkaille rakennetaan koteja, kauppakeskuksia, toimistoja, kouluja, lentokenttiä ja metroasemia. 

Ihmiset haluavat kytkeytyä tiedon äärelle ja päästä hyödyntämään uudenlaisia palveluita. Teknologian avulla voimme palvella heitä paremmin ja täysin uusin tavoin.
 

LUE MYÖS ► Tekoäly teollisuudessa – mitä puhuvat hissit kertovat tulevaisuudesta?


Digitaalinen murros toi älyn rakennuksiin


Teknologialla voidaan nostaa rakennusten vetovoimaa, tasoa ja viihtyvyyttä. Asiakkaamme hyötyvät rajapintoja yhdistävistä ratkaisuista, sillä niiden avulla tiedon ajantasaisuus ja hyödynnettävyys paranevat. Loppukäyttäjille tämä näkyy parempina ja heille entistä relevantimpina palveluina. Vaikka rakennus pistetään pystyyn vain kerran, käyttäjäkokemuksen kehittäminen voi jatkua loputtomasti. 

Tilatessaan meiltä hissin asiakas saa käyttöönsä palvelualustan, jolle voi kytkeä uusia sovelluksia sitä mukaan, kun loppukäyttäjä niitä tarvitsee. Kenenkään ei tarvitse yrittää arvata, mitä ihmiset ympäristöltään vuosien päästä tarvitsevat ja toivovat. 

Kun hissi on täynnä älyä ja tieto liikkuu reaaliaikaisesti, esimerkiksi huoltotarpeet voidaan ennakoida. Rakennukset pysyvät relevantteina ja kestävät paremmin aikaa, kun ne on kytketty asianmukaisesti pilveen. 

Millaisia modernit hissit sitten nykypäivänä ovat?

 

Rajapintaratkaisut ovat älykkään hissin ytimessä


Hissin etäkutsu ja puheohjaus ovat jo nykypäivää, ja tulevaisuus on täynnä uskomattomia mahdollisuuksia entistä käyttäjäkohtaisemman kokemuksen tarjoamiseen. Näitä innovoimme jatkuvasti yhdessä partneriemme kanssa. 

Kaikki uudet DX-luokan hissit sisältävät modernit työkalut digitaalisen kokemuksen kehittämiseen avoimen rajapinnan kautta. Niissä on sisäänrakennettu jatkuva yhteys pilveen, ja ne mahdollistavat koneiden ja sovellusten keskustelemisen keskenään sekä muun muassa etäkomentojen antamisen.

Tänä päivänä ketterästi liikkuva 110-vuotias KONE yhdistää siis kirjaimellisesti muutakin kuin kerroksia. Digitaalisen hissin ytimestä löytyvät avoimen rajapinnan integraatioratkaisut, joilla sovellukset saadaan keskustelemaan keskenään ja tieto liikkumaan miellyttävän jouhevasti. Jo asennettaessa hissit kytkeytyvät pilveen ja palvelevat ohjelmoitavina palvelualustoina. 

Rakennusten toimijat, kuten omistajat ja huoltoyhtiöt, voivat tällä yhdellä alustalla ottaa käyttöön monenlaisia palveluita ja sovelluksia — joko itse kehittämiään, KONEen tuotteita tai kolmannen osapuolen ratkaisuja. 
Rajapinta- eli API-ratkaisuin tuomme alustallemme älyä, jolla on merkitystä. Käytämme tähän nykyaikaista integraatiotyökalua, Salesforcen MuleSoftia. Sen avulla voimme yhdistää lähes minkä tahansa järjestelmän ja datan keskustelemaan keskenään.

Parhaan käyttäjäkokemuksen tuottamisesta opimme älyn avulla jatkuvasti lisää. Rajapintoja hyödyntämällä saadaan aikaan uutta, kasvavaa bisnestä, ja API-ratkaisuihin panostamalla myös oma toiminta on kestävällä pohjalla. 

110-vuotiaanakin pystymme näin ollen toimimaan modernisti asiakaskeskeisen strategian myötä, sillä liiketoimintamme on rakentunut uuden asiakasarvon tuottamiseen teknologian mahdollistamien innovaatioiden avulla. 
 

Milla Saaristenperä oli puhumassa KONEen digitransformaatiosta lokakuun Salesforce Livessä. Katso koko esitys alta 👇🏻👇🏻👇🏻